Výsledky kontroly Zdravotnické záchranné služby jsem dal k dispozici všem krajským zastupitelům

Vzhledem k některým vystoupením v médiích, která obsahují nepřesné informace ohledně motivace, průběhu a závěrů kontroly příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje (ZZS LK) jsem se dnes, ve snaze předejít jakýmkoliv spekulacím, obrátil e-mailem na všechny členy Zastupitelstva Libereckého kraje a poskytl jim protokol o této kontrole, a to v plném znění, pouze s odstraněním osobních údajů příslušných dotčených osob. Dodávám, že protokol projednala rada kraje 7. 5. 2013 za osobní účasti ředitele ZZS LK pana Stanislava Mackovíka.

Pan ředitel dostal za úkol chyby obsažené v kontrolní zprávě odstranit a zjednat nápravu s tím, že následná kontrola proběhne do 31. 7. 2013. Jedná se o standardně provedenou kontrolu příspěvkové organizace a zcela odmítám její účelovou politizaci. Očekávám naopak věcnou diskusi mezi ředitelem ZZS LK panem Stanislavem Mackovíkem a statutární náměstkyní hejtmana odpovědnou za řízení resortu zdravotnictví paní Zuzanou Kocumovou, která přinese návrhy řešení problémů ZZS LK, včetně přesčasové práce zaměstnanců a způsobu jejich odměňování. Pro mě bude hlavním kritériem pro posouzení takových návrhů zachování dostupnosti a kvality zdravotní péče při zajištění záchrany lidských životů a zdraví obyvatel kraje.

Vzhledem k tomu, že jsou výsledky provedené kontroly zpochybňovány, považuji za správné a žádoucí, aby krajští zastupitelé měli příležitost se s protokolem seznámit v autentické podobě, získali tak přehled o zjištěních i závěrech, k nimž kontroloři došli a udělali si vlastní názor na způsob a kvalitu řízení této v současnosti největší příspěvkové organizace Libereckého kraje.

Zároveň jsem požádal předsedy dvou výborů zastupitelstva, Výboru kontrolního a Výboru zdravotnictví, aby protokol projednali a přijali k němu stanovisko, které společně s kontrolní zprávou předložím k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.

Jsem samozřejmě připraven sejít se také se zástupci zaměstnanců, Lékařského odborového klubu a Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče a za účasti ředitele ZZS LK pana Stanislava Mackovíka i statutární náměstkyně hejtmana paní Zuzany Kocumové přispět k vyjasnění vzniklé situace.

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
K článku zveřejněnému dne 13. 6. 2024 na webu s názvem „náš Liberec“ (k nalezení na adrese https://www.nasliberec.cz), provozovaném spolkem Revue Sever, z.s., s názvem
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město