Krajské zastupitelstvo: domovy seniorů, budoucnost Ralska i cesta na Tchaj-wan

Dnes od 14 hodin zasedá Zastupitelstvo Libereckého kraje. Má tradičně nabitý program. A o čem budou zvolení krajští zástupci rozhodovat? Na programu bude financování domů pro seniory, budoucnost Ralska, navyšování odměn v krajských organizacích nebo třeba zahraniční cesta krajských radních na Tchaj-wan.

Připravili jsme pro Vás výtah toho nejzajímavějšího a nejpodstatnějšího, co má dnešní zastupitelstvo na programu:


Bod č. 7: Zpráva o činnosti rady kraje za období od 3. 2. 2023 do 9. 3. 2023

USNESENÍ č. 265/23/RK ZR-RO č. 53/23 – úprava v kapitole 917 05 Transfery, Financování sociálních služeb v roce 2023 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

V rámci rozdělení prostředků jde nejvíce prostředků společnosti ALZHEIMER HOME z.ú., která z krajského rozpočtu obdrží 27 555 660 Kč, z toho 20 708 000 na jedno zařízení. Chybí podrobnější zdůvodnění.

USNESENÍ č. 318/23/RK Poskytnutí MNP KSS LK na akci „Ostraha areálu Ralsko“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem

Poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do výše 650.000 Kč Krajské správě silnic Libereckého kraje na výdaje spojené s realizací akce „Ostraha areálu Ralsko“. U této nikoliv malé částky chybí její zdůvodnění i to, kdo bude koncovým příjemcem.

USNESENÍ č. 319/23/RK Souhlas s vyřazením zmařené investice akce „Demolice v areálu Ralsko“

U tohoto bodu by bylo vhodné uvést, z jakých důvodů došlo ke změně plánů na využití tohoto areálu, a tím i ke zmaření již provedených investic. Zároveň by tyto zmařené investice měly být promítnuty do nákladů na nový záměr.

USNESENÍ č. 333/23/RK Valorizace odměn výkonu funkce členů představenstva společnosti Silnice LK a.s

Zastupitelstvo kraje má schválit nejen valorizaci odměn za výkon funkce členů představenstva společnosti Silnice LK a.s. o 15 % , ale i mimořádné odměny členům představenstva ve výši šestinásobku měsíční odměny za splnění cílů. Není přitom uvedeno, jakých konkrétních cílů a jak jich bylo dosaženo. Důvěryhodnost snižuje i osobní provázanost mezi předsedou představenstva Silnice LK a náměstkem hejtmana pro dopravu.

USNESENÍ č. 335/23/RK Veřejná zakázka „Most ev. č. 26833-1 Srní u České Lípy“ – Dohoda o narovnání

Není uvedeno, o jaké procento z celkové ceny stavby se jedná, ani není uveden poměr ceny materiálů na celkové ceně stavby.

USNESENÍ č. 339/23/RK Stanovení platu ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje, p. o.

Chybí informace o výši platu a důvod, proč má rozhodnutí retroaktivní charakter, vztahující se k vyplácení mzdy již k 1. 1. 2023

USNESENÍ č. 357/23/RK Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „NÁKUP OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ“

Zastupitelům není předložena informace, kolik osobních automobilů má být nakoupeno, jaké jsou na ně požadavky ani jaká je na ně alokovaná částka.

USNESENÍ č. 369/23/RK Zplnomocnění ředitele Ing. Radima Pochopa k vedení Domova důchodců Hrádek nad Nisou

Chybí informace, zda jmenovaný byl vybrán na základě výběrového řízení či jiným způsobem a proč tomu tak bylo.

USNESENÍ č. 394/23/RK Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací movitého majetku kraje předaného k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, p. o.

U tohoto bodu není uvedeno, o jaký konkrétní majetek se jedná.

USNESENÍ č. 396/23/RK ZR–RO č. 73/23 – úprava specifického ukazatele Lékařská pohotovostní služba, zajištění zubní pohotovosti a protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby

Zde se jeví jako disproporční poměr prostředků vynaložených na protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou službu (5,8 mil Kč) a na zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru zubní lékařství (cca 1,6 mil. Kč). Zubní péče je dlouhodobě poddimenzována nejen v libereckém kraji a toto rozdělení prostředků situaci nevylepší.

USNESENÍ č. 431/23/RK Zahraniční pracovní cesta č. 17/2023

V materiálech chybí odůvodnění daleké zahraniční cesty Vladimíra Richtera, člena rady kraje, rezort zdravotnictví, a Jiřího Ulvra, člena rady kraje, rezort hospodářského a regionálního rozvoje do Korejské republiky a na Tchaj-wan. Vzhledem k exotičnosti destinace bude její přínos jistě zajímavý.

Bod 30/ i) – Zpráva o stavu povrchu vozovek na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji

Situaci, kdy v Libereckém kraji je 38,9 % silnic II. a III. třídy v havarijním nebo nevyhovujícím stavu, je alarmující. Vzhledem k této skutečnosti se nabízí otázka na zintenzivnění kontroly efektivity vynaložených prostředků a dodržování kvalitativních požadavků na stavby a rekonstrukce silnic.

Přenos z jednání Zastupitelstva Libereckého kraje můžete od 14 hodin sledovat živě ZDE

Subscribe
Upozornit na
4 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Jak vypadala zasedání krajského zastupitelstva v roce 2023? Na konci roku jsme se rozhodli udělat malou rešerši a vybrat okruh nejzajímavějších i neproblémovějších a
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Výše uvedený komentář spojuje několik věcí najednou.
Zítra zasednou volení zástupci Libereckého kraje, aby se probrali zhruba šedesáti body, které mají přichystány ke schválení. Jako každý měsíc, přináší náš web