Kraj hledá Památku roku pro rok 2023. Nominace přijímá do 30. dubna

Cílem soutěže Památka roku 2023 Libereckého kraje je upozornit občany na úspěšné
obnovy kulturních památek a poukázat na výjimečné stavby v regionu. Hlásit se mohou
stavební obnovy nemovitých kulturních památek i jejich restaurování uskutečněné
v předchozím kalendářním roce.

Výherce obdrží pamětní desku a finanční odměnu ve výši 100.000 korun. Kraj přijímá elektronické přihlášky od 1. února do 30. dubna 2024 elektronicky na e-mail pamatky@kraj-lbc.cz.

„Liberecký kraj pomáhá v posledních letech významně svým dotačním programem
i individuálními dotacemi obnově památek na svém území. A je to skutečně vidět. Budu moc ráda, pokud se do soutěže přihlásí majitelé obnovených památek. Rádi budeme úspěšné
obnovy ukazovat jako skvělé příklady,“ říká Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu,
památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Podmínkou účasti v soutěži je dokončení obnovy nemovité kulturní památky v kalendářním
roce, za nějž je cena udělována, a zároveň musí být dodržen minimální vlastní podíl vlastníka
na obnově ve výši 100.000 Kč, přičemž stavební obnova může být uskutečňována na etapy,
avšak minimální vlastní podíl musí být pro daný kalendářní rok dodržen.

Na území Libereckého kraje se nachází 2.248 památek, z nichž je celkem 39 na Seznamu
ohrožených nemovitých kulturních památek. Pozitivní příklady obnovy můžou v praxi vést i
ke koupi nemovitosti v regionu.

Cenu za obnovu v rámci celé České republiky udílí například také Národní památkový ústav
pod názvem Patrimonium pro futuro (dědictví pro budoucnost) nebo Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska pod názvem „Památka roku“, avšak na regionální úrovni pouze
pro kulturní památky toto ocenění chybí.

Tisková zpráva LK

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Provoz nové nájemní agentury, která majitelům bytů nabídne bezpečný pronájem nemovitosti a zájemcům o bydlení zase férové podmínky na trhu, spouští od poloviny února
Liberecké kino Varšava se ve středu 21. února stane další zastávkou přehlídky finálových filmů Ceny diváků LUX Evropského parlamentu. Přehlídka přináší promítání soutěžních filmů
Ve středu 14.2.2024 byl strážník Městské policie Liberec prap. Josef Konývka oceněn za mimořádný zásah, při kterém byly zachráněny lidské životy. Medaili Hasičského záchranného
Již od roku 1994 vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR ve spolupráci se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska soutěž o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.