Podivná hra primátora Batthyányho s územním plánem Liberce

Primátor Liberce odvolal svojí náměstkyni údajně proto, že nechce připustit další zdržování prací na novém územním plánu. Při bližším zkoumání situace je jasné, že tento důvod je naprosto falešný.

Na posledním jednání zastupitelstva města Liberec navrhl primátor Tibor Batthyány z hnutí ANO odvolání Karolíny Hrbkové z postu náměstkyně pro územní plánování. S pomocí hlasů opozice byl jeho návrh schválen. Primátor předložil tento návrh svému koaličnímu partnerovi, hnutí Změna pro Liberec, 2 hodiny před jednáním zastupitelstva, hrubým způsobem tak porušil koaliční smlouvu a ohrozil budoucí fungování koalice. K tak radikálnímu kroku by měl mít primátor velmi zásadní důvody. Dle jeho tvrzení je tím důvodem údajné manažerské selhání K. Hrbkové v souvislosti s přípravou nového územního plánu. Pojďme se tedy věcně podívat na dosavadní průběh jeho pořízení a prověřit tak oprávněnost primátorových argumentů.

 Dosavadní průběh prací

Ve volbách v roce 2014 zvítězila v Liberci Změna pro Liberec mimo jiné s tím, že slíbila revizi dosavadního návrhu územního plánu. S tím byla i podepsána koaliční dohoda s hnutím ANO a na revizi se hned po volbách začalo pracovat. Z podstatných změn návrhu jmenujme především výraznou redukci rozvojových ploch na okraji města, důsledné vymezení zelených pásů propojujících obytné části města s okolní volnou krajinou, popř. dořešení některých zásadních námitek zástupců veřejnosti. V uplynulých dvou letech proběhlo zpracování tohoto upraveného návrhu, jeho projednání s dotčenými orgány státní správy a opětovná úprava na základě jejich požadavků. V tuto chvíli byl návrh takto upraveného nového územního plánu již na stole magistrátních úředníků, projektant pracoval už pouze na odůvodnění tohoto návrhu.

Z pohledu stavebního zákona tak mohlo být veřejné projednání návrhu vypsáno zhruba v dubnu roku 2017 a na podzim roku 2017, po konečném vyhodnocení námitek a připomínek, mohl být územní plán vydán. Namísto toho přišlo odvolání náměstkyně s tím, že by nemusela vydání územního plánu stihnout ani do roku 2020. Pokud chceme přijít na to, jak na tento nesmysl mohl primátor přijít, když sám územnímu plánování naprosto nerozumí, je třeba nahlédnout hlouběji do chodu Magistrátu města Liberec.

Jak se pracuje na magistrátu

Pořizování nového územního plánu má na starosti Odbor hlavního architekta. Pracovníci tohoto odboru v posledních týdnech zpochybňovali možnost vydání nového územního plánu ještě v roce 2017, harmonogram posouvali o více než rok dále. Pracovníci tohoto odboru také velmi často primátora navštěvovali a tyto své pochybnosti mu sdělovali. To vše v situaci, kdy pro takový časový posun neexistuje jediný objektivní důvod, na stole již neleží jakékoliv negativní stanovisko či nevyřešený problém. Jediné, co mezi vydaným územním plánem a současným stavem leží, je úřednická práce spojená s vyhodnocováním připomínek a námitek. Věcné řešení připomínek již mají úředníci k dispozici, od projektanta ho mají zakreslené ve výkresu, jen je nutné začít pracovat.

Pracovní tempo úředníků bylo doposud ovšem tristní – od dubna 2016, kdy obdrželi k novému návrhu cca 800 připomínek, dokázali zpracovat vyhodnocení pouze stovky z nich. To znamená průměr ani ne jedné připomínky za jeden pracovní den. Pro představu – vyhodnocení připomínky představuje průměrně cca 1 až 2stránkový text. Odbor hlavního architekta, který zaměstnává celkem 18 stálých pracovníků, tedy vykázal v případě své klíčové agendy – přípravy nového územního plánu – fantastickou výkonnost cca 1 až 2 stránek textu denně.

Ještě do podzimu se ovšem dolaďovalo věcné řešení některých připomínek, úředníci tak mohli své pomalé tempo svádět na nutnost vyčkat konečného výsledku. Nyní už je ale o všech připomínkách rozhodnuto a práce se tak mohou naplno rozběhnout. Z toho důvodu byl zveřejněn poslední harmonogram s termínem vydání na podzim 2017. Prostý výpočet říká, že nejde o nikterak nereálný požadavek. I kdyby k 800 připomínek ze společného jednání přibyl stejný počet připomínek uplatněných k projednání veřejnému, za cca 200 pracovních dnů, které zbývají do podzimu 2017, je reálné v poklidu zajistit jejich vyhodnocení. Z vlastní zkušenosti s územně plánovací činností vím, že 1 hodina na vyhodnocení 1 připomínky v průměru bohatě stačí. Kdyby tedy odbor na pořízení územního plánu vyčlenil 4 pracovníky a ti se tomuto úkolu věnovali polovinu pracovní doby, měli by za jeden den hotových 16 připomínek. Stále by tu tedy byla ještě dvojnásobná rezerva ke splnění harmonogramu.

Temné motivy pana primátora

V tuto chvíli je ovšem situace nejistá. Jak bude celý proces probíhat dál, to záleží na poněkud nejasných důvodech, které primátora k jeho intervenci vedly. Jedna možnost je, že uvěřil argumentům úředníků o tom, že vyhodnocování připomínek skutečně rychleji dělat nelze. To by u zástupce strany, která chce stát řídit jako firmu, bylo poněkud překvapivé. Nicméně v takovém případě můžeme počítat s vydáním územního plánu až někdy v druhé polovině roku 2018, tak jak to bylo zaneseno v harmonogramu, který vytvořili sami úředníci.

Druhou variantou je, že primátorovy důvody byly spojené s žádostmi lidí z jeho okruhu, kteří za ním chodili s požadavky na úpravy územního plánu. Typicky půjde o doplnění zastavitelných ploch o nové pozemky. V tom případě je vysoce pravděpodobné, že po veřejném projednání bude nutné reagovat na nová stanoviska dotčených orgánů a projednání se poté bude muset opakovat. Opět se tak dostáváme někam za polovinu roku 2018.

Třetí možnost je, že ze strany primátora jde pouze o politickou hru, kterou, jak to u něho často bývá zvykem, nemá nikterak dopředu promyšlenou. V takovém případě můžeme očekávat pouze zmatek a o termínu vydání nového územního plánu raději nepřemýšlet.

Jindřich Felcman

Subscribe
Upozornit na
58 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Kdo pozorně sleduje korupční kauzu kolem kostela sv. Máří Magdalény v Liberci, nemohl být překvapen přiznáním hlavního obžalovaného, tedy stavebního gigantu Metrostav. Navzdory mediálnímu
Je rozhodnuto. Liberec bude stavět nejdražší bazén v historii země a možná celé střední Evropy. Kdo si tedy myslel, že současná koalice, ve které
Poslanci po dlouhých měsících schválili zpřísnění lex Babiš. Principiálně je to dobře – kumulace mediální moci v rukou politiků není správná a je třeba
V Liberci a v Libereckém kraji staví ty nejlukrativnější veřejné zakázky de facto stále stejná skupina stavebních firem. Kdo si myslí, že mezi sebou