Cena za transparentnost? 2406 Kč!

Prvního října 2012 (tedy ještě před oficiálním spuštěním serveru NašeVratislavice.cz) jsem podala žádost o informaci dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Cílem bylo získat seznam faktur hrazených městským obvodem Vratislavice nad Nisou v období od 1. ledna 2008 do 30. září 2012. Heslo „Každá faktura na internetu“ patřilo mezi hlavní taháky v krajských volbách politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj, za které na 14. místě kandidoval i náš starosta Lukáš Pohanka.

Informaci jsem požadovala v elektronické formě (ideálně v Excelu) v této struktuře:

    Jméno dodavatele,
    číslo dokladu,
    datum účtování
    zaplacená částka,
    popis, k čemu se faktura vztahuje.

Úřad si nejprve vyžádal desetidenní prodloužení lhůty na vydání informace a nakonec mi dopisem odeslaným 24. října sdělil, že seznam faktur pro mě dle požadavků připravil, nicméně před samotným poskytnutím musím na úřadu zaplatit 2406 Kč. V dopisu byla i další věta, která neušla mé pozornosti:

Ze souborů byly odstraněny všechny osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů. Pojďme si nastalou situaci a její slabiny probrat pěkně od začátku. 🙂

Desetidenní prodloužení lhůty při vyřizování informace

Úřad skutečně dle zákona o svobodném přístupu k informacím má možnost lhůtu protáhnout. Hovoří se o tom konkrétně v par. 14, ods. 7 zmiňovaného zákona: „(7) Lhůtu pro poskytnutí informace podle odstavce 5 písm. d) může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:
    a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
    b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
    c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Hledáte-li ve zmíněných odstavcích aplikovatelný důvod na výše zmíněnou žádost marně, jste na tom stejně jako já. Evidenci faktur jistě úřad nevede v jiných úřadovnách, seznam faktur nelze považovat za požadavek o odlišné informace v jedné žádosti. A nakonec, neumím si představit, s jakým jiným povinným subjektem by danou žádost měl úřad konzultovat, aby se odložení dalo vysvětlit bodem c) v odstavci 7 zmíněného zákona.

Ale vem to čert! Deset dní sem, deset dní tam… Na pár dnech svět nestojí a tak bych drobnou vadu v byrokratickém procesu (který se pro neznalé odehrává v malém obvodu přes sérii doporučených dopisů) byla schopna přejít bez povšimnutí. To už ale neplatí o nešťastném „konci“.

Cena za transparentnost? 2406 Kč!

A co na to zákon? Ten úhradu připouští v § 17, ods. 1. :„(1) Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.“

Úřad výslednou částku 2406 kč rozdělil následovně.

  • 12 hodin vyhledávání, 200 kč/h = 2400 Kč
  • zakoupení DVD, 6 Kč

Mým cílem je zpochybnit první (tu poměrně větší část) celkové sumy. Dle mých informací totiž MO Vratislavice nad Nisou využívá ke správě stejný systém, jako Statutární město Liberec. A nutno podotknout, že SML v nedávné době vyřizovalo prakticky totožnou žádost Jaromíra Baxy o informace. Vyřídilo ji dle mých informací bezodkladně a zadarmo! To ne nějak překvapivě, protože export seznamu faktur patří mezi vlastnosti elektronické správy faktur a měl by být tudíž záležitostí několika minut.

Stojí tedy za tou extrémně dlouhou dobou vyhotovení žádosti snaha odstranit osobní údaje, která se v dopise také objevila?

Ach, zas ty osobní údaje!

Pokud ano, pak zcela nelegitimně. Oldřich Kužílek, mimo jiné spoluautor zákona o svobodném přístupu k informacím, totiž upozorňuje: „Poskytování osobních údajů je nově rozšířeno i na základní osobní údaje o příjemcích veřejných prostředků (§ 8b odst. 1: „Povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky.“) Příjemcem veřejných prostředků budou zejména osoby, které od obce dostaly jakýkoliv grant, podporu (vyjma sociálních dávek apod.), výhodu, ale i ty, které s obcí uzavřely smlouvu o nějaké dodávce jako fyzické osoby. O nich se nyní poskytne také základní identifikace (jméno, příjmení, rok narození, obec bydliště (nikoliv tedy ulici a číslo), jakož i základní podmínky vztahu, tj. výše poskytnutých prostředků, účel a podmínky).“

Podívejte se, prosím, znovu, jaké informace jsem požadovala. Není v nich žádná, která by překračovala výše uvedený rámec v citaci. Nutnost údaje očistit mi tedy uniká, navíc úhradu za očištění údajů zákon snad ani nepřipouští.

Z výše zmíněných důvodů na rovinu říkám, že požadovanou částku nezaplatím. Pokud na ní úřad bude trvat, podám v nejbližších dnech stížnost proti požadované výši úhrady, na kterou mám ze zákona nárok. Stížnost bude následně řešit nadřízený orgán – v tomto případě pravděpodobně Statutární město Liberec – to, které stejný seznam poskytlo bezplatně. Míč je na druhé straně! Ještě k tomu nemusí dojít. Ač teď nezaplatím, můj zájem o ten seznam nadále trvá.

Jana Schlegelová

PS: Na závěr si ještě pro zajímavost dovolím citovat Martina Půtu, předsedu SLK a pravděpodobného budoucího hejtmana Libereckého kraje. I k němu tato informace, která na Facebooku v mezidobí žila vlastním životem, probublala.

Martin Půta: „Slib daný před krajskými volbami dodržíme. Liberecký kraj bude všechny informace tohoto druhu zveřejňovat, začneme na tom pracovat hned první den po zvolení nové rady kraje. Rozdíl mezi krajem a postupem jednotlivých obcí a měst mě nijak netěší, ale to je asi jediné co s tím mohu dělat.“

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Koncem minulého týdne vydalo vedení Libereckého kraje (Starostové pro Liberecký kraj+ ČSSD+ odpadlíci od Změny) tiskovou zprávu, která pravděpodobně vstoupí do historie. Jako reakce
Několik velkých sociálních zařízení v Libereckém kraji má nové ředitele. Ovšem způsob, jakým je Rada Libereckého (Starostové pro Liberecký kraj, ČSSD, odpadlí členové Změny pro
Stávající koalice Změny pro Liberec a ANO celkem hlasitě avizovala, že změní systém zastoupení v městských společnostech. Od počátku jejího fungování uběhly téměř čtyři měsíce
Liberečtí politici (zejména bývalé vedení radnice pod primátorkou Martinou Rosenbergovou) se rádi chlubí, jak změnili fungování zdejšího magistrátu. Je spuštěn (nepříliš funkční) protikorupční portál,