Nový Fond rozvojové spolupráce má pomáhat v libereckých čtvrtích i v zahraničí

S návrhem zřídit dva zcela nové dotační programy zaměřené na rozvojovou spolupráci přišla na liberecké radnici Změna pro Liberec. Programy mají zejména podpořit rozvoj městských čtvrtí, ale i pomoct realizovat humanitární projekty v zahraničí, v místech kde problémy vznikají. Tyto programy by měl doplnit ještě program pro partnerskou spolupráci, který město dosud spravovalo jako samostatný účelový fond. Sloučil by se pak pod nově vytvořený Fond rozvojové spolupráce v rámci jednotného Dotačního fondu. Ke zřízení těchto programů nezazněly námitky ani při jednání listopadového zastupitelstva. Konečný návrh by měl být schválen 10. prosince.

Podle návrhu má být do Fondu rozvojové spolupráce z rozpočtu města přiděleno 1,5 milionu korun. Přičemž více než polovina z této částky, což představuje 0,05 procenta z celkového rozpočtu města, by připadlo programu Zahraniční pomoc. Program reaguje na dlouhodobou situaci v chudších a méně úspěšných zemích takzvaného třetího světa. Jako výraz odpovědnosti by mělo město podle Změny pro Liberec pomáhat spolufinancovat rozvojové projekty, které iniciují sami Liberečané.

Náměstek Jan Korytář (ZpL), který zřízení tohoto fondu navrhuje, říká: „V současné době se vedou vyhrocené diskuse, jak naložit s tzv. uprchlickou krizí, problémů ve třetím světě je ale mnohem více. Většina lidí i politiků se přitom shoduje na tom, že problémy by se měly řešit tam, kde vznikají. To se ale neobejde bez peněz. Proto by měl vzniknout nový fond, který bude v poměru 50:50 podporovat projekty Liberečanů a libereckých organizací, které chtějí pomáhat v rámci tzv. rozvojové pomoci.“

Zástupci Změny pro Liberec považují za důležité podporovat také činnosti místních iniciativ, spolků a osadních výborů. Díky dotacím z tohoto programu nazvaného Podpora místních komunit by příjemci mohli financovat například přípravu vybraných drobných investičních akcí, které mají přispět ke zlepšení kvality života v jednotlivých libereckých čtvrtích. Peníze by tak mohli uplatnit třeba na vypracování projektové dokumentace nebo přímo na pořízení laviček, herních prvků a podobně.

„Naším záměrem, ale i přáním je motivovat především ty občany, kteří se sdružují v osadních výborech nebo různých spolcích a svou práci dělají většinou dobrovolně. Peníze od města by jim měly pomoci realizovat alespoň část jejich plánů na zlepšení místa, kde žijí,“ doplnil Jan Korytář (ZpL).

Fond rozvojové spolupráce má zahrnovat i program s názvem Partnerská spolupráce. Ten již město vyhlašovalo v minulých letech, ale nově se má více zaměřit na podporu spolupráce mezi jednotlivci, skupinami i organizacemi z Liberce a partnerských měst. V tomto programu je z rozpočtu vyčleněno podle návrhu 400 tisíc korun.

Příspěvky budou určeny na přípravu a uskutečnění vzájemných setkávání a jejich výsledkem by měl být nejen rozvoj spolupráce, ale hlavně přínos pro řešení vybraných problémů Liberce. Nemělo by se tak jednat jen o běžné kulturní výměny nebo společenské akce, ale program by měl financovat zejména aktivity, které městu pomohou v jeho rozvoji. Zástupci města by se tak mohli více inspirovat v zahraničí, například jak v nizozemském Amersfoortu připravují územní plán nebo jak v německém Augsburgu řeší nevyužívané městské budovy.

Tisková zpráva SML

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V souvislosti s vyšetřováním další korupční kauzy v Libereckém kraji, která se opět dotýká i hejtmana z hnutí Starostové pro Liberecký kraj Martina Půty,
O vítězi tendru na opravu libereckého bazénu je rozhodnuto. Nejnižší nabídku podala firma Metrostav DIZ. K tlaku na nižší cenu přispěla i důsledná práce opozice,
Zpřístupněné jeskyně České republiky letos zahájí jarní sezónu dříve. Pět jeskyní Moravského krasu (Balcarka, Kateřinská, Punkevní, Sloupsko-šošůvské a Výpustek), Jeskyně Na Turoldu u Mikulova
Příběh rodiny na útěku ze Severní Koreje, Vasila, který zachraňuje lidi z fronty nebo Elly bránící svůj domov před těžařskou firmou. Festival Jeden svět nabídne
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.