Manipulace veřejnými zakázkami odkloněním přes městskou společnost

Jedno malé výběrové řízení na nového provozovatele plakátovacích ploch na pozemcích města se stalo ukázkou, jak využít mezer v zákonech a jak obejít pravidla pro zadávání veřejných zakázek tak, aby se zakázka dostala do těch správných rukou. Co se stalo? Město rozhodlo neprodloužit smlouvu se stávajícím provozovatelem plakátovacích ploch, firmou Jiří Jaroš propagace k 31.12.2011 – to je legitimní, město k tomu mělo své důvody, které se dají pochopit. To, co se dělo potom, už srozumitelné a pochopitelné není.

Koncem roku 2011 proto mělo být vypsáno výběrové řízení, to bylo ale připravené tak, že neprošlo přes Komisi pro veřejné zakázky. Komise navíc doporučila Radě města tuto výnosnou činnost přenechat některé z městských společností, aby peníze zůstaly v městské pokladně. Rada města tak učinila a zakázku dala TSML – avšak TSML provoz plakátovacích ploch obratem “odklonily” k firmě Rengl. Bez výběrového řízení (zřejmě) a za neznámých podmínek.

A to přesto, že při dotazu na Radě města 6.12.2011 (viz zápis z RM, s. 37) bylo náměstkem L. Martinem s odkazem na konzultaci s ředitelem TSML O. Kyptou potvrzeno, že TSML mají o zakázku zájem a mají i dostatek kapacit. Možná nemysleli kapacity svoje, ale vybrané firmy …

Proč výběrové řízení neprošlo skrz komisi pro veřejné zakázky? V jeho rámci měly být pořízeny nové plakátovací plochy místo současných funkčních a pravidelně udržovaných, město by tak zbytečně vyhodilo peníze na něco nového, aby nahradilo něco, co ještě docela dobře funguje. V době, kdy má město stěží na základní provoz, je to šokující.

Smlouva byla navíc původně navržena na neuvěřitelných 12 let a město mělo platit provozovateli ploch – jednak za nové plochy a jednak za to, že nový provozovatel bude zajišťovat úklid nepovoleného výlepu. Z určitého pohledu to vypadá výhodně: město se o černý výlep nebude muset starat, bude to dělat někdo jiný za paušální částku – háček je v tom, že se tato práce nedá pořádně ocenit, nedá se pořádně kontrolovat (jak posoudit, jestli je černý výlep odstraňovaný dostatečně dobře a nebo nedostatečně) a těžko se dá kvůli neplnění této povinnosti smlouva vypovědět. Černý výlep se přitom dá potírat i jinak – je možné mu předcházet určením některých ploch pro volný výlep zdarma a úklid by bylo možné předat o.p.s Komunitní práce.

Vedení města by nyní mělo vysvětlit, proč zvolilo tento postup a jaké jsou podmínky smlouvy mezi TSML a Rengl. Mělo by také vysvětlit, proč tuto činnost nepřenechala ZOO Liberec, která o ni usilovala, a která vedla několik jednání s původním nájemcem. V případě, že došlo k obejití pravidel pro zadávání veř. zakázek a rozsah služeb ve smlouvě SML a TSML a TSML a Rengl je totožný, měla by se koalice zamyslet nad tím, jestli to se svým závazkem k protikorupčnímu programu a transparentnosti myslí vážně a vyvodit z této zakázky konkrétní důsledky.

Změna pro Liberec bude požadovat předložení pravidel pro veřejné zakázky v městských společnostech a jejich případnou úpravu a větší povinnost informovat zastupitelstvo o činnostech městských společností, než jak je tomu dosud. Není možné, aby členové zastupitelstva nedostávali informace o podmínkách smluv městských společností s odkazem na obchodní tajemství. Nejde o první spornou zakázku městské společnosti. Loni vzbudila velký rozruch zakázka na nákup nových tramvají pro DPMLJ, o které nevědělo ani vedení města. Zakázka dokonce byla vypsána veřejně, ale lhůta pro podání přihlášek na tak sofistikovaný produkt byla pouhý jeden měsíc. Sporná a utajená je dále smlouva mezi firmou Elset a firmou Etodo.

Co je špatně:

  • Vedení města obešlo svá pravidla pro zadávání veřejných zakázek: striktní pravidla platící pro město Liberec byla obejita tím, že se zakázka zadala přes TSML, která, jako obchodní společnost, nemusí své smlouvy zveřejňovat, nemusí poskytovat tolik informací atd.
  • Nikde není možné dohledat, že by proběhlo výběrové řízení na provozovatele plakátovacích ploch, domníváme se, že žádné neproběhlo.
  • Nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky: zbytečná likvidace původních plakátovacích ploch a jejich nahrazení novými. Zvýšené náklady pro město: odkup stávajících nabízen za 300.000, nové budou pořízeny za 700.000 Kč.
  • Nová smlouva není známá a vedení TSML ji odmítá vydat s odkazem na obchodní tajemství.
  • Město tím, že nedělá transparentní výběrová řízení, nepodporuje podnikání. Navíc úspěšně napomáhá monopolizaci, při realizaci zakázky dojde k ovládnutí trhu firmou Rengl a hrozí riziko zvýšení cen výlepu pro nízkoprahovou kulturu.

Zuzana Kocumová a Jaromír Baxa, měští zastupitelé za USZ a Změnu pro Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Včera zastupitelstvo schválilo fond na dotace pro majitele cenných historických domů – jenže to má háček. Dotace se vztahují na domy v památkové zóně,
Libereckým facebookem hýbe rozhodnutí rady města prosazené především I. Langrem (SLK) a T. Kyselou (ex-ANO) vyměnit členy správní rady, tj. vyhodit J. Korytáře a
Krajské zastupitelstvo včera udělalo malý krok k nákupu ČSAD Liberec a vzniku nového krajského dopravního podniku. V diskusi zazněla celá řada poznámek, které stojí
(Pokračování zamýšlení nad politikou v Liberci) V minulém příspěvku jsem popsal paralýzu v libereckém zastupitelstvu způsobenou tím, že ani po konci koalice tu není
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.