nášLiberec

Search

Dopis pro radu města ve věci výstavby haly Hengst Filtration v Pilínkově

Touto cestou bych ráda vyjádřila nesouhlas s postupem při jednáních Statutárního města Liberec, firmy Hengst a Osadního výboru Pilínkov a Hluboká a požádala o nápravu. Dne 29. 11. 2022 se konala schůzka zástupců SML ve firmě Hengst, Slovanská, přítomni byli též 2 zástupci za OV Pilínkov a Hluboká.

Historie:

Většina z Vás tuto kauzu “ stavba fabriky mezi rodinnými domy“ dobře zná – řešila se hojně v první polovině roku 2022 na Zastupitelstvech. Občané si nechali zpracovat odborné posouzení ve kterém je profesionálně shrnuto z jakých důvodů není stavba pro pozemek vhodná. Tento dokument byl dodán všem zastupitelům.

Pro ostatní jen stručně doplním, že hlavní problém je v pozemku, který si firma zakoupila, jedná se sice o pozemek vhodný pro průmyslovou stavbu, ale ne pro ten rozsah stavby, který vyžaduje firma.

Firma si nechala zpracovat projekt podle starého ÚP a doufala, že v daném čase bude vše schváleno a půjde stavět dle starého plánu. Samozřejmě firma věděla, že v únoru – březnu 2022 dojde ke změně na nový ÚP a tam už ale její projekt narazí na parametry jiné. Podnikání je risk a nese s sebou riziko. Ale pravidla jsou platná jak pro občany, tak pro firmy.

Firma Hengst žádá o hlasování o výjimku a změnu pro její projekt na starý územní plán. Jak všichni dobře víme, na změnu dle práva nemá nárok ani firma ani občané. Vše závisí jen na hlasování zastupitelů.

Firma dle plánovací smlouvy poskytne při kladném hlasování SML 6 milionů korun. Obávám se, že tady občané nemají oproti firmě městu co nabídnout.
Znovu ale zdůrazňuji, že pravidla územního plánu platí pro všechny. Pokud bych si jako občan zažádala o změnu na starý územní plán (ÚP), nikdo by se se mnou nebavil a můj argument o zmařené investici by nikoho nezajímal.

Jednání:

Kolem jednání ve firmě nyní 29.11 2022 panuje několik nedorozumění. Na jednání do firmy nebyl panem Lenertem pozván nikdo z přímých účastníků řízení. Proč?
Osadní výbor Pilínkov a Hluboká (OV) byl osloven přímými účastníky s žádosti, aby na schůzku do firmy mohl i jejich zástupce. Toto bylo OV zamítnuto. Též nevíme proč.

Přímá účastnice řízení odeslala dnes 29.11 2022 email na pana Lenerta a Zámečníka včetně přílohy o požadavcích občanů – tento dokument měl sloužit pouze jako podklad pro diskuzi vedenou mezi OV, firmou a zástupci SML.

Tento email ale neobsahuje:

plnou moc jednat za účastníky
podpisy účastníků

Očekáváno bylo, že od firmy zazní návrhy k zaslaným bodům a ty budou po schůzi tlumočeny členy Osadního výboru občanům a následně tedy dojde k další diskuzi účastníků a firmy.

Dle vyjádření OV po schůzi ve firmě byla tato příloha brána p. Lenertem, p. Šolcem a p.Suchým jako závazný dokument a zaznělo, že tím, že bylo odpovězeno, se věc chápe tak, že účastníci souhlasí se stavbou.

S tímto postupem všech zúčastněných nesouhlasím a žádám o napravení celé situace!

Chápu, že celá záležitost vzbuzuje velké emoce na obou stranách, ale takto solidní jednání nevypadá. Z jakého důvodu nebyl pozván panem Lenertem do firmy ani jediný přímý účastník řízení ?

Občané a přímí účastníci územního řízení nemají nic proti firmě samotné a též nic proti jejímu podnikání, znovu ale zdůrazňuji, že je nutné dodržet podmínky, které platí pro všechny.

Postoj pana primátora Zámečníka – zápis ze schůze:

Cituji ze zápisu schůze konané 24.5 2022 pana Zámečníka: „Je potřeba nový ÚP respektovat, nový ÚP vznikl, aby ochránil před nevhodnou výstavbou. Nejsem nakloněn pro změnu ÚP a vnímám, že toto je stanovisko i klubu Starostů. Změnu bych byl ochoten akceptovat jedině pokud by se Hengst dohodl s občany na schůdném řešení pro obě strany. Pokud k dohodě nedojde, nemyslím, že by změna ÚP byla možná. Nový ÚP znamená 40 % zastavitelnosti. Výška max 12 m.“

Po výše uvedeném docházím k závěru, že ke schůdnému řešení nedošlo. Žádám tímto o lepší projednání s důrazem na věcnou správnost.

Hluk:

Ze zápisu schůze konané 24.5 2022:

Dotaz p. Jiřího Velechovského na větrací jednotky- klimatizace
Odpověď:
Hluk bude směřován do vesnice. Hlukové limity jsou 55 Dcb mezi 6- 22:00, 40 Dcb 22:00 -6:00. Při posledním měření v Pilínkově bylo ale naměřeno, že jen hluk ze vzdálené dálnice produkuje 70 Dcb, tímto by tedy došlo k posílení. Panem Lenertem bylo upřesněno, že zde může být požadavek Města a občanů na akustické stěny v rámci protihlukových opatření. Hluková studie ale přitom není součástí stavebního řízení.

Pokud by firma svůj postoj k dotčeným občanům myslela vážně a o dohodu stála, toto by se mělo stát součástí stavebního řízení dobrovolně.

Počet zaměstnanců:

Ve facebookové diskuzi na profilu J. Šolce byly k datu 26.5 2022 upřesněny počty zaměstnanců: nyní 135, budoucnost 285.
29. 11. 2022 firma uvádí 118 ( 1/3 administrativních zaměstnanců), v budoucnu 218.

Na základě těchto informací nebude tedy firma patřit k významným zaměstnavatelům a i z tohoto důvodu je tedy potřeba se znovu zamyslet nad přínosem v pracovní oblasti.

Z výše uvedených důvodů žádám:

Pro tuto chvíli nezařazovat bod schvalování změny ÚP do prosincového jednání zastupitelstva

Nejprve:

Je nutné vyřešit podstatné – sporné – otázky následnými jednáními. Je nutné brát v potaz připomínky přímých účastníků řízení. Je nutné přizvat přímé účastníky na jednání. Logicky až po tomto je možné přikročit k hlasování zastupitelů.

S pozdravem,

Štěpánka Blažková, Liberec – Pilínkov

Subscribe
Upozornit na
12 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
V Liberci se péči o veřejný prostor příliš nedaří. Co ale zanedbává radnice, nahrazují občanské aktivity. Jedním z příkladů instalace sochy Ikara na libereckém
Vedení radnice přichystalo pro Liberečany i návštěvníky Liberce nové lavičky. Jenomže způsob jejich nákupu i to, jakým je začalo umísťovat po městě, budí rozpaky
Koaličním partnerům se nelíbí, jakým způsobem si Starostové pro Liberecký kraj přisvojují nákup a zpřístupnění libereckého zámku. Získání památky do majetku města přitom vyjednali
Společnost SYNER GROUP (Syner) podala prostřednictvím svého právního zástupce trestní oznámení ve věci údajného nezákonného úniku informací v kauze, kde je obviněn jeden z majitelů Syneru,