Mimosoudní dohoda se společností ELTODO-CITELUM ušetří městu přes 100 milionů

Tisková zpráva SML: Možnosti vypořádání sporných bodů vyplývajících ze smlouvy o poskytování služeb, nájmu veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení a úpravě dalších práv a povinností uzavřené mezi statutárním městem Liberec a společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. – záměr dohody o narovnání mezi statutárním městem Liberec a společností ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Úsporu ve výši přes 100 milionů korun a celkově lepší podmínky by mělo městu přinést uzavření mimosoudní dohody o narovnání mezi statutárním městem Liberec a společností ELTODO-CITELUM, která v Liberci provozuje od roku 2006 veřejné osvětlení. Dle původní smlouvy měly náklady na správu celého systému veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení v letech 2006 – 2021 činit 839 milionů Kč. Liberečtí radní nyní schválili záměr uzavření dohody, která počítá s pokračováním smluvního vztahu a měla by vést k výraznému snížení celkových nákladů do konce smluvního vztahu v roce 2021 o cca 106 milionů Kč. Město také získá lepší dohled nad správou celého systému.

 „Jednání byla náročná, ale korektní a výsledná úspora přes 100 milionů korun i celkově lepší podmínky města naplnily očekávaný cíl jednání. Jedná se o jeden z příkladů, kdy se město v minulosti dostalo do dlouhodobě nevýhodného smluvního vztahu, když předalo soukromé firmě činnosti, které do té doby vykonávalo samo. Spolupráce se soukromými firmami jistě možná je, ovšem město se musí chovat jako náročný zákazník, který se nenechá opít rohlíkem,“ řekl náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář. „Předpokládám, že podobné rezervy budou i v dalších dlouhodobých smlouvách, které má město uzavřené, proto se jim postupně začneme také věnovat,“ poznamenal.

Na úspěchu jednání má velký podíl i vedoucí Odboru správy veřejného majetku David Novotný, který spolu s právníky připravoval profesionální podklady pro společná jednání. V jednacím týmu byly za vedení města primátor Tibor Batthyány a náměstkové Tomáš Kysela a Jan Korytář.

„Dohodli jsme se také na tom, že od ledna příštího roku si město bude moct samo vybrat dodavatele elektrické energie. To nám umožní nakoupit levnější elektřinu na burze a městu ušetřit,“ doplnil náměstek pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela.

Soudní spor statutárního města Liberec se společností ELTODO-CITELUM trvá od roku 2012. Začal tím, že předchozí vedení města vypovědělo společnosti smlouvu o dlouholetém poskytování služeb, nájmu veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení, uzavřenou v roce 2006 na dobu 15 let. Společnost ELTODO-CITELUM napadla odstoupení města od smlouvy u soudu, kde se snažila žalobou dokázat, že odstoupení od smlouvy je neplatné. Původní smlouvu  v roce 2006 uzavřel tehdejší primátor Jiří Kittner.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
O sociálním a dostupném bydlení budou diskutovat účastníci konference s názvem Rozvoj sociálního a dostupného bydlení: stát, kraj, obce v pátek 31. března 2023. Více než
Dvacet šest prozaiků i básníků, osmnáct výtvarníků a fotografů. Jména jako Miloslav Nevrlý, Jiří Žáček, Pavel Novotný, Zuzana Lazarová, Ilona Witkowska, Filip Zawada, Krystyna
Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt na prosazování změn v zemědělské krajině ve výši 300 tisíc Kč. Ekologové z Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) v projektu usilují o
V roce 2022 se spolku Čmelák podařilo na území Libereckého kraje vysadit dalších 1000 vzrostlých sazenic tisu. Je to více, než kolik dnes v celém kraji najdeme
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.