Trable s úředníky

V posledních měsících se množí závažné stížnosti na práci místního stavebního úřadu. Za pozornost stojí zejména čtyři kauzy.

Tou první je nepovolená zavážka v areálu ve Vesci. Stavební úřad se zavážkou začal zabývat až po opakovaných podnětech občanů a rozhodl, že se nic nestalo, že zavážka nemusela být navzdory svému rozsahu povolována. Své rozhodnutí úřad nijak neodůvodnil, přestože to je jeho povinností.

Druhá, třetí a čtvrtá kauza se týká občanů, kteří si stěžovali na nečinnost města. V jednom případě šlo o stížnost na onu zavážku v areálu ve Vesci, v druhém případě šlo o nevyjasněné vlastnictví opěrné zdi a ve třetím o to, že po rekonstrukci zůstal rozbitý chodník a nový profil komunikace neumožňuje otevřít vjezdová vrata do domu. Všichni se ale místo vyřízení stížnosti dočkali kontroly stavebního úřadu, jestli náhodou jejich nemovitosti nebyly postaveny v rozporu se zákonem.

Nic proti kontrolám, musí být, ale opakovaný případ kontroly u někoho, kdo si stěžuje na radnici, budí podezření z účelovosti takové kontroly. Zvlášť, pokud jsou za důvody kontroly udávány podněty občanů, které „není možné ukázat“. Nebo když v průběhu kontrol úředníci mění svá rozhodnutí podle toho, když po nich občané chtějí jejich rozhodnutí písemně či nikoliv. Jednomu z občanů byl navíc odepřen přístup do spisu, na což by měl mít ze zákona právo. K tomu se přidávají stížnosti na to, že se ze spisu před občany vyndávají a vynášejí materiály, nedodržují se lhůty a podobně.

Tento postup zaráží o to více, že se stavební úřad v případě zavážky v areálu ve Vesci ani nenamáhal zahájit správní řízení a s podnětem se vypořádal velmi formálně.

Podle toho, co víme, stavební úřad v těchto konkrétních případech rozhoduje se zcela odlišnou mírou horlivosti, snad podle toho, jestli je případným účastníkem řízení město nebo řadový občan. Ze zákona by se však měl chovat v obou případech stejně. Občané pak mají dost důvodů stěžovat si dokonce až na šikanu ze strany úřadu, který neměří stejným metrem.

V této věci jsem proto na minulých jednáních zastupitelstva opakovaně interpeloval tajemníka úřadu, který je vedoucímu stavebního úřadu nadřízený. Jeho odpověď mě překvapila. Podle jeho vyjádření stavební úřad rozhoduje dobře a postup úřadu je v souladu se zákonem.

Tajemník úřadu se tímto vysvětlením ukazuje jako neuvěřitelný alibista. Tam, kde očekáváme vysvětlení konkrétních pochybení úřadu, přijde sdělení „vše bylo v souladu se zákonem, nemluvte nám do toho“. Pro mě je tento přístup snad ještě horší než postup stavebního úřadu, protože jediné, o co se tajemník opírá je pozice moci. Na to, že je placen občany města a měl by pracovat pro ně evidentně zapomíná. Samotné dodržování zákonů je přeci velmi nízko položená laťka, podle které bychom měli práci úřadu posuzovat, dodržování zákonů by měla být naprostá samozřejmost. Měli bychom usilovat o úřad, který je přívětivý, nepodjatý, a kde si je každý vědom, že pracuje v mezích zákona pro občany, ne však proti nim.

Pokud si tohle hlavní představitel úřadu neuvědomuje a argumentuje pouhou zákonností, měli bychom velmi zvažovat, jestli je na svém místě správně. Stejnou otázku by si měl položit i pan primátor, který je za práci pana tajemníka odpovědný občanům.

Jaromír Baxa, zastupitel za Změnu pro Liberec

Subscribe
Upozornit na
119 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Včera zastupitelstvo schválilo fond na dotace pro majitele cenných historických domů – jenže to má háček. Dotace se vztahují na domy v památkové zóně,
Libereckým facebookem hýbe rozhodnutí rady města prosazené především I. Langrem (SLK) a T. Kyselou (ex-ANO) vyměnit členy správní rady, tj. vyhodit J. Korytáře a
Krajské zastupitelstvo včera udělalo malý krok k nákupu ČSAD Liberec a vzniku nového krajského dopravního podniku. V diskusi zazněla celá řada poznámek, které stojí
(Pokračování zamýšlení nad politikou v Liberci) V minulém příspěvku jsem popsal paralýzu v libereckém zastupitelstvu způsobenou tím, že ani po konci koalice tu není
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.