Jiřina Volfová

1. Jaký je rozpočet kampaně Vaší politické strany v Kč?

Celorepublikově je počítáno s částkou 89 000 000 Kč, částka je předběžná. Pro Liberecký kraj je počítáno s částkou cca 1 200 000 až 1 400 000 Kč, jsou též částky předběžné.

2. Jaké jsou zdroje financování Vaši kampaně?

Jsou to jednotliví dárci a samotní kandidáti.

3. Na co budou převážně prostředky použity?

Na zajištění kampaně samotné tj. billboardy, inzerce v tištěných a on-line mediích, náklady na vytvoření spotů/klipů, reklamní předměty, zajištění meetingů atd.

4. Budou zveřejněny na Vašich stránkách sponzoři Vaší kampaně, popřípadě kde jinde?

Dary jsou evidovány centrálně v informačním systému hnutí, a to ve prospěch jednotlivých kandidátů, dále pak jsou dary přehledně na webu hnutí či průběžně na transparentním účtu hnutí.

5. Vnímáte korupci a klientelismus v Libereckém kraji jako závažný problém, který je nutné řešit?

Každý korupční krok a klientelistický přístup by měl být řešen. Myslím, že je nutné řešit „odpolitizování“ některých organizací kraje,  či města Liberec.

6. Je něco, na co byste se chtěli v této oblasti zaměřit, pokud byste byli zvoleni?

Budeme důsledně dbát na to, aby organizace kraje byly obsazovány bez ohledu na politickou příslušnost, ale s ohledem na odbornost.

7. Mají čelní političtí představitelé či manažeři veřejných organizací odstoupit ze svých funkcí, pokud jsou obviněni z úmyslných trestných činů či korupčního jednání?

Měli by odstoupit ve chvíli, kdy dojde k pravomocnému odsouzení. Ctím presumpci neviny.

 

 

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Odmítl odpovědět
1. Jaký je rozpočet kampaně Vaší politické strany v Kč? 2,25 mil. Kč 2. Jaké jsou zdroje financování Vaši kampaně? Příspěvky od Hnutí Změna, Strany Zelených a
Neodpověděl
Neodpověděl
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.