nášLiberec

Search

Krajské zastupitelstvo: zdražení jízdného, základní sociální síť kraje i nové auto pro radního

Zítra zasednou volení zástupci Libereckého kraje, aby se probrali zhruba šedesáti body, které mají přichystány ke schválení. Jako každý měsíc, přináší náš web výtah toho nejzajímavějšího, co krajské zastupitele čeká.

USNESENÍ č. 1617/23/RK – Přidělení služebního vozidla členu Rady Libereckého kraje

Nový vůz by měl být přidělen radnímu Janu Svitákovi, který má na starost dopravu. On sám informoval na sociálních sítích, že důvodem nutnosti pořízení nového vozu je autonehoda, které byl bohužel součástí. Zastupitelé i veřejnost si jistě zaslouží vysvětlení nehody, zda například dotyčný radní nebyl viníkem nehody, a pokud ano, zda ponese nějaké břímě kompenzací.

USNESENÍ č. 1624/23/RK – Základní síť sociálních služeb LK – ZSLK 2024

Zásadní, leč informačně nezvládnutý bod (minimálně směrem k veřejnosti). Například ohledně Základní sítě sociálních služeb LK se nedávno vedla politická i veřejná debata, a to na téma, zda má kraj Liberci pomoci financovat výstavbu domova pro seniory na libereckém Františkově, kde značně převyšuje poptávka na umístění klientů nad možnostmi zařízení.

USNESENÍ č. 1636/23/RK – Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Podzimní zájezd zaměstnanců školy do Říma“ Gymnáziem, Tanvald, příspěvkovou organizací

Zaměstnanci ve školství si, zvláště dnes, jistě zaslouží důstojné zacházení, nicméně u takovéto akce za zhruba půl milionu korun chybí, minimálně pro veřejnost, její zdůvodnění.

USNESENÍ č. 1637/23/RK – Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „IT vybavení“ Střední školou, Semily, příspěvková organizace + USNESENÍ č. 1638/23/RK – Zadání VZMR „Pořízení notebooků“ Střední školou hospodářskou a lesnickou, Frýdlant, p. o.

V materiálech pro veřejnost zcela chybí, kolik a jaké techniky bude za zmíněné (nikterak vysoké) částky pořízeno. Zvlášť za situace, když je zakázka zadána formou přímého zadání. Podrobnější informace lze sice najít např. v Registru smluv, ale není jediný důvod, aby nemohly být rovněž u materiálů předkládaných veřejnosti.

USNESENÍ č. 1655/23/RK Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Pronájem a připojení mobilní plynové kotelny“ Léčebnou respiračních nemocí Cvikov, p. o.

V informacích předložených veřejnosti chybí zdůvodnění takového kroku a například jeho porovnání s variantou pořízení vlastní kotelny.

USNESENÍ č. 1676/23/RK – Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Výstavba fotovoltaické elektrárny na střeše objektu budovy „D“ Krajského úřadu v Liberci“ + USNESENÍ č. 1677/23/RK Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Výstavba fotovoltaické elektrárny na střeše objektu Gymnázia Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou“

Jelikož se jedná o značně mediálně propagované akce Libereckého kraje, v materiálech pro veřejnost chybí zdůvodnění, proč je v jejich rámci činěn takový krok.

USNESENÍ č. 1728/23/RK a bod č. 52 – Tarif integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (Tarif IDOL) – platnost od 1. 1. 2024

Občany Libereckého kraje čeká další zdražení. Na rozdíl od letošního roku, kdy zdražily jen jednotlivé jízdenky, pro příští rok počítá kraj i se zdražením předplatného – takzvaných časových jízdenek. Liberecký kraj přitom očekává další, již avizované navýšení rozpočtu od státu ve stovkách milionů korun.

USNESENÍ č. 1746/23/RK – Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup IT – II.“ Střední zdravotnickou školou a Střední odbornou školou, Česká Lípa, příspěvková organizace + USNESENÍ č. 1747/23/RK Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka tiskáren a spotřebního materiálu II.“ Střední odbornou školou, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace

V materiálech pro veřejnost opět zcela chybí, kolik a jaké techniky bude za zmíněné částky pořízeno. Zvlášť za situace, kdy je zakázka zadána formou přímého zadání, jako u bodů popsaných výše. Podrobnější informace lze sice najít např. v Registru smluv, ale není jediný důvod, aby nemohly být rovněž u materiálů předkládaných veřejnosti. U tohoto bodu se navíc jedná o řádově vyšší částky.

Přímý přenos z jednání bude zítra, tj. v úterý 31. října od 14 hodin, k vidění na webových stránkách Libereckého kraje ZDE

Subscribe
Upozornit na
9 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Jak vypadala zasedání krajského zastupitelstva v roce 2023? Na konci roku jsme se rozhodli udělat malou rešerši a vybrat okruh nejzajímavějších i neproblémovějších a
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Výše uvedený komentář spojuje několik věcí najednou.
Zastupitelé se letos v říjnu nesejdou poslední čtvrtek, jak bývá zvykem, ale již ve středu. Důvodem jsou podzimní dětské prázdniny. A jaké nejzajímavější body