Otevřený dopis R.Kousala rektorovi TUL

Vaše Magnificence pane rektore.

Při hledání informací na webovém portálu LIBEREC – REICHENBERG, jehož existenci mimochodem považuji za velmi záslužnou, jsem narazil na publikaci STŘED LIBERCE V PROMĚNÁCH STALETÍ, která má na přebalu fotografii vytěžené jámy na Perštýně. Zprvu mě napadlo, že se asi bude jednat o další recesi studentů FUA – TUL (Fakulta umění a architektury Technické university v Liberci).

Ale po přečtení úvodu jsem s překvapením zjistil, že se jedná o Výzkumný projekt věnovaný migraci městských center v Liberci autorského kolektivu Bc. Romana Fojtová , Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek, Bc. Zuzana Koňasová, Bc. Filip Landa, Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D., Mgr. Jiří Šmída, Ph.D., MTh. Václav Umlauf, Ph.D., Mgr. Jaroslav Zeman a recenzentů PhDr. Jan Mervard, Ph.D., Mgr. Kateřina Lozoviuková, Ph.D., kde kritický a hodnotící odstup vědce doplňuje občanská starost o budoucnost města. Výzkumný projekt byl zpracován v rámci výzkumného grantu TUL a schválen rektorátem TUL 12. 12. 2011, č.j. RE 110/11.

Po přečtení úvodní části zpracované filozofem, teologem a jezuitou MTh. Václavem Umlaufem, Ph.D. , která je všeobjímající koláží faktů, legend, symbolů a bájí a kde se v podstatě nedovíte co je cílem výzkumného projektu a ani se nedovíte jasnou definici zkoumaného předmětu, to začíná být zajímavé. Co se asi dozvíme dál, co nám asi mladí výzkumníci FUA TUL nového objeví?

To, že mladí výzkumníci ve vědecké práci používají žargon bulvárních medií, či politických agitek, lze s útrpným úsměvem přejít. Pro ilustraci cituji několik perel: „Developerská hrůza z prázdna diktuje, že jakékoliv prázdné místo ve městě musí nést nějakou funkci nebo přinášet zisk.“ „Jde o nebezpečné rejdiště narkomanů, asociálních elementů a prostitutek hlídaných zesílenými složkami městské policie. Liberec nakročil na nebezpečnou cestu.“ „Neustálá privatizace veřejného prostoru dává městu velmi omezené možnosti regulace, takže se celé město dobrovolně stává experimentálním polem pro nekontrolovatelné developerské choutky.“

Když odezní útrpný úsměv nad stylizací „výzkumného projektu“ , tak zjistíte, že informace mladých výzkumníků jsou nesmyslné, nesystematické, zavádějící, faktograficky a časově chybné a grafické přílohy často ilustrují jiné území než je předmět výzkumu a často si i odporují. Mgr. Jaroslav Zeman objektivně uvádí: „Druhým rysem je přestavba centrální části města na místě dnešního Soukenného náměstí. Z něj se pomalu stává hlavní městský prostor, jež se transformoval do obchodně administrativního centra, které bychom s trochou nadsázky mohli označit za liberecké „City“.

Mladý výzkumník Bc. Filip Landa o několik stran později uvádí: „Stejně technokraticky a nuceně působí tehdejší pokus přestavět tzv. „dolní centrum Liberce“. To sice jako přirozený střed nikdy nefungovalo, ale již od dob první republiky představovalo důležitý městský prostor.“ Legrace jde stranou a výzkumný projekt zde dostává punc nevědeckosti, který je možná zapříčiněn nedostatečnou erudicí některých mladých výzkumníků. Ti v zajetí tendenčnosti nejsou schopni systematicky pracovat na výzkumu vedoucímu k cíli, jež vlastně nikdy nebyl definován.

Tak jako antické drama tak i výzkumný projekt dosahuje vrcholu v poslední stati, kterou zpracovali mladí „výzkumníci“ Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. a Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek.

To, že si neustále mladí „výzkumníci“ pletou pojmy co je historické centrum města, centrum města a centrální oblast města svědčí zřejmě o jejich nedostatečném vzdělání a to, že uvádějí ve vědecké práci nesmyslné informace a uchylují se místy k bulvárnímu žargonu snad už neodmyslitelně patří k „vědeckému“ koloritu tohoto výzkumného projektu. Ale mladí „výzkumníci“ Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. a Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek neochabují a jdou dál, klidně uvádějí ve vědecké práci nepravdivé údaje a z toho zcela logicky chybné závěry.

