Krajské zastupitelstvo: fotovoltaická elektrárna v Ralsku, kompenzace za Turów i pro stavební firmy

Dnes od 14 hodin zasedá Zastupitelstvo Libereckého kraje. Má tradičně nabitý program. A o čem budou krajští zvolení zástupci rozhodovat? Diskuse se možná povede kolem zamýšlené obří fotovoltaické elektrárny v Ralsku, kompenzací za Turów nebo podpoře Libereckého kraje silně ziskovým stavebním firmám.

Připravili jsme pro Vás výtah toho nejzajímavějšího a nejpodstatnějšího, co má dnešní zastupitelstvo na programu:

Bod č. 7 – Zpráva o činnosti rady kraje za období od 13. 1. do 2. 2. 2023

K dílčí zprávě o činnostech členů rady:

Nejzajímavější z činnosti hejtmana Libereckého kraje Martina Půty je pravděpodobně jednání kolem zamýšlené velkokapacitní fotovoltaické elektrárny (FVE) v areálu bývalého vojenského letiště Ralsko.

Mělo jít o jednání s generálním ředitelem ČEZ Danielem Benešem, potencionálním investorem, společností Meridian Nová Energie s.r.o., ale i s europoslancem Stanislavem Polčákem. Jelikož se jedná o potenciální obří investici, řádově ve výši jednotek miliard korun, bude jistě zajímavé znát výsledky jednání těchto schůzek.

Souvisí úzce s:

USNESENÍ č. 139/23/mRK

Zpracování studie proveditelnosti pro FVE v areálu bývalého vojenského letiště Ralsko

K usnesením rady kraje:

USNESENÍ č. 81/23/RK

RO č. 17/23 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje do rozpočtu 2023 do kapitoly 917 21 – Transfery, odbor dopravní obslužnosti

V rámci tohoto usnesení, které se týká podpory dopravní výchovy a popularizace výchovy, je navržena i částka 200 000 Kč pro soukromé komerční rádio Impuls na akci „Benátská s Impulsem 2022!“, aniž chybí vysvětlení a zdůvodnění, proč jde tato podpora právě tomuto médiu a proč je tato podpora zařazena právě k tomuto bodu.

USNESENÍ č. 85/23/RK

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení automobilu“ organizací Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Rada kraje dostatečně nevysvětluje výjimku z postupu daného Směrnicí Rady Libereckého kraje k zadávání veřejných zakázek, která se má týkat pořízení automobilu za 1.352.073 Kč vč. DPH pro krajskou příspěvkovou organizaci Denní a pobytové sociální služby od konkrétního dodavatele, kterým je pardubická společnost AUTO IN s.r.o.

USNESENÍ č. 91/23/RK

RO č. 21/23 – změna stavu – alokace zdrojů 2022 do rozpočtu 2023 – navýšení výdajů v kapitolách 912 08, 914 08, 917 08, 920 08

Konkrétně bod 4c) specifický ukazatel Zvýšení majetkového podílu LK ve společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích, z. ú., 13.596.107 Kč. K této poměrně vysoké částce chybí sdělení záměru, zdůvodnění i další náležitosti.

USNESENÍ č. 92/23/RK

RO č. 22/23 – změna stavu – alokace zdrojů 2022 do rozpočtu 2023 – navýšení výdajů v kapitolách 932 08 Fond ochrany vod, 934 08 Lesnický fond, 927 08 Fond Turow

Usnesení, které se týká přerozdělení částky 919.016.612,46 Kč do jednotlivých fondů, které mají zajistit řešení dopadů vlivu hnědouhelného dolu Turów na česko-polské hranici. Nicméně již v dubnu 2022 se objevila zpráva, že odhady nákladů jenom na stavební práce a díla spojená se zabezpečením vody pro obyvatele příhraničí budou podstatně vyšší. Oslovené firmy loni náklady odhadly na 1,542 miliardy korun.

Vyplynulo to z jednání v Hrádku nad Nisou 5. dubna v roce 2022, kterého se zúčastnili zástupci Vlády ČR i Libereckého kraje. Usnesení rady tuto skutečnost nereflektuje ani nepřináší nové informace, které by ji korigovaly.

