nášLiberec

Search

Volební kampaň NOS a transparentnost

Nový směr (NOS) a jejich odpovědi na otázky týkající se transparentnosti volební kampaně.

 1. Má Vaše politická strana, (hnutí) transparentní účet? Prosíme o odkaz, kde ho nalezneme.

  Nový směr má běžný účet u ČSOB. Na stránkách www.strananos.cz naleznete jeho číslo i darovací smlouvu.

 2. Jaký je rozpočet Vaší kampaně?

  Cca 700 tis. Kč včetně 21% DPH.

 3. Jaké jsou hlavní položky rozpočtu Vaší kampaně?

  Outdoorová reklama, propagační tiskoviny, inzerce.

 4. Prosíme o seznam sponzorů,  kteří se na Vaší kampani podílí a částky, které na kampaň přispěli, popřípadě odkazy, kde tyto informace nalezneme.

  Naše sponzory naleznete v převážné míře na kandidátce naší strany.Dalšími sponzory jsou členové strany a její příznivci. Přesné informace budou k dispozici ve výroční zprávě za rok 2014, kterou je každá řádně registrovaná politická strana povinna společně s účetní závěrkou ověřenou auditorem zaslat Poslanecké sněmovně. Tato zpráva je veřejná.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Má Vaše politická strana, (hnutí) transparentní účet? Prosíme o odkaz, kde ho nalezneme. Platby na komunální kampaň v Liberci jdou přes transparentní účet TOP
Má Vaše politická strana, (hnutí) transparentní účet? Prosíme o odkaz, kde ho nalezneme. Transparentní účet samozřejmě máme – jsou na něm vidět veškeré příchozí
Liberec ještě žije a jejich odpovědi na otázky týkající se transparentnosti volební kampaně.