Depozitář kraje na pohlednice za půl miliardy – předvolební dárek pro stavební firmy?

Vedení Libereckého kraje si chystá odsouhlasit, a to ještě před podzimními volbami, další kontroverzní projekt, ze kterého budou mít radost zejména lídři stavebního trhu. Jedná se Centrální depozitář Libereckého kraje v Českém Dubu za půl miliardy korun.

Vybudování nákladného depozitáře, kde by se měly uchovávat cennosti a sbírky v majetku Libereckého kraje a jehož odhadní cena je již nyní 492 milionů korun, představil jeho hejtman Martin Půta a náměstkyně pro kulturu Květa Vinklátová (oba STAN/Starostové pro Liberecký kraj).

Liberecký kraj má sice k dispozici deset let starý depozitář u Oblastní galerie v Liberci, kde se uchovávají nejcennější krajské umělecké sbírky, ale podle politiků je třeba vybudovat nový, v Českém Dubu.

„Liberecký kraj vlastní několik stovek tisíc sbírkových předmětů nevyčíslitelné historické hodnoty, jejichž případnou tržní cenu lze odhadovat v řádech vysokých stovek milionů korun. Jedná se drobné předměty, jako jsou pohlednice, známky či šperky, ale také o velmi rozměrné věci jako nábytek a technika. V současné době je sice máme umístěné v objektech příspěvkových organizací a také například v Poštovní ulici 2600/10 v Jablonci nad Nisou, kde tamní objekt – původně úřad a následně škola – slouží jako dočasný centrální depozitář. Nicméně tento stav je dlouhodobě neudržitelný. Ochrana sbírkových předmětů vyžaduje specifické podmínky, zejména co se týče vlhkosti a teploty. Žádný ze stávajících depozitářů tyto podmínky nesplňuje, a pokud bychom moderní depozitář nevybudovali, hrozilo by zničení některých sbírkových předmětů právě kvůli nevyhovujícím podmínkám jejich uložení. Ze studie, kterou jsme si v roce 2016 nechali zpracovat společností Design 4 – projekty staveb s-r-o., jednoznačně vyplynulo, že místo přestavby prostorů v Poštovní ulici a úpravy ostatních depozitářů je efektivnější a finančně výhodnější postavit nový objekt. Depozitář vznikne na pozemku Silnic LK v Českém Dubu,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Liberecký kraj o vybudování podobného depozitáře mluvil již před osmi lety. Vzpomněl si ale na něj nyní, ani ne půl roku před krajskými volbami. Stavět by se mělo začít za rok na jaře, hotovo by mělo být do konce roku 2026 a sbírky by se do objektu měly začít stěhovat v letech 2027 až 2028.

„O projektu vybudování centrálního depozitáře jsme začali poprvé diskutovat již na jaře roku 2016. Na podzim roku 2020 začaly přípravné práce na zadávacím řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace. Centrální depozitář v Českém Dubu bude splňovat všechna technická, energetická a stavební kritéria dle aktuálních požadavků muzejníků a galeristů. Nyní je také vhodné období pro zahájení staveb podobného rozsahu, kdy můžeme očekávat nižší vysoutěženou cenu. Navíc jsme mohli díky vyšším daňovým příjmům za první čtyři měsíce letošního roku vyčlenit na projekt dalších 100 milionů korun,“ vysvětlil hejtman Martin Půta.

Objekt depozitáře se bude rozkládat na obdélníkovém půdoryse o rozměrech 70 a 48 metrů, bude mít tři nadzemní podlaží a zelenou střechu s fotovoltaickou elektrárnou. Budova bude rozdělena na jednotlivé sekce podle typu materiálu uložených předmětů.

„Projektová dokumentace na Centrální depozitář Libereckého kraje je v pilotním režimu realizována s využitím metody BIM – Building Information Management – tj. s využitím informačního modelování staveb, které by mělo na základě použití dat z 3D modelu minimalizovat chyby a kolize v projektové dokumentaci, urychlit zpracování rozpočtu exportem přesných výměr a dále po výstavbě usnadnit správu budovy v provozním režimu,“ dodal Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, veřejných zakázek a informatiky. „Bude se jednat o mimořádně úspornou stavbu v klasifikační třídě A dle Průkazu energetické náročnosti budov, která splňuje parametry měrné spotřeby na vytápění 15 a méně kWh/(m2.rok) a parametr primární energie z neobnovitelných zdrojů nabývá záporných hodnot a splňuje tak kritéria energeticky plusové (nulové) budovy.“

Liberecký kraj a jeho občané mají s podobným typem staveb již své zkušenosti. Náš Liberec se v minulosti věnoval výstavbě tzv. podnikatelského inkubátoru v přímém sousedství úřadu kraje, který vyšel na téměř půl miliardy korun a dodnes tak trošku hledá smysl své existence, přičemž ročně stojí obyvatele kraje nemalé peníze.

Dalším případem je i vybudování kontroverzního parkovacího domu pro krajské úředníky, kde vedení kraje předstírá, že je využívá pro systém Park and ride kvůli dotaci. Veřejné prostředky pak tato stavba vyšla (bez započítání samotného projektu od architektů) na 246 milionů korun, přičemž jedno parkovací místo vyšlo na více jak milion Kč.


Subscribe
Upozornit na
13 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Praktiky a spolupráce firem, která v Liberci nejsou neznámé, zaujaly i úředníky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Jedná se o více jak půl miliardovou
Liberec vozí svůj „zelený“ odpad do 40 kilometrů vzdálené Mimoně. Liberečany to stojí téměř 5 milionů korun ročně. Vedení města před šesti lety nechalo
Jediným zástupcem Libereckého kraje v Evropském parlamentu bude Jan Farský zvolený za hnutí STAN. Farský byl zvolen i poslancem při posledních volbách do českého
Vítězem právě proběhlých voleb do Evropského parlamentu je hnutí ANO. Volilo jej téměř 27 procent těch, kteří dorazili k volebním urnám. Oproti posledním volbám
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.