Zdražení parkování je radnicí navrženo chybně

Vedení města Liberec ohlásilo plošné zdražování parkování. Tento krok ovšem provedlo chybně, jen sotva pomůže deklarovanému cíli, totiž motivovat lidi k využívání MHD. Navíc je tento krok v rozporu s Plánem udržitelné mobility, který před dvěma roky to samé vedení města samo schválilo.

1) Zdražení parkování zároveň se zdražením MHD je nesmysl

Zdražení placených stání v centru města obhajoval náměstek Jiří Šolc (ANO) těmito slovy: „Je to motivované tím přesvědčit lidi, aby více používali městskou hromadnou dopravu a neparkovali například na celý den svá soukromá auta ve městě.“

V naprostém rozporu s tímto tvrzením ovšem takřka ve stejný okamžik ohlásilo vedení města i zdražení MHD. A to razantní. Cena jedné papírové jízdenky se má zvednout z 24 Kč na 34 Kč.
„Zdražování parkování v centru města je logický krok, pokud chceme lidi motivovat k využívání MHD. Nedává ale žádný smysl zároveň razantně zdražit i veřejnou dopravu. Liberecká radnice se v tomto ohledu projevuje, jakoby levá ruka nevěděla, co dělá pravá,“ konstatuje Jindřich Felcman, zastupitel za Zelené / Liberec otevřený lidem.

2) V centru města musí být výrazný podíl placených stání přeměněných na stání pro rezidenty

Zdražení parkování v centru je navrženo tak, že např. v nejlevnější zelené zóně s možností celodenního parkování vzroste hodinová sazba z 10 na 20 korun a denní ze 30 na 80 korun. Toto zdražení ale samo o sobě zatížení centra automobily jen sotva sníží.

„Takové opatření pouze z lidí vytahá více peněz. Pokud ale bude v centru i nadále stejné množství parkovacích míst pro dojíždějící, situace se nezmění, jen na to doplatí ti nejchudší,“ vysvětluje Anna Kšírová, zastupitelka za Zelené / Liberec otevřený lidem.

A navrhuje zároveň jiné řešení: „Podstatný podíl placených stání, tedy stání s hodinami, by se mělo změnit na stání pro rezidenty. Z jejich strany opakovaně zaznívají stížnosti, že je parkovacích míst v centru nedostatek. Pro centrum města představují největší zátěž především dojíždějící z okrajových částí města či okolí Liberce. Ty bychom měli primárně motivovat k využívání hromadné dopravy.“

Je na místě dodat, že přesně v tomto duchu definuje jedno z opatření Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou 2021 – 2030, který si město nechalo za 5 mil. Kč před 2 roky odborníky na dopravu zpracovat a následně jej jednomyslně i schválilo. Cit.:
„Reforma uspořádání zóny placeného stání Liberec směrem k vyšší podpoře rezidentního parkování v centru (v souvislosti s výstavbou záchytných parkovišť), vyšším využitím smíšené zóny pro sdílení parkovišť rezidenty a návštěvníky.“

3) Prohlubování rozdílu mezi cenou rezidentního parkování v centru a mimo centrum je nespravedlivé

Parkování pro rezidenty s parkovacími kartami v modrých zónách se zdraží v centru ze 2 000 Kč na 2 800 Kč ročně. Mimo centrum vzroste roční poplatek za parkování z 500 Kč na 600 Kč.
Takto velký rozdíl mezi cenami parkování pro rezidenty nedává smysl. „V centru nebydlí jen bohatí lidé. Spíše naopak. Proč by měli za to samé platit skoro pětkrát více? Spolu s nedostatkem míst v modrých zónách to působí tak, že město chce z centra lidi spíše vytlačit, aby v něm uvolnilo prostor pro parkování dojíždějících. To je ale naprosto chybná strategie,“ myslí si Anna Kšírová.

I tento krok je přitom v jasném rozporu s tím, co se píše v Plánu udržitelné mobility, cit.: „Změna principu fungování rezidentního parkování v Liberci – sjednocení cen parkovacích karet a jejich výdej všem oprávněným rezidentům bez limitu.“

4) Rozšíření rezidentních zón i mimo centrum

Mimo centrum Liberce je doposud parkování převážně neregulované a zadarmo. Takový stav je dlouhodobě neudržitelný, především na sídlištích je parkovacích míst nedostatek. V případě zdražení parkování v centru by naopak mohli dojíždějící ještě další místa na sídlištích zabírat.

„Modré zóny by se měly rozšířit i mimo centrum města. S cenovou preferencí prvního vozidla na jednu domácnost by ochránily obyvatele sídlišť před každodenním stresem z hledání parkovacího místa v podvečer, při návratu z práce. Druhé a další auto na domácnost už je luxus, na který zkrátka na sídlištích není dost prostoru. Pro tato auta by museli jejich majitelé hledat místa na zaparkování opodál. To by vyřešilo i problém s tím, že v obytných zónách zabírají mnoho míst dlouhodobě odstavená, nebo méně užívaná auta,“ vysvětluje Jindřich Felcman.

Modré zóny na sídlištích jsou přitom ve velkých českých městech už naprostým standardem. Současné vedení města jejich zavedení přitom zvažuje již 4 roky, kdy v roce 2019 ohlásil náměstek Jiří Šolc „velkou parkovací revoluci“. Nedokázal ale tento plán občanům vysvětlit, po první vlně kritiky tak od něj ustoupil. Od té doby město v této oblasti pouze přešlapuje. I tento krok je přitom v souladu s výše citovaným opatřením Plánu udržitelné mobility.

„Asi nejsmutnější na celé věci je fakt, že současní náměstci ze Starostů, ANO, ODS a Pirátů nejsou ochotní naslouchat odborníkům. Jejich kroky jsou tak chaotické a pro dopravu ve městě devastující. Mají zde v ruce Plán udržitelné mobility, za který zaplatili 5 milionů Kč a který jednomyslně schválili. Ale dělají přesný opak toho, co se v něm píše,“ uzavírá Jindřich Felcman.

Tisková zpráva Zelených/Liberce otevřeného lidem

foto: SML

Subscribe
Upozornit na
10 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Zelení budou kandidovat do zastupitelstva Libereckého kraje pod značkou Zelení pro kraj. Lídrem kandidátky je Milan Starec, který stojí dlouhé roky v čele občanského odporu
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci
Zastupitelstvo města Liberce na svém dnešním jednání zvolilo nového náměstka primátora s gescí pro energetiku a Smart City. Na návrh městské rady se jím
Nikdy nekouká na barvu politického trička, když jde o dobrou věc, domluví se se všemi. Má zkušenosti ze sněmovny i z vedení města, umí