Změna pro Liberec bilancuje tři roky svého vládnutí na radnici

Změna pro Liberec je ve vedení města již tři roky. Má za sebou již první konkrétní výsledky, to hlavní ale plánuje realizovat v posledním roce před volbami. Složitější projekty potřebují totiž delší přípravu. Jednotliví členové rady města představili svoje priority na poslední rok:

Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Hlavní výsledky:

Intenzivním jednáním s Českou spořitelnou se podařilo domluvit snížení úroků u dluhu města, které znamená pro město úsporu bezmála 300 mil. Kč do roku 2025.
Díky připravené strategii IPRÚ přijde do regionu 2,6 miliardy Kč na opravy škol, školek, veřejnou dopravu a sociální projekty. Z toho jen do města a dopravního podniku cca 1,6 miliardy na rekonstrukce tramvajových tratí. Jsme první město, které požádalo o dotace na tyto projekty, v hodnocení je 18 projektů za cca 900 mil. Kč.
V oblasti plánování se podařilo prosadit myšlenku fondu rozvoje a víceleté plánování investic, nejen z roku na rok. Město postupně začíná čerpat dotace z mezinárodních i národních fondů, kterým v minulosti nevěnovalo pozornost.

Klíčové věci do konce volebního období:

1. dokončit kompletní obnovu Lesního koupaliště a jeho okolí, včetně areálu okolo Tiché cesty a pokračovat obnovou lesního amfiteátru a dalších míst v Lidových sadech
2. dokončit první etapu revitalizace liberecké přehrady, včetně okolního lesoparku
3. prosadit ve spolupráci s dalšími krajskými městy změnu zákona o rozpočtovém určení daní, která by měla Liberci každoročně přinést stovky mil. Kč na jeho rozvoj
4. prosadit další snížení ceny tepla pod 650 Kč/GJ a připravit další kroky pro dosažení cílové ceny 550 Kč/GJ pro koncové zákazníky liberecké teplárny.
5. v rozpočtu města prosadit uvolnění 20 mil. Kč na zahájení obnovy kina Varšava a v zastupitelstvu prosadit výkup libereckého zámku a přilehlého parku do majetku města.

Karolína Hrbková, náměstkyně pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch

Hlavní výsledky:

Nový územní plán ( dále ÚP) je připraven k veřejnému projednání a mohl být schválen na konci roku 2017. Poté, co s podporou opozice převzal územní plán primátor Batthyány, se jeho schválení oddálilo až do roku 2019. Byla provedena revize návrhu ÚP, která se zaměřila na udržitelný rozvoj města, byla doplněna ,,Koncepce krajiny“, protože původní návrh neobsahoval žádnou samostatnou vrstvu pro zeleň, sport a rekreaci. Tento výkres ukazuje „zelenou kostru města“ a zaručuje všem občanům dostupné plochy zeleně v jakékoliv části města. Je základem pro Systém sídelní zeleně, který v současné době ve městě vzniká.
ÚP byl doplněn i o schémata, jak má být zástavba ve městě koncipována, aby měl v budoucnu stavební úřad jasně daná pravidla pro výklad ÚP.
Zámecký park je po mnoha letech opět přístupný veřejnosti. Ve městě bylo vysazeno 40 tisíc narcisů a tulipánů, které rozzářily zejména centrum města. Vznikla čtyři nová dětská hřiště a další se připravují.
Byla zahájena celková obnova všech laviček, košů a pískovišť na celém území města.

Klíčové věci do konce volebního období:

1. Budeme pokračovat v obnově dětských hřišť a parků
2. zahájíme obnovu zahradních teras pod Sokolským náměstím a připravíme projekt rekonstrukce Papírového náměstí
3. zahájíme výstavbu nové kompostárny, rozšíříme počet míst na bioodpad a připravíme vznik nových sběrných dvorů
4. zajistíme, že veřejný prostor bude mnohem čistší a lépe udržovaný v takovém rozsahu a kvalitě, aby to poznali samotní Liberečané v každodenním životě

Josef Šedlbauer, člen rady města

Hlavní výsledky:

Připravili jsme a provedli hloubkové audity v městských firmách. Na jejich základě byla provedena změna struktury řízení v Liberecké IS a obměna vedení v Technických službách. Skutečným průlomem byl audit v dopravním podniku, který poprvé nezávisle popsal problémy a rizika provázanosti DPMLJ a jejího subdodavatele, společnosti BusLine.

Navrhli jsme a prosadili rozšíření nočních linek městské hromadné dopravy.

Prosadili jsme vyhlášku o nulové toleranci hazardu, po několika měsících však v zastupitelstvu nejtěsnější většinou prošel návrh Tibora Batthyányho na návrat neregulovaného hazardu. V úsilí o regulaci hazardu ve městě budeme pokračovat, máme připravenou vyhlášku o zákazu hracích automatů.

Klíčové věci do konce volebního období:

Máme připravený návrh na ustavení pozice městského architekta, který bude dohlížet na kvalitu významných stavebních záměrů ve městě.

Chceme dokončit přechod městských společností na manažerskou strukturu s omezeným vlivem politiků a dostat dopravní podnik z vlivu BusLine, který město stojí desítky milionů ročně. Když to šlo na kraji, musí to jít i na městě.

Zuzana Kocumová, členka rady města

Věnuji se zejména rozvoji sportovně-rekreačního areálu ve Vesci, kde vidím velký potenciál pro jeho další rozvoj. Tento areál je stále ještě nevyužitý, byť jeho návštěvnost i počet akcí, které zde pořádáme, pomalu stoupají.

Klíčové věci do konce volebního období:

Pohlídat, aby smlouva, kterou připravuje primátor se společností TMR na pronájem SAJ na 25 let, byla pro město skutečně výhodná a neobsahovala rizika, na která se přijde až v dalších letech. V případě, že smlouva nebude pro město výhodná, zabránit jejímu schválení.

Tisková zpráva Změny pro Liberec

Subscribe
Upozornit na
26 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt