Lídři politických stran v rozhlase o korupci

Od voleb uběhly již více jak dva týdny, ale stále ještě není jasno, kdo nakonec bude na radnici vládnout. V Liberci je korupce ožehavým a diskutovaným problémemem. Nebude od věci si připomenout s jakými názory na český problém číslo jedna – korupci a zneužívání veřejných prostředků – jdou na libereckou radnici nyní již zvolení zastupitelé i samotní lídři jednotlivých stran.

 

Ve volbách uspěly tyto strany a politická hnutí: Změna pro Liberec (25,5%), ANO (18%), Starostové pro Liberecký kraj (16,8%), ČSSD (9,8%), KSČM (5,6%), TOP 09 (5,5%), ODS (5%). Pro některé z nich jsou korupce a otázka možného zneužívání veřejných prostředků jasným a dlouhodobým problémem a zároveň jedním z pilířů jejich programů. To se týká například Změny pro Liberec či Starostů pro Liberecký kraj.

Úspěšné byly ovšem i strany, které se tomuto tématu věnují okrajově nebo jim program chybí zcela (ČSSD či ANO), což neznamená, že se k němu jeho lídři nevyjadřují. První velké setkání všech dosavadních lídrů proběhlo v předvečer voleb v Českém rozhlase Sever. Zde si mohli posluchači vyslechnout, jaké mají, ať již dosud zcela neznámí či delší dobu dobře známí, politici názory na problematiku korupce. Dá se totiž předpokládat, že i následující období bude toto téma jedním z dominantních témat.

Představitel voleb, lídr Změny pro Liberec, Jan Korytář opakoval, že problematika korupce a klientelismu je stále aktuální a klíčová. Ač dle Jana Korytáře před pár lety politici tvrdili, že žádná korupce není, dnes naopak říkají, že už není. Zmínil i (možná záměrně) podfinancované státní orgány a uvedl, že je třeba vést aktivní boj s korupcí, protože se spoustě zvoleným politikům, že se stanou součástí klientelistického systému, aniž by to vůbec postřehli nebo původně zamýšleli. Spousta politiků je podle Korytáře, třebas i s dobrým úmyslem, velmi naivních a to je jeden z důsledků nedostatečného aktivního boje s korupcí.

Tibor Batthyány z ANO zase představil svou teorii, kde rozdělil novodobou historii korupce do tří etap. V první podle etapě se podle lídra ANO nepokrytě kradlo, braly se úvěry, které nikdo nesplácel. Nyní se prý blíží ke konci druhá fáze, kdy se dělaly ty předražené zakázky, ale už byla snaha ukázat, podívejte se, my jsme vám něco postavili. Ale Tibor Batthyány varuje, že „se blížíme se do třetí fáze, začne se krást ve jménu dobra. To je fáze, kterou si prošly všechny postkomunistické země, je to fáze, kdy se začne krást přes neziskové organizace.“ Batthyány se rovněž pozastavoval nad tím, že někdo dává velké částky na předvolební kampaně, protože to nemusí být sledováno s čistými úmysly.

Michal Hron ze Starostů rozdělil pojmy korupce a klientelismus, zpochybnil aktivní boj s korupcí s odvoláním na existující zákony, které podle Hrona nejsou ovšem dokonalé. Velký důraz klade lídr Starostů na transparentnost a také na vlastní osobní morální přesvědčení.

Dosluhující primátorka Martina Rosenbergová z ČSSD dává velký důraz na osobní morální kredit. Podle Rosenbergové pokud má někdo přesvědčení, že na radnici krást nejde, nebude tak dělat ani v budoucnu. Navíc ji trápí obraz Liberce jako města, kde se korupci daří. Podle Martiny Rosenbergové město v posledních letech udělalo velký kus práce.

Dana Lysáková z KSČM kritizuje, že všude se mluví o korupci a transparentnosti, ale například poslanci neodsouhlasili zákon o přiznání a prokazování původu majetku. Zároveň chce zprůhlednit výběrová řízení a více je kontrolovat, aby zakázky nedostávaly podezřelé firmy. Lysáková zároveň vyzývá k větší komunikaci s občany.

Zora Machartová z TOP 09 rovněž preferuje morální kvality člověka, ale zároveň chce, aby úředníci i politici nesli vlastní, osobní odpovědnost. Machartová ale odmítá filosofii, že „každý krade“ a vidí východisko i ve výchově a v pěstování vlastenectví.

Ondřej Červinka vidí nutnost korupci stavět bariéry, ale s korupcí mají bojovat další a jiné orgány jako policie a ne zastupitelstvo. Červinka vidí cestu i ve zjednodušení pravidel pro získávání veřejných prostředků. Přílišné uplatňování pravidel dokonce podle Červinky může škodit konkurenčnímu prostředí.

Zajímavá předvolební debata byla rozdělena na dvě části, můžete si je poslechnout ZDE (kandidáti Korytář, Hron, Červinka – tématika korupce probírána od 36. komunity) a ZDE (kandidáti Rosenbergová, Lysáková, Machartová, Batthyány – od 15. minuty)

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Jak vypadala zasedání krajského zastupitelstva v roce 2023? Na konci roku jsme se rozhodli udělat malou rešerši a vybrat okruh nejzajímavějších i neproblémovějších a
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Výše uvedený komentář spojuje několik věcí najednou.
Zítra zasednou volení zástupci Libereckého kraje, aby se probrali zhruba šedesáti body, které mají přichystány ke schválení. Jako každý měsíc, přináší náš web