Reakce na článek „Centrum opravuje sponzor Starostů pro LK. Náhoda?“ publikovaný dne 15. 8. v Libereckém deníku

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta se proti tomuto článku důrazně ohrazuje. Pravdou je, že školní budovu na Králově Háji opravuje firma BREX spol. s r.o., nicméně to, že je provázána s dalšími firmami, které mají blízko k SLK, je naprostý výmysl. Tato společnost nefiguruje mezi sponzory SLK.

 

Seznam sponzorů SLK je uveden na internetových stránkách tohoto politického hnutí od roku 2012. „Osobně při rozhodování nikdy neberu v potaz seznam sponzorů, ale výhodnost rozhodnutí pro město nebo kraj. Můj postoj je dlouhodobě, nejméně od roku 2002, znám. SLK na rozdíl od jiných subjektů využívá ve své činnosti transparentní účet a svoje financování neskrývá za jiné subjekty, například neziskové organizace,“ říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

O přidělení veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, rozhodla Rada LK (zadavatel) usnesením č. 1108/14/mRK dne 21. 07. 2014. Toto usnesení bylo přijato hlasy všech přítomných. Na schůzi Rady LK tehdy nebyli přítomni hejtman LK Martin Půta a náměstek pověřený řízením ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky Marek Pieter, kteří čerpali řádnou dovolenou. Pro hlasovali čtyři radní ze Změny pro Liberecký kraj a tři radní ze Starostů pro Liberecký kraj. Mimořádná rada kraje  byla na tento den svolána na základě žádosti členky rady kraje Aleny Losové a potřeby řešit havarijní stav objektu.

Společnost BREX, spol. s r.o. podala v původní veřejné zakázce „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí Střední školy gastronomie a služeb, Dvorská Liberec“ nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. Ze zadávacího řízení ale musela být vyloučena, protože neocenila čtyři položky soupisu prací, které pozdější vítěz, společnost IZ-Real s.r.o., ocenil částkou cca 60.000 Kč. V novém zadávacím řízení vypsaném v jednacím řízení bez uveřejnění byla proto společnost BREX, spol. s r.o. oslovena znovu.

Důvod nutnosti rychlého jednání Rady LK byl havarijní stav objektu po přerušení a posléze zastavení realizace stavby ve fázi, kdy zůstaly jednotlivé konstrukce objektu nezabezpečené před klimatickými vlivy. Došlo k masivnímu zatečení do objektu a k částečné degradaci některých konstrukcí, především povrchových úprav.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt