Reakce Jana Korytáře na tiskovou zprávu hnutí ANO

Předkládám své vyjádření k tiskové zprávě hnutí ANO, která obsahovala více nepravdivých a zavádějících tvrzení.

Jan Korytář 

(TZ = tisková zpráva hnutí ANO, JK = vyjádření Jan Korytář)

 

TZ : Vedení Změny v čele s Janem Korytářem zneužilo ve volební kampani osobní data občanů. Vědomě porušili zákon.

JK: Vědomě jsme zákon neporušili, je ale pravděpodobné, že jsme skutečně udělali chybu. V tomto ohledu pro nás bude směrodatné případné stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů, nikoliv tisková zpráva hnutí ANO. Pokud se stala chyba, jsme připraveni za ni nést odpovědnost.

TZ: Jejich kampaň byla pomlouvačná a podrazácká. Se svými spolupracovníky, v čele s dvorním redaktorem Tauchmanem, očerňovali soupeře pomocí údajných starých kauz, které tahají v případě potřeby ze svých „složek“.

JK:. Skutečnosti, na které poukazujeme, jsou pro mnoho lidí nepříjemné, ale vždy prokazatelné. Řízení v opilosti ani provozování pokerové herny nepovažujeme za „údajné kauzy“, ale za fakta, byť pro někoho nepříjemná. Pro čtenáře bude  možná zajímavé také stanovisko Nejvyššího správního soudu k volebním kampaním:

Jedním z prostředků politické soutěže může být za splnění zákonných podmínek i negativní kampaň upozorňující na nedostatky protikandidáta. Je rovněž přípustné, aby se v politickém sloganu objevila jistá míra přehánění, personalizace, symboličnosti či zkratkovitosti, protože volič, podobně jako u běžných reklamních sloganů, s určitou mírou nadsázky u tohoto typu politické komunikace počítá.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18.02.2013, čj. Vol 33/2013 – 45)

TZ: Jan Korytář dokáže podojit i Čmeláka. Z ekologického hnutí si dokázal udělat soukromý podnik. Transakcí přes Čmeláka chtěl více než zdvojnásobit, za pomoci Evropských peněz, cenu svého soukromého pozemku.

JK: Jde o evidentní nesmysly a nepravdivá tvrzení, bez jakýchkoliv argumentů. V kontextu kritiky stylu naší kampaně je toto tvrzení až absurdní. Tímto „věcným a konstruktivním“ vyjádřením totiž pan Batthyány publikuje jasnou lež, bez jakýchkoliv argumentů, které nepředložil ani po mojí osobní výzvě.  
Zdvojnásobení ceny pozemku i dojení Čmeláka patří mezi jedny z vypouštěných pomluv, které mají ukázat, že Korytář je vlastně stejný, jako ti, které kritizuje.

TZ: Na Čmeláka se přisály soukromé společnosti, kde jednatelem je opět Jan Korytář. Tím je hospodaření Čmeláka zcela neprůhledné.

JK: Pan Batthyany má na mysli asi dvě s.r.o. a to Servis pro krajinu a Obnovu krajiny. První nevykazuje žádnou činnost, je před zrušením a byla založena pro zvažovaný projekt sociálního podnikání, který jsme nakonec nerealizovali. V této společnosti jsem formálně jednatelem, nepobírám ale žádnou odměnu.. Druhá společnost postupně převzala některé aktivity Čmeláka – výsadby, oplocenky, terénní práce apod. Obě společnosti po celou dobu vlastní Čmelák a to 100% podílem. Pro úplnost dodávám, že Čmelák sám je spolek, nemám v něm žádný majetkový podíl a veškerý případný zisk z naší činnosti se reinvestuje do rozvoje našich aktivit, žádné podíly na zisku si nikdo nevyplácí. Hospodaření Čmeláka prošlo již desítkami kontrol, organizace pravidelně zveřejňuje své výroční zprávy, včetně rozvahy a výsledovky.

TZ: Jan Korytář bojuje proti klientelismu a korupci. Je však zatím jediným zastupitelem Liberce, který porušil zákon o střetu zájmů, za což byl potrestán.

JK: Ano, nevšiml jsem si jako primátor toho, že v jednom materiálu byl v příloze uveden i Čmelák jako potenciální příjemce dotace. Nejednalo se ale o samotné schválení dotace, ale o úpravu celkových podmínek programu, kde jsme o dotaci žádali. Jednalo se o známý fakt, o kterém zastupitelstvo již dříve jednalo, nijak jsem to netajil, již dříve jsem na zastupitelstvu oznámil  střet zájmů v této věci. Bohužel v jednom následném hlasování jsem si toho nevšiml. Formální pochybení to bylo, pokutu jsem dostal symbolickou, škoda nikomu nevznikla.

TZ: Protože jsme zodpovědní, nechceme, aby Liberci vládl se svými praktikami Jan Korytář.

JK: ANO a pan Batthyany roky k tomu, co se v Liberci dělo, „zodpovědně“ mlčeli, nyní mají z nějakých důvodů potřebu se vymezovat vůči Změně a mně osobně. Změna ani já ale nejsme odpovědní ani za 2 miliardy dluhů, ani za rozprodaný majetek, ani za pověst města, ani za nejdražší teplo v ČR, drahou vodu a MHD.

TZ: Na rozdíl od jiných stran, které se zaklínaly tím, že z těchto důvodů se Změnou nepůjdou, my na svém rozhodnutí trváme. Pokud víme, že je něco špatně, nenecháme se zlákat křesly a penězi.

JK: Proč hned mluvit o křeslech a penězích? Chtěli jsme s ANO jednat o koalici a pan Batthyany mohl pracovat pro blaho města „zadarmo a vestoje“. Pokud vidí ANO ve Změně větší problém než v ČSSD, která tu roky byla v koalici s ODS, tak je zjevné, že Změna i ANO mají zcela rozdílný pohled na to,co je hlavním problémem našeho města a kdo je za tento problém odpovědný.

TZ: Nebude zametat staré kauzy pod koberec, ani nebude pořádat nenávistné čistky a pomlouvačné kampaně.

JK: Myslím, že tisková zpráva hnutí ANO formou i obsahem mluví sama za sebe.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město
Vážená redakce „Náš Liberec“, vážení čtenáři, dne 25.5.2021 jste uveřejnili na Vašich stránkách rozhovor s Ing. Miloslavou Pošvářovou. Člověk, který se danou problematikou nezabývá,