Otevřený dopis zastupitelům města Liberce

Vážení zastupitelé,
obracíme se na Vás jako rodiče žáků ZŠ Sokolovská, odloučeného pracoviště náměstí Míru a rádi bychom touto cestou vyjádřili své rozhořčení nad přístupem zřizovatele k havarijnímu stavu školní tělocvičny. Špatný stav tělocvičny je Vám jako zřizovateli znám již několik let. Nemluvě o tom, že šatny jsou z havarijních důvodů již několik let nepřístupné, a děti se tedy převlékají na chodbě, že sociální zázemí je v havarijním stavu, jde hlavně o stav tělocvičny z hlediska stavebního.

Do tělocvičny zatéká střechou a v důsledku chybějící izolace hlavně prosakuje vlhkost zvenčí a tím dochází k plesnivění zdí a každodennímu opadávání omítky, což je ve vyučování nebezpečné. Vedení školy několikrát žádalo o dotace na rekonstrukci i o zapojení projektu do IPRM. Naposled se tak stalo v roce 2011, kdy byl projekt dokonce zahrnut do indikativního seznamu, posléze ovšem opět nebyl předložen ke schválení.

Na lednovém zasedání tohoto roku odsouhlasilo zastupitelstvo města Liberce seznam projektů, které budou financovány z evropských fondů v rámci programu IPRM. V tomto programu je k dispozici 540 mil. Kč a z toho neuvěřitelných 93 mil. bylo na tři projekty „přiděleno“ jediné, téměř neznámé společnosti s názvem o.p.s. Geotermální energie pro občany.

Málo známé společnosti, která navíc plánuje z dotačních prostředků zhodnotit majetek společnosti jiné, společnosti jejíž vlastníci se skrývají za anonymní akcie. Vezmeme­li v úvahu, že jednoznačně investičním projektům s názvy Centrum podpory využití geotermální energie /56 mil. Kč/, Oddychová zóna na Perštýně /28,5 mil/ a Revitalizace štoly (pozor štoly, ne školy) v Klicperově ulici na centrum volnočasových aktivit /8,3 mil/ byla dána přednost před záchranou městského majetku v havarijním stavu, jako např. zmíněné tělocvičny na náměstí Míru, sokolovny ve Vesci, kina Varšavy apod., cítíme jako občané a rodiče potřebu poukázat na očividnou diskrepanci mezi tím, co na veřejnosti zastupitelé sdělují a tím, jaká rozhodnutí posléze činí….

Jak je možné, že zřizovatel nechá městský majetek, ze kterého neprofituje nikdo jiný, nežli školní děti, vědomě chátrat, není schopen zahrnout jeho rekonstrukci do projektů IPRM ( ani zafinancovat alespoň nutnou opravu) ana straně druhé přihrává evropské peníze do investičních projektů, které budou přinášet zisk soukromým společnostem… Je zcela jasné, že pokud nebude školní tělocvična alespoň nouzově opravena (sanační omítka uvnitř, odstranění umělé navážky na venkovní stěně a sanační fasáda), povede další zhoršování jejího stavu k havarijní situaci, kdy bude tělocvična muset být z bezpečnostních důvodů uzavřena. Investice do nové tělocvičny by byla ve srovnání s opravou nesrovnatelně vyšší a v současné finanční tísni města jistě nereálná. Může být škola bez tělocvičny?

Naléhavě Vás tedy žádáme, převezměte jako zřizovatel zodpovědnost za stav školní tělocvičny, přehodnoťte své rozhodnutí ve prospěch záchrany a oživení majetku městského, v souladu s přáním a očekáváním většiny libereckých obyvatel. Jen tak lze vyvrátit i podezření, že se za neobvykle vysokou, téměř sto milionovou výše zmíněnou dotací spojenou s utajeným vlastníkem, neskrývá korupce.

rodiče žáků ZŠ Sokolovská

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Vážený pane Korytáři,bez sebemenší špetky studu jste mě, pracovnici magistrátu, napadl se svými kolegyněmi ze Změny pro Liberec na posledním zasedání zastupitelstva kvůli bytu,
Přinášíme otevřený dopis občana Liberce Františka Pokorného vedoucímu odboru životního prostředí na liberecké radnici Ing. Jaroslavu Rašínovi. Pan Pokorný v něm upozorňuje odbor životního
Vážený pane náměstku, před několika dny jsme Vám, zastupitelům a členům finančního výboru zaslali právní rozbor smluvních vztahů ohledně úrokového zajištění dluhopisu. Náklady na
Vážená paní primátorko, dovolte, abych Vás informoval o záměru vyhlásit v Liberci referendum ve věci privatizace vybraného strategického majetku našeho města. Poté, co Změna