Město zvyšuje tlak na Teplárnu, jednání vstupují do závěrečné fáze

Návrh dalšího postupu města v jednání s Teplárnou Liberec schválili liberečtí radní. Podle náměstka primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jana Korytáře, který řeší problematiku vztahu města s teplárnou, vstupují jednání do klíčové fáze.

Město, coby akcionář, na valné hromadě 14. 11. oficiálně požádalo o detailní informace o smlouvách mezi teplárnou a společnostmi ze skupiny MVV. „Teplárna nám tyto smlouvy opakovaně odmítá poskytnout, proto jsme připraveni je začít vymáhat právní cestou. Zejména druhý akcionář, skupina MVV, si musí uvědomit, že Teplárna Liberec je náš společný, nikoliv pouze jejich podnik. Pokud požadované informace nezískáme v brzké době, bude již bez dalšího následovat podání žaloby k soudu na jejich vydání,“ uvedl Jan Korytář.

Město také podá žádost o svolání valné hromady s opakovaným cílem projednat smlouvy uzavřené mezi teplárnou a společnostmi ovládanými ze strany MVV. „Kromě toho ale na této valné hromadě předložíme k projednání náš vlastní návrh Koncepce podnikatelské činnosti, protože s návrhem, který nám byl opakovaně předkládán ze strany Teplárny, jsme nesouhlasili a nepovažovali ho za vhodný ani výhodný,“ doplnil Jan Korytář a dodal: „Teplárenský byznys je podobný jako ten vodárenský. Často ho ovládly zahraniční společnosti, které jen vyvádějí různými způsoby nepřiměřené zisky bez toho, aby investovali do stále více zanedbané infrastruktury. I druhý akcionář si musí uvědomit, že Česká republika ani Liberec nejsou něčí kolonie a že doba, kdy město jen automaticky se vším souhlasilo, skončila.“

Město si také nyní zadalo další znalecké posudky, které zpracuje společnost ESTIMATES Consulting s.r.o. Půjde o ocenění obvyklé ceny nájmu vybraného majetku distribuční soustavy města k 1. 12. 2016, ocenění obvyklé ceny nájmu vybraného majetku distribuční soustavy nacházející se v majetku společnosti ENERGIE Holding k 1. 12. 2016 a ocenění vybraného majetku ENERGIE Holding a.s. pro účely převodu nebo přechodu na společnost Teplárna Liberec ke dni 15. 4. 2015. Znalecké posudky vyjdou v součtu na 363 tisíc Kč.

„Buď se nám podaří s MVV dosáhnout nejpozději v prvním čtvrtletí roku 2017 základní shody na další budoucnosti systému CZT v Liberci, zejména jeho ekonomických parametrech a hlavně dohody o ceně tepla pro koncové zákazníky, nebo se vydáme jinou cestou. Prostor pro dohodu ale stále existuje,“ uzavřel Jan Korytář.

Tisková zpráva SML

Subscribe
Upozornit na
46 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Zelení budou kandidovat do zastupitelstva Libereckého kraje pod značkou Zelení pro kraj. Lídrem kandidátky je Milan Starec, který stojí dlouhé roky v čele občanského odporu
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci
Zastupitelstvo města Liberce na svém dnešním jednání zvolilo nového náměstka primátora s gescí pro energetiku a Smart City. Na návrh městské rady se jím
Nikdy nekouká na barvu politického trička, když jde o dobrou věc, domluví se se všemi. Má zkušenosti ze sněmovny i z vedení města, umí