Jak přijít o pověst, o dotace i o majetek: Evropské dotace spějí v Liberci do smutného finále

Zastupitelstvo města má na programu bod s názvem Zrušení zadávacího řízení v rámci JŘBÚ na Poskytnutí revolvingového investičního úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU a návrh na zajištění potřebného předfinancování prostřednictvím tzv. směnečného programu”.

O co jde: Radnice se potýká s problémem, jak získat prostředky na profinancování evropských projektů a už druhé výběrové řízení na úvěr skončilo fiaskem.

Protože potřebuje nutně platit faktury za dostavbu bazénu a rekonstrukci lázní, které Regionální rada zatím odmítá kvůli podezřením na jejich předražení proplácet, navrhla zajištění financí formou směnky zajištěné Tipsport arénou. Směnku by přitom nevydávalo město samo, ale jeho dceřiná společnost Sportovní areál Liberec, která vlastní Tipsport arénu a která nemá žádné vlastní příjmy.

Zastupitelstvo navíc nejspíš o samotné směnce nerozhodne, bude hlasovat v podstatě o plné moci pro J. Šolce k uzavření úvěru ve výši 200 mil. Kč na zástavu Tipsport arény s úrokovou sazbou pro město až do výše 8% ročně. V průměru si přitom česká města půjčují za úroky okolo 4% a úroková sazba na dosavadním revolvingovém úvěru je nižší jak 2%. V materiálu zastupitelům přímo říká, že hrozí riziko ztráty arény a že neschválení směnky znamená „okamžitou platební neschopnost“ města.

Změna pro Liberec návrh na bianko šek pro vedení města na směnku zajištěnou arénou nepodpoří. Jednak v sobě skrývá velká rizika ztráty arény a jednak vidíme jiné možnosti jak nastalou situaci řešit. Především by vedení města mělo jednat s krajem, aby převzal financování rekonstrukce lázní na galerii. Jde o krajský projekt a nevidíme důvod, proč by se město mělo pouštět do tak rizikové operace kvůli krajskému projektu, nemluvě o tom, že představitelé kraje i města dosud svorně tvrdí, že s lázněmi žádný problém není a obavy z vracení dotací jsou neopodstatněné. Liberec by sám ve stavbě pokračovat neměl, protože už teď se díky nim dostal na pokraj krachu. Dále by město mělo přehodnotit priority investic a předložit důvěryhodný plán hospodaření v dalších letech, který bude stát na realistických odhadech příjmů i výdajů.

Kruh se uzavírá: špatná řešení, krize městských financí a krize důvěry

Celá anabáze s evropskými dotacemi se dostává do smutného finále. Radnice neustále tlačila předražené velké projekty, neřešila podezření na manipulace a hrozby vracení dotací a teď jsme v situaci, kdy občanům nabízí vedení města tři možnosti: zrušení městských projektů v IPRM, reálnou možnost ztráty Tipsport arény a nebo prodej nějaké městské společnosti.

Představitelé vedení města často říkají, že vzniklá situace je důsledkem krize důvěry, za kterou může především mediální atmosféra vyvolaná Změnou pro Liberec. Zapomínají ale na to, že v době, kdy na radnici byla Změna pro Liberec, se o financování města začaly zajímat i ty banky, které se do té doby Liberci z různých důvodů vyhýbaly.

Jak to? Jasně jsme deklarovali a činili jsme kroky ke stabilizaci městských financí tak, aby si do budoucna vystačily bez úvěrů. Také jsme pravdivě a otevřeně informovali o stavu městské pokladny a o rizicích, která městu hrozí. Včetně rizika vracení dotací za lázně a za bazén, kterému jsme nechtěli město vystavit.

Co se stalo po odchodu Změny? Koalice ČSSD, Liberce občanům a dalších podporovaná ODS protlačila několikeré navýšení výdajů především na stavební práce. Navíc přestali splácet dosavadní revolvingový úvěr, který byl na předfinancování evropských dotací dosud používán. Nedůvěra bank má své jednoduché vysvětlení.

Možná stojí za to připomenout i to, že dluhopis si město bralo v hodnotě 2 miliard právě proto, aby zbylo na profinancování evropských projektů. Peníze z dluhopisu se ale nakonec použily do rozpočtu, na splátky dluhů v roce 2010, na které město nedokázalo ušetřit jinak, a na první splátku dluhopisu.

Liberci reálně hrozí, že za rozmařilé hospodaření minulých let zaplatí vysokou cenu.

Komu směnka a zástava arény prospěje?

Je legitimní ptát se, jestli je předložená operace pro někoho vůbec výhodná. Nejvíce na ní může vydělat především financující banka, a to, možná překvapivě, bez ohledu na to, jestli Liberec úvěr splatí nebo nesplatí – jak na úrocích, tak za určitých podmínek na prodeji arény.

Druhým vítězem mohou být firmy okolo Syneru a okolo libereckého hokeje, kterým by se, v případě nesplácení dotací, otevřela cesta k zisku Tipsport arény za výrazně nižší cenu.

Mechanismus může být následující:

  • Dokončení operací z prosince 2011 – ztráta zástavního práva na arénu ve prospěch města za dluh za její výstavbu. Město za ni dodnes splácí v dluhopisech.
  • Při neschopnosti města splácet nastupuje nucený prodej arény. Např. kvůli vracení dotací nebo kvůli dalším sankcím za mistrovství světa. 
  • Kdo arénu koupí a za kolik? Horkými zájemci jistě budou firmy okolo Syneru a Bílých tygrů, kteří v aréně hrají hokej. Jedině tyto firmy vědí, kolik aréna vlastně vydělává a díky koncesní smlouvě jsou také jediné, které mohou areál provzovat. Navíc jedním z jejich největších sponzorů je Home Credit, patřící pod PPF, se kterou Liberec o úvěru jištěném směnkou jedná.
  • Syner a spol. nemají moc důvodů, proč by chtěli, aby aréna byla nadále města – dotace pro areál se kvůli veřejné podpoře dají čerpat jen ve velmi omezeném rozsahu.
  • Koncesní smlouva i v případě prodeje zůstává v platnosti. Liberec tak bude nadále platit 14 mil. ročně do arény a ještě splácet původní úvěr 600 mil. Kč.Zuzana Kocumová, Jan Korytář, Jaromír Baxa

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Liberec je nejzadluženějším městem v celé České republice, ač v minulosti byl, zejména kvůli nemovitému majetku po odsunutém německém obyvatelstvu, městem z nejbohatších. Jenže kdeže loňské sněhy
Zcela zásadní rozhodnutí čeká Zastupitelstvo našeho města ve vztahu k budoucímu (ne)vlastnictví celé společnosti Technické služby města Liberce, a.s. (dále jen Společnost). Jde o
Na dnešním jednání Zastupitelstva se naplňuje bezmála rok trvající jednání na mezinárodní úrovni, kdy jsem hledal pro město výrazně výhodnější podmínky splácení dluhu. Byla
Ve čtvrtek mají liberečtí zastupitelé hlasovat o největší finanční transakci letošního roku: Dohodě o narovnání s Českou spořitelnou (bod 15). Půjde v ní o
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.