Možné koalice v Liberci

Výsledky voleb znamenají následující rozdělení zastupitelstva: ZpL 12, ANO 9, SLK 8, ČSSD 4, ODS 2, TOP09 2, KSČM 2.

Žádná koalice zatím nevznikla, je proto na místě shrnout možnosti, které jsou k dispozici.

 

Co víme? Koalice potřebuje alespoň 20 hlasů. ANO odmítlo koalici se ZpL, a na svém stanovisku trvá. S ohledem na pokyny z Prahy není příliš pravděpodobná koalice TOP09 s ANO, zcela vyloučit ji ale nelze. Některé strany odmítají koalici s KSČM, prakticky jistý je tento postoj u ZpL, SLK, ODS, TOP09. Nevznikne ani koalice, kde by vedle Změny pro Liberec byla ČSSD, jednání se ZpL vyloučil O. Červinka z ODS.

Zdánlivě nepřehledná vyjádření jednotlivých stran paradoxně dost zjednodušují úvahy o tom, jaké koalice v Liberci mohou vzniknout:
1. ZpL a ANO mají dohromady 21 hlasů, z čehož plyne, že není možná koalice, kde by nebylo ani ANO ani Změna. Jinými slovy, ostatní si musí vybrat, jestli chtějí do koalice s ANO, nebo se Změnou, nebo odejít do opozice.
2. ZpL a SLK mají dohromady 20 hlasů. Nemůže vzniknout koalice, kde by nebyla ani Změna ani Starostové. Máme tedy prakticky jistotu, že SLK budou v budoucím vedení města.

Koalice bez Změny pro Liberec bude prakticky jistě tvořená dvojblokem ANO + ČSSD. Tento pragmatický mocenský dvojblok bez společného programu by doplnili SLK. Tato koalice by měla 21 zastupitelů. M. Hron, lídr SLK, dal jako požadavek 23 zastupitelů, tento počet je možné splnit pouze v koalici SLK s ANO a ČSSD, navíc doplněné buď o ODS nebo TOP09. Teoretickou možností je ještě „pravicová“ koalice ANO + SLK + TOP09 + ODS (21 hlasů).

Proti těmto koalicím stojí alternativa koalice Změny, Starostů a eventuálně TOP09, pokud by k takové spolupráci byla ochotná. Tato koalice by v zastupitelstvu disponovala 20 nebo 22 hlasy.

Z této analýzy možností plyne, že ANO odmítnutím koalice se Změnou přišlo o možnost hrát roli toho, o koho se ostatní ucházejí a kdo je tou „žádanou nevěstou“. Tuto výhodu získali SLK. Spolu s tím získali SLK i velkou část zodpovědnosti za to, jaké vedení města nakonec vznikne.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Jak vypadala zasedání krajského zastupitelstva v roce 2023? Na konci roku jsme se rozhodli udělat malou rešerši a vybrat okruh nejzajímavějších i neproblémovějších a
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Výše uvedený komentář spojuje několik věcí najednou.
Zítra zasednou volení zástupci Libereckého kraje, aby se probrali zhruba šedesáti body, které mají přichystány ke schválení. Jako každý měsíc, přináší náš web