nášLiberec

Search

9. Listopad, 2015

„Via Sacra“ prochází Horní Lužicí, Dolním Slezskem a severními Čechami a využívá potenciál starých obchodních a poutních stezek. Odbor cestovního ruchu libereckého magistrátu usiluje v rámci tohoto projektu o zařazení kostela Nalezení Sv. Kříže, křížové cesty Josefa Führicha a sloupu Matyáše Brauna. V roce 1866 stával na Sokolovském náměstí a poté byl kvůli vzrůstající…

21. Srpen, 2013

Přesně před pětačtyřiceti lety vstoupila na území Československa vojska Varšavské smlouvy, aby zastavila vlastní československou cestu k demokratičtější a spravedlivější společnosti. Do Liberce přijely tanky okupačních armád v noci na středu 21. srpna 1968 a ihned zde narazily nejen na odpor zdejších obyvatel, ale zároveň s sebou přivezly neštěstí a smrt. Jejich přítomnost si…

8. Červenec, 2013

Devátého července uběhne čtyřicet let od doby, kdy byla do užívání slavnostně předána budova horského hotelu a vysílače na Ještědu. Kulaté jubileum tak slaví stavba, která proslavila naše město (a celou zemi) po celém světě a stane se symbolem pro celý kraj. Geniální dílo navrhl liberecký architekt Karel Hubáček, který se, více než kvalitně,…

19. Duben, 2013

Není to tak dlouho, co jsme si připomněli výročí hlavního městského kostela sv. Antonína Velikého a už tu máme další, týkající se tentokrát staré radnice. Právě před 120 lety, 18. dubna roku 1893 proběhlo slavnostní rozloučení se starou radnicí, které příznačně uzavřelo jednu etapu ve vývoji města a otevřelo novou. Radnice byla spolu s…

6. Březen, 2013

Před sto lety se narodil  přední architekt, urbanista, ale také pedagog a lokální patriot Svatopluk Technik, který se nesmazatelně zapsal do tváře Liberce….

23. Leden, 2013

Vzhledem k tomu, že letos uběhlo již 661 let od první zmínky o hlavním městském kostele, 424 let od zaklenutí a 131 let od dokončení regotizace, která mu vtiskla dnešní podobu, nebude jistě od věci se blíže seznámit s touto bezesporu zajímavou a zároveň (i když ve značně pozměněné podobě) nejstarší dochovanou stavbou na…

16. Leden, 2013

Po skončení války se někteří němečtí nacionalisté nehodlali smířit s vznikem Československé republiky a vyhlásili odtrhnutí provincie Deutschböhmen s Libercem jako hlavním městem, vlastní měnou i armádou. Situaci muselo vyřešit vládní československé vojsko. Během poválečných let byla v Liberci založena vůbec první Komunistická strana Československa (1921). Ve dvacátých letech se do města vrátila konjunktura….

16. Listopad, 2012

Liberec se od druhé poloviny 18. století stává jedním z nejvýznamnějších průmyslových center monarchie. Počátky stavebního rozmachu souvisí stejně jako v předchozích obdobích s významnými mecenáši, v tomto případě s hrabětem Kristiánem Filipem Clam-Gallasem a jeho synem Kristiánem Kryštofem Clam-Gallasem. Tehdy již Liberec, patřil mezi clam-gallasovské nejrozvinutější a nejvíce prosperující panství. Díky tomu byl…

2. Září, 2012

Ač jsou první stopy člověka v Liberci přes 5000 let staré, jak dokládají nálezy z mladší doby kamenné v libereckém Růžodole. Pro drsné prostředí zde ale dlouho neexistovalo trvalejší a významnější osídlení. První zmínka o obci „Reychinberch“ je z roku 1352. Dodnes se ale vedou spory o výskytu ještě starší osady v oblasti přechodu…

25. Červenec, 2012

V sobotu 21.7. projel Libercem Vlak Lustig. Je sestaven ze čtyř vagónů“dobytčáků“ a lokomotivy. V rámci mezinárodního projektu Devět bran projíždí v červenci všech 14 krajských nádraží České republiky. Na zastávkách probíhá ve vlaku od 12 do 18 hodin promítání dokumentů a výstava . Vždy od 21 hodin hraje soubor divadla Pod Palmovkou představení…

9. Červenec, 2012

Velkolepá Výstava německých Čech, jeden z nejvýznamnějších podniků na Liberecku, měla být důkazem vyspělosti českých Němců a potvrdit pozici Liberce jakožto nejpřednějšího německého města v Čechách. Deutschböhmiche Ausstellung (Výstava německých Čech), pořádaná v roce 1906, byla jedním z nejambicióznějších podniků v monarchii a navazovala na mnohem skromnější výstavu, uspořádanou o tři roky dříve v…

2. Únor, 2012

Přinášíme další tématickou část z knihy historika umění Jaroslava Zemana „LIBEREC, urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky“. Dnes se budeme zabývat stavební činností rodiny Liebiegů. Spolupráce libereckých textilních magnátů Liebiegů s norimberským architektem Jakobem Schmeissnerem přinesla městu celou řadu mimořádně kvalitních realizací, mezi nimiž vyniká bohužel stále nedoceněné Liebiegovo městečko….

11. Leden, 2012

Vážení čtenáři, na tomto místě bychom Vás rádi alespoň stručně seznámili (zhruba jednou za měsíc) s významnými stavebními památkami a historií Liberce, který má vnímavému divákovi stále co nabídnout. Autorem příspěvků bude Jaroslav Zeman, který napsal nedávno vydanou reprezentativní knihu „LIBEREC, urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky“, kterou si můžete zakoupit zde. V úvodním…

14. Září, 2011

Nepřehlédnutelná dominanta severního okraje Liberce, oblíbené výletní místo několika generací, dnes bohužel chátrající, ale přeci stále pozoruhodná stavba. Taková je,„Liberecká výšina“. Pojďme se podívat do její historie, protože letos v září je tomu přesně 110 let, kdy se tato stavba otevřela pro libereckou i přespolní veřejnost….

1. Srpen, 2011

O víkendu (30. července) uběhlo přesně čtyřicet pět let od doby, kdy byl položen základní kámen ke stavbě k hotelu a vysílači na hoře Ještěd. Tehdy ještě nikdo netušil, že se tak započala realizace stavby, která proslaví naše město (a celou zemi) po celém světě a stane se symbolem pro celý kraj. Geniální dílo…