Neprivatizujme za každou cenu!

Sdružení Čmelák – Společnost přátel přírody, o.s. navrhuje vyřazení z privatizačního procesu několik pozemků, které vedení města Liberce předkládá libereckým zastupitelům ke schválení jejich prodeje soukromým zájemcům. Zároveň navrhujeme jejich zařazení na seznam neprivatezovatelných pozemků a vypracování návrhů na jejich rekultivaci.
Vede nás k tomu přesvědčení, že
„privatizace za každu cenu“ není tím jediným a už vůbec
ne nejlepším řešením. Kvalita života ve městě je mimojiné určována
počtem a způsobem údržby veřejných ploch. V tomto Liberec za
spoustou ostatních obcí silně zaostává. Oproti krátkodobým ziskům je
vytváření příjemného prostředí pro místní obyvatele i návštěvníky
trallou hodnotou.

Jedná se o tyto pozemky:PozemekKatastrální územíLokalita461/2LiberecFrýdlantská ulice1841/1, 6473Starý HarcovBřezinova ulice2076/1, 2075/2RuprechticeUlice U Hájovny (U Trianglu)4907,4908,4924,4925,
4929,4932/1,4933LiberecMetelkova ulice – vnitroblok domu

Pozemek č. 461/2, k.ú. Liberec,
Frýdlantská ulice

Pozemek se nachází v samém centru
městu, v jeho historické části, na jedné z ulic, které
vořily již od středověku základní městskou komunikační síť. Jedná se
o bývalou zahradu, v těsném sousedství kina Varšava, na vyvýšené
terase. Na pozemku se nachází památkově chráněný strom, velkolepý buk
(buk lesní, červenolistá forma). Prostor byl v minulosti
využíván coby zahradní restaurace, dnes je ostudně zanedbaný,
neudržovaný, zasypaný odpadky, a to jen pár kroků od radnice.


Nicméně si tento pozemek nad kinem
Varšava zachovává svůj genius loci a dokresluje kolorit historické
části města. Jsme přesvědčeni, že by měl zůstat v majetku města,
zkultivován a programově využit pro veřejnost. Nejsme ani proti jeho
pronajmutí, pokud bude představen zajímavý projekt, který sloužil
liberecké veřejnosti. K zamyšlení jistě stojí i propojení tohoto
místa s kinem Varšava, které dnes ostudně chátrá.Pozemky č. 1841/1, 6473 k.ú. Starý
Harcov, zchátralé hřiště v Březinově ulici na Králově háji

Pozemky na Králově háji, v přímém
sousedství restaurace Krakonoš jsou dokladem toho, jakým způsobem
město dbá, respektive nedbá na herní a odpočinkové plochy. Ačkoli je
v okolí Králova háje zeleně dostatek, neznamená to, že by
podobné plochy měly pustnout. Tyto parcely v minulosti sloužily
jako hřiště, zejména pro míčové sporty. Za posledních dvacet ale do
tohoto prostoru nebyla investována ani koruna.


Jsme převědčeni, že tyto pozemky by
měly zůstat v majetku města, mělo by do nich být například znovu
investováno a znovuobnoveny herní prvky, které zde sloužily dříve
zejména zdejším dětem i mládeži. Jistě by se nejednalo o velkou
investici.

Pozemky č. 2076/1, 2075/2, k.ú
Ruprechtice, louky v sousedství vilové čtvrti

Část libereckých Ruprechtic,
v blízkosti Slunečních lázní a kostela U obrázku, prodělala
v posledních letech velmi výrazný stavební boom. K privatizaci
nabízené pozemky jsou jedním z mála míst zeleně luk, které
slouží k rekreaci místních obyvatel, ale i návštěvníků liberecké
části Jizerských hor. Tato lokalita je po generace vyhledávána pro
procházky, dětské hry a v zimě pro sáňkování. Dnes již popobných
ploch v místě moc není. Proto jsme navrhujeme pozemky neprodávat
a nechat v majetku města, jako součást volné přírody
v rozrůstající se zástavbě, která výrazně zkalitňuje život nejen
místním obyvatelům.

Pozemky č.
4907,4908,4924,4925,4929,4932/1,4933, k.ú. Liberec, vnitroblok
nájemního domu v Metelkově ulici

Jsme rozhodnými odpůrci privatizace
vnitrobloku nájemního domu v Metelkově ulici. Jsou určité meze,
které by město nemělo překračovat a snaha prodat vnitroblok, který
využívají desítky rodin, je jistě jeden z těch případů. Zdejší
nájemníci se mohou tak brzy stát rukojmími soukromého nabyvatele. Na
zadluženost města nesmí doplácet jeho občané.


Podporujeme zdejší občanské sdružení
v jeho jednání s radnicí. Situace kolem prodeje pozemku se
nedotýká jen jednoho majitele, ale zde žijících stovek lidí,
vnitroblok obklopuje cca 150 bytů…
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Liberecká radnice rozeslala do všech schránek speciální přílohu zpravodaje na téma plánované rekonstrukce bazénu. Je fajn, že se radnice snaží vysvětlit lidem, proč bude
Téměř všemi hlasy prošel na včerejším zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje bod ohledně výstavby rekordně drahého domova důchodců v Hrádku nad Nisou. Kraj ji bude
Začátkem minulého týdne zemřel Jakub Šeps, vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje.
Hojně využívaná pošta v obchodním domě Globus se zavírá. Nepomohly ani snahy libereckých politiků opětovně přesvědčit Vratislavice nad Nisou, aby jejich zastupitelé ustoupili zájmům
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.