Reorganizace sítě MŠ – pravdy, fámy, spekulace

O možné reorganizaci libereckých mateřských škol již bylo napsáno mnoho, a to v různém vyznění. Už týden například sleduji, jak veřejným prostorem i některými médii procházejí informace o tom, že rodiče donutili libereckou radnici peticí od plánovaných změn ustoupit. V tomto sdělení je však obsaženo hned několik nepřesností, které je třeba uvést v celém kontextu a rozklíčovat, co je pravda, co fáma a co spekulace. A také znovu vysvětlit, o čem je kontroverzní novela školského zákona a kam nás nemilosrdně sune.

Předně musí zaznít, že statutární město Liberec, potažmo mnou řízený rezort školství, v žádném případě nechce reorganizovat liberecké mateřské školy!

Budeme k tomu ale donuceni, pokud nám to prostřednictvím některých sporných paragrafů přikáže právě projednávaná novela školského zákona. A mezi slovy nechtít a být donucen je diametrální rozdíl. Motoristicky řečeno – i když budeme mít u našeho vozu tovární zn. LIBEREC zataženu ruční brzdu, ministerstvo školství (MŠMT) nás hravě roztlačí a my už jen musíme dělat vše možné i nemožné, abychom nehavarovali. Vysvětluji tedy v poslední době všem, kteří to chtějí slyšet, že v tuto chvíli je nezbytné táhnout za jeden provaz a spojit se proti té jediné příčině, která může onu nechtěnou reorganizaci mateřských škol spustit, a tou je právě novela zákona a její autor, ministerstvo školství (MŠMT).

Petice ano, ale s jakým obsahem?

Pravdou také je, že jakýmsi spoluiniciátorem petice, která kolovala snad už o minulém víkendu Libercem, jsem byl dokonce já sám. Sešel jsem se totiž 4/12/2015 se zástupci rodičů z MŠ Jizerka, kterým jsem podrobně vysvětlil své počínání (od boje za změnu zákona až po záměr reorganizace sítě MŠ) a s kterými jsem se dohodl na vytvoření supliky, která mi svým obsahem umožní dále tlačit MŠMT ke změně novely zákona. Přislíbil jsem dokonce, že petici i s podpisy sám předám na MŠMT. Bohužel, autorky textu nakonec naši úmluvu nedodržely a obsah zamířily právě na radnici.

Rozumím tomu a nevyčítám jim to, je snazší střílet na hmatatelný a blízký cíl (radnice chce sloučit školky, naše děti budou trpět!) než se zaměřit na složitou materii zákona a napnout síly k jeho úpravě. Jde o klasickou záměnu příčiny a následku.

V týž den (4/12/2015), aniž ještě jakákoli petice mohla vůbec nabýt svého znění, jsem se po poradě se svými kolegy rozhodl (a diskuzi o tom jsme již vedli večer předtím na školském výboru i s kolegy opozičními), že materiál o záměru reorganizace MŠ do zastupitelstva 17/12/2015 nepředložím, protože toho zatím není třeba. V tuto chvíli vystačím se souhlasem rady města (1/12/2015), který mi dal dostatečně silný mandát pro pokračování své práce. Nesprávně zaměřenou peticí rodičů jsme jen tedy promarnili příležitost, jak dát jako veřejnost MŠMT najevo svůj názor a zase o něco více zatlačit.

O čem ta novela vlastně je

V pořadí již čtyřicátá novela školského zákona, již MŠMT chystá od jara 2015, mimo řady jiných věcí plánuje zavedení povinné desetileté školní docházky (s povinným posledním ročníkem MŠ) a zejména povinné tzv. spádové obvody u mateřských škol. Tyto obvody již od roku 2009 vymezujeme kolem škol základních, od roku 2017 bychom museli navázat i se školami mateřskými.

Z pohledu Liberce to velmi zjednodušeně znamená, že u mateřských škol, které takřka nejsou spjaty s aspektem přirozené lokálnosti, ale naopak rezonuje v nich blízkost rodičovských zaměstnání, diverzita školních vzdělávacích programů, příjemné rodinné prostředí apod., by rodiče už neměli vůbec na výběr, kam své dítko zapsat, protože by na ně zbývalo místo jen a pouze ve spádové škole (poptávka po místech v MŠ pro děti tříleté a starší a jejich nabídka jsou v Liberci nyní zhruba ve shodě). Ještě horším faktem však je, že mateřské školy se svým nelogickým rozmístěním po území města a svou velikostí (více než polovina z nich je tzv. rodinných, tedy malých) vlastně ani v reálu neumožňují spádové obvody narýsovat.