USNESENÍ č. 132/23/RK

Veřejná zakázka „Silnice III/27246 Křižany po křižovatku s III/2784“ – Dohoda o narovnání – poskytnutí kompenzace nárůstu cen společnosti Integra stavby a.s.

Rada kraje schválila kompenzace ve výši 4.982.274,75 Kč včetně DPH pro společnost Integra stavby, a.s., která realizuje stavbu silnice v Křižanech.

Náš Liberec minulý rok v listopadu upozornil, že kraj schválil politiku kompenzací pro stavební firmy bez toho, aniž by si zjistil jejich skutečnou ekonomickou situaci. Podporuje tak z veřejných prostředků těmito kompenzacemi i firmy, které jsou ve značném zisku.

Společnost Integra stavby, a.s. má podle poslední dohledatelné výroční zprávy konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění 100 203 000 Kč.

USNESENÍ č. 133/23/RK

Veřejná zakázka „Silnice III/2907 Fojtka“ – Dohoda o narovnání – poskytnutí kompenzace nárůstu cen společnosti Eurovia CS a.s.

Podobný příklad jako výše v USNESENÍ č. 132/23/RK. Tentokrát má kompenzace cen stavebních materiálů ve výšce 717.182,76 Kč včetně DPH mířit ke společnosti EUROVIA CS, a.s., za provedení silnice ve Fojtce. Společnost EUROVIA CS, a.s., přitom za poslední uvedené období vykazovala čistý výsledek hospodaření 700 950 000 Kč.

USNESENÍ č. 153/23/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Předplatné a support síťového firewallu Palo Alto“

Rada kraje po projednání rozhodla o výběru dodavatele veřejné zakázky „Předplatné a support síťového firewallu Palo Alto“ za 4.412.386 Kč včetně DPH. Dodavatelem je společnost NET-SYSTEM s.r.o.

V materiálu ale chybí relevantní informace k posouzení výhodnosti a relevance takové zakázky. Chybí i takové základní informace jako například, na jak dlouho se předplatné a support síťového firewallu Palo Alto získá či pro kolik zařízení a podobně.

USNESENÍ č. 181/23/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – COV LK strojírenství a robotiky – SPŠT Jablonec nad Nisou, p. o.“

Rada kraje po projednání rozhodla o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP – COV LK strojírenství a robotiky – SPŠT Jablonec nad Nisou, p.o.“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro pozemní stavby – DNS“. Vítězem se stala společnost INVESTING CZ spol. s.r.o., se kterou má ale Liberecký kraj zlé zkušenosti.

Jako příklad jmenujme zhroucení stěn a podlah při realizaci projektu centra odborného vzdělávání v budově Střední školy řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou. To způsobilo před třemi lety zdražení celého projektu pro krajskou pokladnu z původních 34 milionů Kč na závratných 142 milionů Kč. Technickým dozorem investora zde byla právě společnost INVESTING CZ spol. s.r.o.

Ve zprávě znalce, který posuzoval příčiny rozsáhlé havárie při rekonstrukci Střední školy řemesel a služeb na ulici Podhorská v Jablonci nad Nisou, jsou popsána selhání ze strany projektanta, stavební firmy i technického dozoru investora, tedy společnosti INVESTING CZ spol. s.r.o.

USNESENÍ č. 183/23/RK

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Oprava střechy SŠ gastronomie a služeb, Liberec“

Společnost INVESTING CZ spol. s.r.o., jejíž problematická spolupráce s Libereckým krajem je uvedena v bodu výše získává i další veřejnou zakázku: „TDS – Oprava střechy SŠ gastronomie a služeb, Liberec“

Program i odkaz na online přenos ze zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje naleznete ZDE

Subscribe
Upozornit na
6 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Jak vypadala zasedání krajského zastupitelstva v roce 2023? Na konci roku jsme se rozhodli udělat malou rešerši a vybrat okruh nejzajímavějších i neproblémovějších a
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Výše uvedený komentář spojuje několik věcí najednou.
Zítra zasednou volení zástupci Libereckého kraje, aby se probrali zhruba šedesáti body, které mají přichystány ke schválení. Jako každý měsíc, přináší náš web