Krajské zářijové zastupitelstvo: dva miliony za 46 stran strategie a 25 milionů za „Smart Akcelerator“

Zastupitelé Libereckého kraje budou jednat zítra na svém zářijovém zasedání. Na programu mají několik důležitých i kontroverzních bodů. Souhrn toho nejzajímavějšího, co zítřejší jednání zvolených krajských zástupců přinese, předkládáme našim laskavým čtenářům.

Bod č. 9 – Mimořádný příspěvek pro domov důchodců ve Velkých Hamrech

Vedení kraje chce zaslat mimořádný příspěvek ve výši 1,35 milionu korun na realizaci venkovních žaluzií v části domova seniorů ve Velkých Hamrech. Bohužel, veřejnost se nemá šanci dozvědět o rozsahu prací, které za tuto částku mají být vykonány, zda je vybrán dodavatel a kdo jím je.

Bod č. 19 – Strategie rozvoje kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví Libereckého kraje do roku 2030 za 2 miliony korun

Vedení Libereckého kraje vynaloží 2.078.180 Kč z veřejných prostředků za studii o 46 stránkách, kde je zhruba 30 stran textu, z velké části velice obecného. Podobně velice obecná jsou i doporučení, která z této studie vycházejí. Je na každém zastupiteli, zda zváží, jestli takové výstupy jsou odpovídající vynaložené částce.

Bod č. 25 – „Rekonstrukce objektu Zeyerova 31 v Liberci pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ za 223 milionů

Další z rozsáhlých investičních akcí Libereckého kraje, tentokrát ve školství. Vzhledem ke skutečnostem, že Liberecký kraj často financuje stavby za podstatně vyšší částky, než je tomu obvyklé jinde (např. parkovací dům u krajského úřadu, domov seniorů v Hrádku nad Nisou), bude jistě zajímavé sledovat srovnání u této akce.

Bod č. 29 – Prověrka realizace projektu převzetí linkové autobusové dopravy v oblasti Českolipsko dopravcem ČSAD Liberec, a.s.

Liberecký kraj předkládá „Prověrku realizace projektu převzetí linkové autobusové dopravy v oblasti Českolipsko dopravcem ČSAD Liberec, a.s.“, kterou zpracovala společnost, která v minulosti vždy posvětila kraji jeho kroky v dopravě, byť byly často kontroverzní. Nyní se veřejnost například nemá šanci dozvědět, na kolik zmíněná studie vyšla veřejnou kasu.

Bod č. 30 – Navýšení prostředků pro Autobusy LK

Vedení kraje bude opět posílat navýšené prostředky do společnosti Autobusy LK (ALK). Ve zprávě se přímo píše, že „s ohledem na výše uvedené je nezbytné bezodkladně řešit financování společnosti ALK a navýšit finanční prostředky tak, aby bylo možné hradit všechny závazky a zajistit chod společnosti“. Tentokrát jde o 5 milionů korun. Důvodem jsou například finanční náklady na odměnu jednatele a dozorčí rady či provoz limuzíny Škody Superb.

Bod č. 33/d – ukončení projektu „Smart Akcelerator II Libereckého kraje“

Tento projekt stál veřejnou kasu zhruba 25 milionů korun. Jeho výstupy, jako například organizace soutěže Business Talent pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, jsou popsány v předložených materiálech a je opět na posouzení každého ze zastupitelů, zda byly takové prostředky využity účelně. A to zvláště i proto, že projekt má mezi lety 2024-2026 pokračovat pod názvem „Smart Akcelerator II Libereckého kraje“, jak ukazuje bod jednání č. 55.

Jednání krajského zastupitelstva proběhne v úterý 26. září od 14 hodin a sledovat jej můžete online ZDE

Subscribe
Upozornit na
11 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Jak vypadala zasedání krajského zastupitelstva v roce 2023? Na konci roku jsme se rozhodli udělat malou rešerši a vybrat okruh nejzajímavějších i neproblémovějších a
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Výše uvedený komentář spojuje několik věcí najednou.
Zítra zasednou volení zástupci Libereckého kraje, aby se probrali zhruba šedesáti body, které mají přichystány ke schválení. Jako každý měsíc, přináší náš web