Odtud už je pak na skok k onomu fatálnímu důsledku, tedy k nutné reorganizaci celé sítě. Paradoxně ministerský plán vítají malé obce, na jejichž popud byly spádové obvody do novely zapracovány, vůbec se ale nelíbí velkým městům (Liberec, Hradec Králové, Olomouc, České Budějovice, Zlín aj.), jimž výrazně svazuje ruce a hrozí destruovat zmíněný systém malých rodinných škol.

Hrajeme páku s MŠMT, ale …

Se svým týmem sleduji přípravu novely zákona od jara. Po schválení vládou na sklonku září a po zaslání předlohy do poslanecké sněmovny jsem poprvé obeslal ministryni školství Kateřinu Valachovou a poslance z výboru pro vědu a vzdělávání (28/10/2015) s návrhem úprav zákona v paragrafovém znění, spočívajících v úplném vypuštění spádových obvodů v předškolním vzdělávání. Paní ministryně rovněž přijala mé pozvání k odborné diskuzi na liberecké radnici (30/11/2015), kde vyslechla a posléze i písemně obdržela druhý (kompromisní) návrh, který tkví v uzákonění spádových obvodů jen jako dobrovolného institutu.

Ta z obcí, která v nich spatřuje vhodný nástroj, by je uplatnila, ostatním, jimž přijdou omezující, by se jimi nezabývaly. Musím přiznat, že paní ministryně vzala osobně oba návrhy velmi vstřícně a slíbila, že se pokusí některý z nich do novely zapracovat. Na druhou stranu je třeba podotknout, že spádové obvody prolínají celou novelou, jsou úzce navázány na povinné předškolní vzdělávání, jehož se MŠMT nechce vzdát. Bude tedy velmi obtížné skloubit tyto dva takřka protichůdné zájmy, což mé obavy zvyšuje.

I proto je nutné k účelné lobby spojit dohromady především velká města – oslovil jsem kolegy ve všech 26 statutárních městech a nabídl jim účast v jakési Koalici za zrušení spádů v MŠ. Musíme totiž využít oddechový čas, který si MŠMT naordinovalo mezi 3/12/2015 a 14/1/2015, aby zapracovalo soubor připomínek z 1. čtení ve sněmovně. Pokud 14/1/2016 při dalším slyšení v poslaneckém výboru pro vědu a vzdělávání nebude jeden z našich návrhů již obsažen v textu novely, bude už velmi obtížné jej dále prosadit.

Jaro 2016 – dva možné scénáře

Přesuneme-li se hypoteticky do jarních měsíců 2016, kdy by už měl být legislativní proces novely školského zákona dokončen, můžeme předestřít dva protikladné scénáře:

1. MŠMT se nám nepodaří v předchozích měsících přesvědčit o úpravě chystané normy, a pak budeme muset reagovat, abychom vyhověli zákonu. Nemůžeme si dovolit ani občanskou neposlušnost, ani trucovitý vzdor. Zákon zkrátka bude schválen, nabyde předpokládané účinnosti (k 1/1/2017) a nám nezbyde než provést reorganizaci, nebo najít jiné řešení, které se ale zatím nerýsuje. Do školského zákona totiž v tomto směru v rámci zápisů (jak do MŠ, tak do 1. tříd ZŠ) prostupuje správní řád a také zákon na ochranu osobních údajů, takže zvolené uspořádání musí být velmi čisté a nenapadnutelné. Přiohnout zákony, nebo je obejít, není pro mě správnou a zodpovědnou cestou.

2. MŠMT se nám podaří v předchozích měsících přesvědčit o úpravě chystané normy, a pak radnice, potažmo mnou řízený rezort školství, v žádném případě nebude liberecké mateřské školy reorganizovat! Dostáváme se tím na samý začátek tohoto textu.

Ivan Langr, náměstek primátora Liberce pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu

Důležité doplňky a odkazy
Samotný návrh reorganizace lze načíst na níže uvedeném odkazu, názor na zodpovědnost zpracování i komplexnost textu si může každý udělat sám.

Text vládní novely školského zákona: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=611&O=7
Návrh reorganizace sítě MŠ v Liberci: https://www.nasliberec.cz/wp-content/uploads/2015/12/zamer-reorganizace-ms-uzemi-sml.pdf

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Jak vypadala zasedání krajského zastupitelstva v roce 2023? Na konci roku jsme se rozhodli udělat malou rešerši a vybrat okruh nejzajímavějších i neproblémovějších a
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Výše uvedený komentář spojuje několik věcí najednou.
Zítra zasednou volení zástupci Libereckého kraje, aby se probrali zhruba šedesáti body, které mají přichystány ke schválení. Jako každý měsíc, přináší náš web