Proč nepodpoříme rozpočet pro rok 2016?

Dnes se koná zastupitelstvo našeho města, které se bude mj. věnovat i projednávání rozpočtu na příští rok. Takto pozdní předložení rozpočtu je nezvyklý hazard s koncem roku, ale proveditelné to je. Klub SLK rozpočet nepodpoří a já na těchto řádcích vysvětlím proč. Přestože ekonomika České republiky roste a tím pádem rostou i daňové příjmy měst, Liberec stagnuje a jenom kyne,  alespoň rozpočtem viděno. Přestože má současný náměstek Korytář o bratru 100 mil. Kč ročně více, než mělo minulé vedení města (2010-2014), v rozpočtu chybějí významné investice do infrastruktury.

Jen připomenu, že i s mnohem hubenějšími rozpočty se našemu vedení podařilo opravit např. Nerudovo náměstí i Soukenné náměstí (letos pouze reklamace dodavatele), generálně opravit soubory ulic v Lidových sadech (Lesní, Mozartova, Dvořákova) a např. i Matoušova, Proletářská a most na Letné …. Kam se poděly předvolební sliby?

 Náměstek Korytář si je situace vědom, respektive jen slepý by ji neviděl, ale přesto dává přednost bezpříkladnému růstu počtu úředníků a svých platů. Aby nebylo mýlky, já si odpovědné práce úředníků vážím, jen mi nejde na rozum PROČ, když naše vedení města mělo o jednoho placeného náměstka méně a 360 úředníků, musí mít to současné vedení stejného města se stejnou agendou o jednoho placeného náměstka více a 402 (!) úředníků. To zůstává rozum stát podobně jako nad nákladnými hračkami nového vedení v podobě dotačních fondů či úporné a nadbytečné snaze všude tlačit zeleň za každou cenu. Co naopak, krom výše zmíněných investic, v rozpočtu postrádáme – to jsou peníze na zkvalitňování a rozšiřování kapacit základních škol, děti z přecpaných školek již jsou školou povinné, domluvený příspěvek města na modernizaci nemocnice a třeba rekonstrukci dlouhodobě zchátralé budovy Uranu. Např. rekonstrukce nemocnice je základním bodem spolupráce město-kraj, a přestože obě politické reprezentace spolu nemluví, neměly by tyto politické šarvátky zasahovat do běžného života občanů. Zkrátka a dobře nepodpoříme panem Korytářem navržený rozpočet z obavy „aby naše město nevyrazilo na cestu řeckého hospodaření s přebujelým aparátem a projídáním budoucnosti“. Při zvýšených příjmech by se mělo více opravovat a více splácet dluhy, což v tomto rozpočtu prostě postrádáme. 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Jak vypadala zasedání krajského zastupitelstva v roce 2023? Na konci roku jsme se rozhodli udělat malou rešerši a vybrat okruh nejzajímavějších i neproblémovějších a
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Výše uvedený komentář spojuje několik věcí najednou.
Zítra zasednou volení zástupci Libereckého kraje, aby se probrali zhruba šedesáti body, které mají přichystány ke schválení. Jako každý měsíc, přináší náš web