Nadace pomáhá Jizerským horám i okolí již 24 let

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody pomáhá Jizerským horám a jejich okolí již 24 let. V roce 2017 přispěla na dobročinné projekty částkou 962 313,- Kč. Pomohla například s revitalizací rašeliniště na Nové louce, obnovou návštěvnické infrastruktury v Jizerskohorských bučinách, výsadbami nových sazenic buků a jedlí, ekologickou výchovou dětí, opravou a údržbou jizerskohorských vyhlídek, knihou o Jizerce a Smědavě či o přírodních klenotech Podještědí, časopisu Krkonoše-Jizerské hory a řadou dalších výzkumných, ochranářských i osvětových projektů.

Mezi největší úspěchy loňského roku se řadí dokončení záchrany rašeliniště v přírodní rezervaci Nová louka, na který přispěla částkou 314 tisíc korun. Pomohla tak se spolufinancováním Jizersko-ještědskému horskému spolku, který zde vybudoval 380 dřevěných přehrážek. Ty zabraňují odvodňování cenného území a zajišťují, aby se jeho cenný biotop mohl přirozeně obnovovat, posílila se populace chráněných rostlin a zastavil se proces zarůstání rašeliniště nepůvodní vegetací. „Revitalizace přispěla i k větší retenci vody v krajině, což je jeden z prioritních cílů nadace v nadcházejících letech. Dlouhotrvající letní sucha, která střídají intenzivní přívalové deště, nám ukazují nezbytnost těchto opatření,“ říká ředitel nadace Ondřej Petrovský.

Další dlouhodobý projekt se zaměřuje na zvyšování druhové rozmanitosti lesa, která je nezbytná pro jeho dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci. Nadace po pilotním projektu výsadeb v Jizerských horách pokračuje již třetím rokem ve spolupráci s obcemi na Liberecku v podpoře nákupu sazenic převážně buků, dubů a jedlí. Obce zase hradí náklady na samotnou výsadbu, oplocenky proti okusům zvěři a následnou péči. „Vysázeno bylo od roku 2014 celkem již 127 350 stromků a každým rokem jejich počet navyšujeme. Projekt navazuje na naši dlouhodobou podporu stabilních a druhově bohatších lesů,“ vysvětluje Petrovský.

Již posedmé uspořádala nadace fotografickou soutěž, jejímž výstupem je charitativní kalendář Zaostřeno na Jizerky 2018. Mezi lidmi je o něj značný zájem a jeho nákupem podporují projekty, které pomáhají Jizerským horám. Tam totiž celý výtěžek z jeho prodeje směruje. „Letos jsme vydali 1,5 tisíce kusů a prakticky celý náklad je již rozebrán. V kanceláři nám zbývají poslední kalendáře a já mám velikou radost, že jeho prodej každým rokem stoupá,“ pochvaluje si Petrovský.

Nadace prošla v letošním roce velkou obměnou. Změnila nejen název, ale i celou grafickou identitu. „Změna názvu a grafiky není pro žádnou organizaci jednoduchá záležitost, ale naši aktivitu ocenilo v listopadu Fórum dárců, kdy jsme s novou podobou výroční zprávy obsadili mezi nadacemi třetí místo,“ uvedl Petrovský a doplňuje „náš původní název Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor již neodpovídal stavu tohoto pohoří a zároveň chceme naše zkušenosti uplatnit i v dalších v dalších regionech.“

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody funguje již od roku 1993 a je významnou celostátně působící nadací v oblasti životního prostředí. Během svého působení pomohla již stovkám menších i větších projektů celkovou částkou přesahující 19 mil korun. Chrání a obnovuje přírodní prostředí a motivuje k tomu i širokou veřejnost. Svou pozornost v současné době zaměřuje na nápravu vodního režimu v krajině, obnovu stabilních lesních ekosystémů a ochranu cenných přírodních lokalit.

Tisková zpráva Nadace Ivana Dejmala

Subscribe
Upozornit na
3 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.