nášLiberec

Search

Na boj s korupcí jde v ČR žalostně málo prostředků, tvrdí Jiří Knitl z Fondu Otakara Motejla

Jiří Knitl vede tým Fondu Otakara Motejla a je zodpovědný za jeho celkovou činnost. Od roku 1999 působil na řadě pozic – v České rozvojové agentuře při MZV ČR, jako ředitel ve Sdružení pro integraci a migraci a ve společnosti Člověk v tísni, kde se zúčastnil mise v Afghánistánu a Íránu a koordinoval aktivity na Kubě. Jako volební pozorovatel působil ve službách OBSE v Gruzii a Arménii. Je absolventem Ústavu Etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Za studií spoluzakládal občanské sdružení Brány.

Fond Otakara Motejla existuje od roku 2012, mohl byste nám přiblížit důvody jeho založení a přiblížit jeho činnost?

Fond Otakara Motejla vznikl jako jeden z programů Nadace Open Society Fund Praha s cílem stát se trvalým a nezávislým zdrojem financování pro nevládní organizace zabývající se dohledem nad činností veřejných institucí, obecních firem, politických stran apod. V anglosaském světě takovéto organizace nazýváme „watchdog“ a mezi nejznámější v ČR patří např. Transparency International nebo Frank Bold. Proto je naší základní činností poskytování finanční podpory neboli grantů. Rádi bychom veřejnou správu proměnili v transparentní a efektivní službu občanům a omezili maximálně prostor pro korupci.

Ale Fond má i své vlastní aktivity – pod značkou www.nasstat.cz se snažíme motivovat mladé lidi k větší občanské angažovanosti, připravili jsme pro ně zajímavou online hru nebo představujeme užitečné webové aplikace. Naší hlavní aktivitou jsou v posledních letech „otevřená data“ a prosazování tohoto praktického formátu zveřejňování informací ve veřejné správě. Vše o tomto zatím novém fenoménu je možné najít na www.otevrenadata.cz.

Proč jste zvolili právě tento název?

V době, kdy jsme Fond zakládali, uběhl právě rok od úmrtí velké osobnosti české justice, ministra spravedlnosti a prvního ombudsmana Otakara Motejla. Měli jsme chuť v jeho odkazu pokračovat a tak na něj nenechat zapomenout. Ve spolupráci s jeho dcerou Kateřinou Kulíškovou jsme tedy založili Fond Otakara Motejla.

Fond opakovaně podporuje neziskové organizace, které se zabývají korupcí a transparentností veřejné správy. Co Vás k tomu vede?

Motivace je jasná. Jako součást Nadace OSF usilujeme o vytvoření a udržení otevřené společnosti, jak o ní kdysi přemýšlel Karl Popper. Jsou pro nás zásadní pojmy jako svoboda, odpovědnost, demokracie. Neefektivní, netransparentní veřejnou správu a korupci vnímáme jako vážné nemoci společnosti, se kterými se nemůžeme smířit.

Můžete sdělit kolik jste na tyto aktivity rozdělili v minulých letech?

Od založení Fondu jsme rozdělili přes 10 milionů Kč. Ale historie podpory zmíněných témat je v Nadaci OSF již více než dvacetiletá. Za tu dobu jsme podpořili více než 400 projektů částkou převyšující v součtu 100 milionů Kč.

Kde prostředky pro Fond získáváte?

Finance získáváme z nadačního jmění Nadace OSF, z naší mateřské mezinárodní sítě Open Society Foundations nebo od mezinárodních nadací jako byl CEE Trust. V poslední době nás začal podporovat i český byznys, firmy, podnikatelé, ale i zvětšující se skupina občanů, drobných dárců, kterým není lhostejný stav naší společnosti, a kteří věří naší práci a jejímu smyslu.

Máte přehled o tom kolik finančních prostředků se rozdělí v České republice na boj s korupcí?

To je smutné číslo, není toho mnoho. Vedle Fondu Otakara Motejla a Nadačního fondu proti korupci Karla Janečka nevidím v České republice jiný větší zdroj finanční podpory protikorupčních aktivit. Ministerstvo vnitra ČR každoročně rozdá 3,5 mil Kč v rámci svého protikorupčního dotačního titulu, ale to je opravdu málo. Světýlkem v tunelu by mohl být právě probouzející se český byznys – soukromí dárci, filantropové.

Lidé si často pletou Vaší mateřskou Open Society Fund a Fond Otakara Motejla. Jaký je mezi nimi vztah, rozdíl?

Myslím, že jsem na to vlastně již odpověděl. Zjednodušeně řečeno Nadace OSF rozděluje finanční podporu v tomto tématu pod „značkou“ Fondu Otakara Motejla“. Je to tedy pořád jedna stejná organizace.

 Jaký máte vztah k Nadačnímu fondu proti korupci a Nadačnímu fondu Karla Janečka, spolupracujete spolu nebo se navzájem vnímáte jako konkurenti?

Jsme určitě rádi za každého partnera, spoluhráče na poli boje proti korupci. Karel Janeček se svým NFPK je určitě významným přínosem. Jsme v kontaktu od založení NFPK a spolupracujeme – např. v rámci iniciativy Rekonstrukce státu, kde jsme členy. Minulý rok jsme společně s Nadací Karla Janečka zorganizovali grantovou výzvu „Aktivní občan 2014“ a rozdali kolem 1,5 mil Kč na podporu aktivních občanů v různých regionech ČR.

Jak jste se k této práci dostal, a proč se jí věnujete?

V pravý čas a na pravém místě jsem se potkal s Robertem Baschem (ředitelem Nadace OSF) a dohodli jsme se na spolupráci. Témata Fondu a vize i poslání celé Nadace jsou mi hodnotově blízké, v práci pro Fond tedy vidím velký smysl.

 Jaké plány máte s FOM do budoucna?

Rádi bychom Fond více finančně stabilizovali, našli další dárce, kteří by nám pomohli skutečně na dekády zajistit nezávislý zdroj financování pro české „watchdogy“. V nejbližší době, přesněji začátkem května, vyhlásíme grantovou výzvu „Otevřené radnice“, ve které plánujeme rozdělit přes milion Kč na podporu lokálních projektů a iniciativ.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Projekt Garantovaného bydlení má za sebou první rok fungování, ptáme se proto jeho ředitele Roberta Pradeho na průběh tohoto roku.
Bydlení se dnes, více než po třiceti letech fungování svobodného trhu, stává neustále naléhavějším problémem pro stále větší část společnosti. Do sociální pasti, která
V českém zákonodárství se letos udál jeden významný krok, který by mohl pomoci boji s korupcí, která českou společnost stále svazuje a táhne ke dnu. Na
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody slaví v těchto dnech 30. výročí od svého založení. Od té doby rozdělila na pomoc životnímu prostředí přes 32