Vyjádření náměstka Jana Korytáře k aktuálnímu stavu IPRÚ

Minulý týden kritizovala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová při své návštěvě Liberce stav a zpoždění příprav tzv. Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ), jehož vznik koordinuje město Liberec. Své si přisadila i část liberecké opozice, která bez znalosti věci opět přispěchala s unáhlenými prohlášeními. Vyjádření paní ministryně ale neberu na lehkou váhu, minimálně je třeba zintenzivnit vzájemnou komunikaci a celému procesu věnovat ještě větší pozornost, než doposud. Připomínku, že musí jít skutečně o strategické projekty, a nejen nahodilý zásobník různě vybraných projektů, vidíme přitom oba stejně.

 

Zde nabízím moje stanovisko:

Neúčast na setkání s paní ministryní

Neúčast na setkání mě mrzí. Jeho obsah ani podrobnější program jsem bohužel neznal, jinak bych přerušil dlouhodobě naplánovanou dovolenou a do Liberce na setkání samozřejmě přijel, abych mohl reagovat přímo. Paní ministryni jsem ihned poté požádal alespoň písemně o konkrétní výhrady k dané problematice.

Zpoždění příprav IPRÚ

Paní ministryně hovořila o tom, že dokument Liberce je ve špatném stavu a že má velké zpoždění. Nezazněla přitom ale jedna klíčová věc – Ministerstvo pro místní rozvoj dosud oficiálně výzvu na předkládání integrovaných plánů rozvoje území nevyhlásilo a nejen Liberec, ale i další města pracují s předběžnými informacemi a termíny, které se navíc v průběhu času různě mění.

Mnohé se přitom mění za pochodu, ne vždy ku prospěchu věci. Například to, že oproti smyslu integrovaného plánování z něj ze strany centrálních orgánů během uplynulých měsíců vypadla například možnost zařadit do něj projekty týkající se životního prostředí, podobně tak zdravotnictví. V tomto prostředí se z původně zamýšleného komplexního a integrovaného nástroje pro rozvoj území stává do jisté míry torzo, zaměřené jen na část problémů celého území. 

Nejen Liberec, ale i další města tak připravovala nebo připravují svoje plány zatím „dopředu a nanečisto“, oficiální výzva na předkládání strategií IPRÚ totiž dosud nebyla vyhlášena. 

Kvalita plánu IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou

Paní ministryně Šlechtová pravděpodobně vycházela z některého z neoficiálních a nedokončených dokumentů staršího data, neboť na analytickou a návrhovou část nyní navazuje aktuálně probíhající proces výběru prioritních projektů, které by měly nejvíce přispět k rozvoji území v daných oblastech. Bez této fáze je dokument samozřejmě nedokončený. Od poslední veřejné verze byl však text Integrovaného strategického dokumentu významně upraven včetně nových výstupů ze čtyř pracovních skupin, které se vyjadřovaly k různým podporovaným oblastem tak, aby v dané problematice zachytily potřeby celého území.

Projekty města Liberce

Liberec nejen koordinuje přípravu celého IPRÚ, ale také připravil svoje vlastní projektové návrhy. Celkem jich je 16, v současné době probíhá jejich hodnocení. Obecně se tyto projekty týkají výstavby nových chodníků, cyklostezek, sociálního bydlení, rozšíření kapacit mateřských škol a školek či rekonstrukce a nového využití bývalé galerie. Příprava většiny záměrů zabrala několik měsíců. Každý městský projekt jsem většinou opakovaně osobně četl a připomínkoval, což mohou potvrdit i pracovníci odboru, zde jsme myslím opravdu nic nepodcenili. Mohl jsem přitom využít svých předchozích zkušeností z přípravy evropských projektů z neziskového sektoru.  Přes mnohé komplikace odvedl odbor strategického rozvoje a dotací v posledních měsících dobrou práci a evropské dotace pro Liberec, ale i další žadatele, nejsou v žádném případě ohroženy. 

Jednotlivé projektové záměry města Liberce budou v příštích týdnech představeny liberecké veřejnosti, která se k nim bude ještě moci vyjádřit a ovlivnit jejich konečnou podobu. Odbor strategického rozvoje a dotací ale připravuje i další evropské projekty, tzv. individuální, o které budeme žádat i mimo IPRÚ.

Fakta:

  • Očekávaný termín vyhlášení výzvy na předkládání strategií IPRÚ: předpoklad v nejbližších týdnech
  • Očekávaný termín pro odevzdávání konečných verzí IPRÚ: předpoklad březen 2016
  • Celkový počet přijatých projektových žádostí, u nichž aktuálně probíhá hodnocení: 80
  • Z toho počet žádostí města Liberce:  16
  • Celkový objem požadovaných dotací ze strany Liberce:  1,562 miliardy Kč          
  • Pro území předběžně vyčleněno: 2,67 miliardy Kč
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.