nášLiberec

Search

Primátorka Rosenbergová má problém – údajně odcizenou knihu jízd

Na posledním zasedání zastupitelstva města Liberce musela primátorka Martina Rosenbergová (ČSSD) čelit nepříjemným otázkám opozice. Část se jich díky rychlému vypnutí on-line přenosu stačilo před občany skrýt, ale některé přesto byly položeny. Mezi nimi i otázka týkající se její knihy jízd. Podle primátorky jí byla knihy jízd odcizena. Další zjištění okolo záhadného zmizení knihy jízd ale ukazují, že primátorka nemusela mluvit pravdu.

 

Minulý týden na zasedání zastupitelstva se zastupitel Jan Korytář (ZpL) ptal na to, zda primátorku při jejich cestách do Prahy, kde studovala vysokou školu, doprovázeli v pracovní době i zaměstnanci magistrátu a zda se již našla kniha jízd od února 2013 do března 2014, která se měla údajně ztratit.  Primátorka na zasedání městského zastupitelstva uvedla, že ji „tato kniha jízd byla pravděpodobně odcizena a budeme podnikat další právní kroky“.  

Krajské protikorupční pracoviště (KPKP) ale již dne 16. září 2014 zaslalo žádost dle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím na liberecký magistrát několik dotazů, mezi nimi i požadavek na kopii knihy jízd primátorky Martiny Rosenbergové.
29. září přišla z magistrátu odpověď, ve které je uvedeno, že kniha jízd za období od 1. února 2013 do 31. března 2014 nemůže být poskytnuta, neboť byla odcizena. V dalším dopise ze 30. září pak byly poskytnuty kopie knihy jízd, ale bez těchto měsíců.

Primátorka však podepisovala pravidelná měsíční vyúčtování jízd svým služebním autem, kniha tedy prý existovala, to primátorka dnes nezpochybňuje. Pak ale také musely existovat i její vytištěné kopie, které se k těmto vyúčtováním přikládají a které by měly být vedeny v účetnictví, i u úředníka, který je za autoprovoz odpovědný. Ani tam ale žádné  kopie nejsou.
 Několik zaměstnanců magistrátu nezávisle na sobě však našemu serveru i dalším zastupitelům sdělilo, že údajně odcizenou knihu jízd za období únor 2013 – březen 2014 nikdy neviděli. Tedy nikoliv, že byla odcizena, ale že nebyla po více než rok předkládána a pravděpodobně ani vedena.

V celé kauze odcizené knihy jízd je jeden důležitý detail. Od nástupu primátorky až do konce ledna 2013 byla kniha jízd vedena papírově, ta se neztratila. Od února 2013 měla být vedena elektronicky a tu měl údajně někdo odcizit. Těžko lze uvěřit tomu, že by někdo měl zájem odcizit elektronicky vedenou knihu jízd, když se jednalo pravděpodobně pouze o soubor v počítači, který bylo navíc možné jednoduše zkopírovat. Jaký by k tomu mohl mít důvod?

Divné je i to, že ač byla primátorce kniha jízd údajně zcizena, nevede se o tom na radnici žádný protokol a na tuto skutečnost se přišlo až po dotazu KPKP. Přitom, že ke zcizení došlo, se ví (viz výše) minimálně od 25. září, ale pravděpodobně i déle, protože  KPKP se na knihu jízd dotazovalo již o dva týdny dříve.

Otázek kolem knihy jízd paní primátorky je ale více.

Kdo mohl mít zájem na tom, aby odcizil primátorce knihu jízd tak, aby na magistrátu nezůstala ani žádná kopie v počítačích magistrátu, ale ani žádné vytištěné kopie této knihy u účetních dokladů a pravidelných měsíčních vyúčtování?

Bylo by vůbec technicky možné toto provést?

Jak je možné, že neexistují od této knihy jízd ani žádné kopie, když by přitom měly být součástí pravidelných měsíčních vyúčtování a jsou zároveň podkladem pro proplácení nákladů na provoz služebního auta?

Odkud byla kniha jízd odcizena? Z kanceláře primátorky, z počítačové sítě, z kanceláří účetních?

Primátorka je okradena, proč to magistrát, minimálně více jak týden, vůbec neřeší?

Tyto otázky pak spíše nahrávají verzi, že kniha jízd primátorky Rosenbergové mohla být „zcizena“ záměrně, aby se před veřejností utajilo používání služebního vozu k soukromým účelům. Kauze se budeme věnovat i nadále, i vzhledem k tomu, že se v médiích objevily výpovědi několika bývalých asistentek primátorky Martiny Rosenbergové, které promluvily o nestandardních způsobech, jakými primátorka s jí podřízenými zaměstnanci jednala.  

Vyzýváme tímto úředníky či veřejnost, pokud by někdo údajně odcizenou knihu jízd našel, aby ji na radnici vrátil, případně poskytl alespoň její kopii, aby bylo možné zjistit, k jakým účelům primátorka služební auto po toto období využívala.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Jedna z historických školních budov v centru Liberce neměla od revoluce důstojné zázemí pro místní děti. Situace se ale mění k lepšímu. U druhého
Příběh Lesního koupaliště tak nějak odráží péči Liberce o veřejný prostor a svůj majetek vcelku za posledních šest let. Ačkoliv má město od státu
V Liberci se péči o veřejný prostor příliš nedaří. Co ale zanedbává radnice, nahrazují občanské aktivity. Jedním z příkladů instalace sochy Ikara na libereckém
Vedení radnice přichystalo pro Liberečany i návštěvníky Liberce nové lavičky. Jenomže způsob jejich nákupu i to, jakým je začalo umísťovat po městě, budí rozpaky