Reakce na článek „Centrum opravuje sponzor Starostů pro LK. Náhoda?“ publikovaný dne 15. 8. v Libereckém deníku

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta se proti tomuto článku důrazně ohrazuje. Pravdou je, že školní budovu na Králově Háji opravuje firma BREX spol. s r.o., nicméně to, že je provázána s dalšími firmami, které mají blízko k SLK, je naprostý výmysl. Tato společnost nefiguruje mezi sponzory SLK.

 

Seznam sponzorů SLK je uveden na internetových stránkách tohoto politického hnutí od roku 2012. „Osobně při rozhodování nikdy neberu v potaz seznam sponzorů, ale výhodnost rozhodnutí pro město nebo kraj. Můj postoj je dlouhodobě, nejméně od roku 2002, znám. SLK na rozdíl od jiných subjektů využívá ve své činnosti transparentní účet a svoje financování neskrývá za jiné subjekty, například neziskové organizace,“ říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

O přidělení veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, rozhodla Rada LK (zadavatel) usnesením č. 1108/14/mRK dne 21. 07. 2014. Toto usnesení bylo přijato hlasy všech přítomných. Na schůzi Rady LK tehdy nebyli přítomni hejtman LK Martin Půta a náměstek pověřený řízením ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky Marek Pieter, kteří čerpali řádnou dovolenou. Pro hlasovali čtyři radní ze Změny pro Liberecký kraj a tři radní ze Starostů pro Liberecký kraj. Mimořádná rada kraje  byla na tento den svolána na základě žádosti členky rady kraje Aleny Losové a potřeby řešit havarijní stav objektu.

Společnost BREX, spol. s r.o. podala v původní veřejné zakázce „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí Střední školy gastronomie a služeb, Dvorská Liberec“ nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. Ze zadávacího řízení ale musela být vyloučena, protože neocenila čtyři položky soupisu prací, které pozdější vítěz, společnost IZ-Real s.r.o., ocenil částkou cca 60.000 Kč. V novém zadávacím řízení vypsaném v jednacím řízení bez uveřejnění byla proto společnost BREX, spol. s r.o. oslovena znovu.

Důvod nutnosti rychlého jednání Rady LK byl havarijní stav objektu po přerušení a posléze zastavení realizace stavby ve fázi, kdy zůstaly jednotlivé konstrukce objektu nezabezpečené před klimatickými vlivy. Došlo k masivnímu zatečení do objektu a k částečné degradaci některých konstrukcí, především povrchových úprav.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Medailí města ocenilo statutární město Liberec trojici osobností. Z rukou primátora Liberce Jaroslava Zámečníka ve středu 31. května převzali ocenění Eva Koudelková za přínos
Zajímavou akci uspořádala Krajská vědecká knihovna v Liberci při příležitosti oslav konce Druhé světové války. Čtvrtého května zahájí vernisáží venkovní výstavu o osudech parašutistů výsadku Antimony,
Úvěr na 750 milionů, dalších 450 mil. z nejistých zdrojů a překopané i to, co funguje a co návštěvníci Libereckého bazénu oceňují.
Poslanecká sněmovna v pátek 21. dubna 2023 ve třetím čtení schválila zákon o ochraně oznamovatelů, který vychází z evropské směrnice. Návrh zákona předložil ministr
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.