Jak v reálu vypadá příprava městského zastupitelstva

Přičtení rozhořčené reakce pana zastupitele Rutkovského (USZ) v Mladé frontě nebo pana zastupitele Červinky (ODS) na zveřejnění naší zkušenosti z jednání městského zastupitelstva se opravdu divím. Nežijí oni dva v jiném městě a nechodí na jiná zastupitelstva, než třeba já?

Jako předsedkyně klubu zastupitelů za Změnu pro Liberec tu jimi údajnou otevřenost k našim návrhům zažívám takto.

Pokud jste opozičním zastupitelem, vypadá příprava na jednání městského zastupitelstva, které se obvykle koná poslední čtvrtek v měsíci, dle některého z následujících scénářů:

Varianta 1. (optimální): Několik týdnů před projednáváním daného problému je klubu zastupitelů zaslán materiál, o kterém se má jednat. Klub reaguje námitkami, pozměňovacími návrhy, případně podmínkami, za kterých je ochoten daný návrh podpořit. A radniční koalice buď přijme námitky, nebo nereaguje (příklad: navýšení daně z nemovitosti).

Zde si neodpustím ještě jednu poznámku navíc: vzhledem k prohlášení ing. Kittnera jako ještě vedoucího klubu ODS, že jejich klub nepodpoří v této souvislosti nic, co chce Změna pro Liberec, nechápu ing. Červinku, že se diví, že za ním dr.Baxa neběžel s pozměňovacím návrhem.

Varianta 2. (problematická): Ve středu předchozího týdne do pozdní noci proklikáváte web města, zda se již v kompletní podobě objevily podklady na jednání, které se koná za týden. Bodů bývá ke dvaceti, majetkoprávní operace ( prodeje, směny,..) mívají i 200 stran. Námitky lze uplatnit na jednání předsedů klubů, zohledněny však bývají sporadicky. (příklad: návrh na to, aby byla architektonická soutěž na všech 5 náměstí, sděleno na pondělním klubu předsedů- výsledek žádný)

Varianta 3. (zoufalá): Materiál bývá připraven na stůl v pondělí pro předsedy klubů, do čtvrtka 3 dny. Příklad – vyhláška o regulaci hazardu ve městě. K té je třeba říci, že již v dubnu 2011 zazněla na komisi zdraví a prevence sociálně-patologických jevů poznámka o regulaci hazardu ve městě. Rada města komisi neúkolovala tím, aby se problémem zabývala, byť to mohla učinit.

Varianta 4 . (nulová): Materiál najdete na stole ve čtvrtek, těsně před jednáním zastupitelstva a stránek může mít třeba milion. To už nenaděláte opravdu nic.

Mnohé materiály chce mít radniční koalice tak, jak je připravila, není zájem v nich cokoli předělávat. Málokdo z našich zastupitelů je ochoten hlasovat o věci, o které nemá dostatek informací. Všichni naopak tyto informace vyžadují, leckdy až ve čtvrtek, protože dříve nebyl prostor. Leckdy až ve čtvrtek je připraven protinávrh k hlasovanému návrhu. A toto vše vyžaduje čas. Proto se často jedná do noci.

Časy, kdy se zastupitelstvo stihlo i za 55 minut jsou dávno pryč. Tak třeba je to dobře, i když si umíme představit mnohem konstruktivnější postup s větším ziskem především pro obyvatele města (viz varianta 1). Když se pokoušíme zabránit nejhoršímu (varianta 3,4) chápu, že naše jednání může připadat kolegům spíše jako obstrukce než konstruktivní jednání. To je ale, pánové optický klam, na kterém se podílíte svým dílem.

Kateřina Absolonová, zastupitelka za Změnu pro Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město
Vážená redakce „Náš Liberec“, vážení čtenáři, dne 25.5.2021 jste uveřejnili na Vašich stránkách rozhovor s Ing. Miloslavou Pošvářovou. Člověk, který se danou problematikou nezabývá,