Postřehy k programu 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Tak jako každý měsíc si dovolujeme našim čtenářům předložit své postřehy k bodům, které bude projednávat úterní zasedání krajského zastupitelstva. Liberecký kraj disponuje značným rozpočtem tvořeným veřejnými penězi, proto věříme, že i tento nepatrný počin přispěje k větší transparentnosti jejich využívání.

Bod č. 6 – Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

USNESENÍ č. 287/21/ZK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 174/21 – úpravy v kapitole 926 06 – Dotační fond, oblast podpory doprava, rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 6.1 a 6.3

V tomto bodě jsou schváleny dotace kraje jednotlivým projektům cyklostezek, na kterých se kraj podílí z 50–70 %. Některé ze schválených projektů, konkrétně stezka pro chodce a cyklisty – Sever (k průmyslové zóně v Liberci) a stavební rekonstrukce místní komunikace na cyklostezku Bažina – přeložení části Pašerácké stezky – Višňová, vycházejí na částky kolem 7 tis. Kč za metr čtvereční, resp. metr stezky.

Nabízí se příklady pro srovnání: Rekonstrukce silnic III/28728, III/28729 a III/28729 z USNESENÍ č. 405/21/ZK vychází na částku 2 530 Kč / m2. Rekonstrukce silnice III/28624, uvedená ve stejném usnesení, vychází na 5 885 Kč za běžný metr. Dokončení stavby smíšené stezky pro cyklisty a pěší Dubnice z USNESENÍ č. 406/21/ZK vychází na 1 154 Kč /m.

Neznáme podrobnosti jednotlivých rekonstrukcí a staveb, jejich náročnost může být rozdílná, nicméně bude zajímavé sledovat, zda si některý ze zastupitelů vyžádá zdůvodnění či přímo kontrolu opodstatněnosti výše nákladů u výše uvedených cyklostezek Sever a Bažina.

Bod č. 7 – Zpráva o činnosti rady kraje za období od 4. 9. 2021 do 8. 10. 2021
Výpis usnesení z 19. zasedání Rady Libereckého kraje
USNESENÍ č. 1542/21/RK Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 304/21 – převod financí z kapitoly 917 07 – Transfery – Oslavy Ještědu a navýšení v kapitole 914 07 – Působnosti-polepy autobusů

V tomto bodě rada kraje schválila alokaci 300 000 Kč na propagaci turismu pomocí polepů autobusů veřejné dopravy. Zastupitelům ovšem chybí například seznam dopravních společností, kterým byla zakázka zadána, nebo podrobný rozpis tohoto nákladu (např. počet autobusů, dobu pronájmu ploch, ceny za jednotlivé plochy), aby mohli na základě tohoto rozpisu zvážit účelnost takto vynaložených prostředků.


USNESENÍ č. 1543/21/RK Úprava finančních dokumentů Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace

V tomto bodě rada kraje schválila navýšení závazného limitu na pohoštění o 60.000 Kč na akci „Pozdě, ale přece – setkání k příležitosti dokončení projektu „Modernizace Severočeského muzea – 2. etapa“. V materiálu není uvedeno, kolik činí původní závazný limit ani důvod navýšení. I zde chybí detailní rozpočet na tuto akci, který by například osvětlil účelnost takto vynaložených prostředků.

Bod č. 28 – Žádost subjektu TERRA SPORT s.r.o. o změnu projektu s názvem ČT Author Cup
(USNESENÍ č. 1592/21/RK 20. zasedání rady kraje)

V tomto bodě se schvaluje žádost o změnu závazných parametrů z původně uvažovaných 3000 aktivních sportovců na 500 a snížení dotace kraje z původních 800 tis. Kč na 470 tis. Kč.

Původně dotace na jednoho sportovce vycházela na 267 Kč, nově činí 940 Kč. Dochází tak ke značné disproporci. Je dotace téměř 1 000 Kč na jednodenní závod jednoho cyklisty adekvátní v poměru k částkám, které směřují např. na podporu sportu dětí a mládeže?

Bod č. 50b – Veřejná zakázka „Silnice III/28721 Sněhov – Mukařov“ – dodatek č. 1

Dodatek přidává vícepráce v ceně 7 138 231,56 Kč bez DPH na dílo v původní ceně 24 898 035,07 Kč bez DPH. Jedná se tak o 28% navýšení, což významně prodražuje původní cenu díla.

Jde o podstatné navýšení a je proto s podivem, že si vedení kraje například nenechalo vypracovat znalecký posudek, zda nedošlo k pochybení na straně projektanta či zadavatele, ani nedalo podnět odboru kontroly.

Celý program říjnového zasedání krajského zastupitelstva naleznete zde

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Vítězem 19. ročníku Ceny Karla Hubáčka je rekonstrukce Liebiegova paláce v Liberci za čtvrt miliardy korun. Nákladná rekonstrukce významné liberecké památky ale stála o
Zastupitelé Libereckého rozhodli o tom, že po 170 letech v Liberci ukončí svou činnost samostatná Střední průmyslová škola textilní a sloučí se zdejší průmyslovkou.
Město Liberec i Liberecký kraj opět rozdávají miliony ze svých rozpočtů pro elitní sportovní kluby. Dominují mezi nimi ty, jejichž majitelé mají úzké vazby
Krajně pravicové hnutí SPD Tomio Okamury přijelo do Liberce na demonstraci proti současné vládě. Na jejich akci dorazilo zhruba 300 lidí. Nikoliv ovšem jen
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.