Je obtížné hodnotit, zda je k tomuto počínání vede jakýsi vyšší politický cíl nebo to je prostý projev diletantismu? Ale to jim ještě nestačí a mladí „výzkumníci“ zcela záměrně neuvádějí u citovaných děl jejich autory, dobu vzniku a případně investora a tak například není uveden autor projektu nerealizovaného nákupního centra Na Perštýně Jiří Buček, nejsou uvedeni autoři několika variant obchodního a zábavního centra Holandia Pavel Vaněček, Pavel Švancer, Chapman Taylor, Jiří Střítecký a Martin Krupauer.

Nejsou uvedeni autoři Centra Babylon Pavel Vaněček, Pavel Švancer a další, dále autoři NC Nisa Jiří Střítecký a Martin Krupauer, nejsou uvedeni autoři OC Liberec Plaza Pavel Janoušek a Boris Šonský, dále OC Forum Liberec Radim Kousal, Richard Černý a Jiří Březina a autor Krajské vědecké knihovny Radim Kousal. K tomu není co dodat, nejenže je porušen autorský zákon, ale přinejmenším to je projev totálního ignorantství kombinovaný s ryzím buranstvím.

Abych mladým „výzkumníkům“ Ing. arch. Radkovi Suchánkovi, Ph.D. a Ing. arch. Ing. Jiřímu Janďourkovi nekřivdil, přece jenom uvedli u jediné stavby autory a to u Paláce Syner Jiří Suchomel, Martin Šaml a Jaromír Syrovátko. Vzhledem ke skutečnosti, že Jiří Suchomel je na FUA TUL jejich nadřízený, vkrádá se otázka zda motivací uvedení autorství v tomto ojedinělém případě nebyl projev čirého patolízalství či dokonce rektálního horolezectví.

Tento „výzkumný projekt“ bez definovaného cíle („První krok ve výzkumném projektu je jasně stanovit jeho cíl.“ R. G. Marks 1982), je nesourodou kompilací různých vědeckých a nevědeckých prací, publikací a studentských projektů postrádající kritický a hodnotící odstup vědce. Tendenčnost, neserióznost, nesystematičnost, nedostatečný sběr dat, nepravdivost dat, nejasné vyjadřování, nedostatečná preciznost formulací a z toho vyplývající nelogické konstrukce jsou převládající charakteristiky této práce.

Vtírá se důvodné podezření zda recenze, jako instrument ochrany před uvedením nesmyslů ve vědecké práci, byla vůbec kdy zpracována a jaké má dopady na výzkumný projekt, který nemá stanovený cíl, postrádá metodiku, má nejasné hypotézy, nemá formulované výsledky a je bez závěru. Nulita výsledků výzkumného projektu „Střed Liberce v proměnách staletí“ je promarněná příležitost využití výzkumného grantu TUL k vytvoření společensky hodnotné a užitečné vědecké práce.

Vaše Magnificence pane rektore, doufám, že výzkumný projekt „Střed Liberce v proměnách staletí“ a jeho nicotnost je ojedinělým politováníhodným případem selhání a že se nejedná o běžný standard. Byl bych velice rád, kdybyste mě mohl písemně ujistit, jaká systémová opatření chrání FUA TUL a případně i ostatní fakulty TUL před vznikem pseudovědeckých prací a nicotných výzkumných projektů.

Děkuji, s úctou Radim Kousal.
Na vědomí: děkan FUA TUL Prof. Dr. Ing. arch. Bořek Šípek

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Vážený pane Korytáři,bez sebemenší špetky studu jste mě, pracovnici magistrátu, napadl se svými kolegyněmi ze Změny pro Liberec na posledním zasedání zastupitelstva kvůli bytu,
Přinášíme otevřený dopis občana Liberce Františka Pokorného vedoucímu odboru životního prostředí na liberecké radnici Ing. Jaroslavu Rašínovi. Pan Pokorný v něm upozorňuje odbor životního
Vážený pane náměstku, před několika dny jsme Vám, zastupitelům a členům finančního výboru zaslali právní rozbor smluvních vztahů ohledně úrokového zajištění dluhopisu. Náklady na
Vážená paní primátorko, dovolte, abych Vás informoval o záměru vyhlásit v Liberci referendum ve věci privatizace vybraného strategického majetku našeho města. Poté, co Změna