nášLiberec

Search

Reakce na pokus KSČM o mé odvolání

KSČM předložila na zastupitelstvu kraje bod se žádostí o mé odvolání, které je plné lží a zkreslených informací. Rozhodla jsem se, že skončil čas, kdy jsem nereagovala na útoky od KSČM, vedené prostřednictvím Stanislava Mackovíka, jelikož kdy jsem věřila, že začne na Záchranné službě LK (ZZS LK) vykonávat svou odbornou funkci, nikoliv funkci prodloužené ruky své strany, a to i přes to, že se funkce zastupitele (opakovaně) vzdal.

Níže uvedu na pravou míru hlavní body, které KSČM účelově zkresluje:

Zdravotnická záchranná služba (ZZS LK)

Jedná se o hlavní, nebo spíš jediné místo, kde v resortu zdravotnictví řešíme neustálé konflikty. Je za nimi boj KSČM a ČSSD proti Změně, kde se používá jako štít ředitel ZZS LK a ten do tohoto čistě politického boje, bohužel, zatahuje celou organizaci a její zaměstnance. Boj začal při poukázání na propojení vedení ZZS LK a ČSSD přes Roberta Duška a lidi, které na ZZS zaměstnával (syn Roberta Duška, primátorka Rosenbergová, syn Otakara Kypty, ředitele TSML).

Ad. Manažerské odměny: Zásadní rozpory ve vyplácení mimořádných odměn byly shledány a popsány kontrolou, kterou provedl odbor kontroly KÚ LK. Pan Mackovík opakovaně napadá odbornost a kompetentnost zaměstnanců kraje a napadá výstupy jejich práce. Nejednalo se o žádné manažerské odměny, jak materiál KSČM chybně uvádí. Veškerá pochybení ve vyplácení vycházela z porušení zákoníku práce, jak dokládá protokol o kontrole.

Činnosti zaměstnanců ZZS LK si velmi vážím a myslím, že hlavně díky jim a jejich nasazení je záchranná služba skutečně dobře fungující organizací. Nikdy jsem nezpochybňovala jejich práci a už vůbec ne odborné schopnosti.  Již méně kladně hodnotím manažerská rozhodnutí ředitele Mackovíka, který problémy neřeší, nebo pro mě nepřijatelným způsobem, který vydává za má rozhodnutí (například snižování nákladů a počtu přesčasových hodin uzavřením dohody se zaměstnanci o odebrání příplatků za přesčasovou práci – viz přiložený dopis řediteli, kde ho žádám o nalezení koncepčních řešení).

V žádném případě jsem ani já ani Liberecký kraj neiniciovali zastavení vyplácení odměn z důvodů hledání úspor. Pan ředitel byl postavený před stejný úkol jako ředitelé více než 70 příspěvkových organizací (p. o.) kraje – pokusit se najít úspory. Kde je ředitelé budou hledat, bylo a je jejich rozhodnutím. Jediný S. Mackovík tento problém neřešil na ekonomickém odboru, ale přes články v médiích. Je to jednoznačný efekt spojení funkce ředitele p. o. a zároveň lídra opoziční strany, nyní před parlamentními volbami mimořádně vyostřený.

Koncepce zdravotní péče

Za předchozího vedení nebyla za 14 let fungování kraje vytvořena a nikdy nebyla požadována, a to ani v době, kdy KSČM byla tichým koaličním partnerem ČSSD. Ale nic nebránilo tomu, že se během této doby v tichosti projednával pronájem Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa (NsP ČL) firmě Agel a byla nastartována fúze s Panochovou nemocnicí Turnov (PNT). Od počátku jsem tvrdila, že koncepce bude hotova do jednoho roku od našeho nástupu do vedení kraje, což považuji za adekvátní čas pro přípravu.

Jak probíhala příprava koncepce?
1)    Přípravná fáze:
Seznámení se s resortem
Analýza koncepcí v jiných krajích
Zhodnocení forem zpracování
Vyhodnocení dalšího postupu (externí zpracovatel vs. vytvoření ve spolupráci s odborem a částečným využitím služeb externí firmy)

2)    Tvorba strategie
Vytvoření konceptu
Připomínkování řediteli krajských nemocnic (mohlo nastat až po výběrových řízeních v nemocnicích)
Dohoda s  řediteli dalších zdravotnických zařízení, která tvoří kostru zdravotní péče v LK
Předložení zdravotnímu výboru a zastupitelstvu LK

První koncepční materiál se základními východisky a strategickými cíli zdravotnické politiky Libereckého kraje již vzali na vědomí zastupitelé a předpokládám, že předem avizovaný termín vytvoření koncepce bude dodržen. Do té doby pokračujeme v projektu fúze s PNT, která do připravované koncepce zapadá, a naopak jsme okamžitě zastavili jednání o pronájmu NsP ČL, jelikož by byl v přímém rozporu s hlavním cílem koncepce: Čelit vstupu dalších soukromých subjektů na trh zdravotních služeb v LK, především v oblasti lůžkové péče.

Destabilizace NsP Česká Lípa

Jen díky nástupu nového vedení kraje bylo během několika měsíců dosaženo dohody o snížení ceny na projekt o 20 mil. Kč. Pokud toto někdo nazývá destabilizací, pak jsem ráda, že stabilní toky peněz do kapes stranických kolegů a spřízněných firem, byly naším nástupem destabilizovány.

Netransparentní výběrová řízení

Opět pokus z tisíckrát opakované lži vytvořit pravdu. O transparentnosti hovoří složení výběrových komisí, zastoupení převážně zaměstnanců nemocnic a ponechání takového podílu pro politiky, že nebyla šance (a ani snaha) výsledek ovlivnit.
Pro mě osobně i pro Změnu je podstatné, jestli noví generální ředitelé pracují v zájmu organizace. Během prvního měsíce jsou jasné výsledky v obou společnostech.

Hlavním problémem pro KSČM vidím především výměně lidí ve vedení nemocnic, rozbourání klientelistických sítí a snadnou dohodu vedení kraje s novými řediteli na zavedení transparentních pravidel pro hospodaření, která opět zmenší prostor pro korupci.

Audit ZZS LK

Situaci, která zavládla po výběru firmy pro provedení auditu, který má za účel vytipovat možné oblasti úspory financí, bych nazvala téměř hysterií. Důvodem zadání auditu je i fakt, že pan ředitel řešil snižování nákladů právě ne příliš vhodnými způsoby (odebrání příplatků za přesčasy) a máme za to, že jiné oblasti dostatečně nevyužil. ZZS LK je největší krajská příspěvková organizace, proto považujeme investice do zhotovení auditu za přínosné. Místo aby p. ředitel tento pohled zvenčí přivítal, snaží se audit veškerými způsoby zastavit.

K zadání auditu už bylo mnoho napsáno: Vše proběhlo přesně dle směrnice o zadávání veřejných zakázek. Firmy s nižšími nabídkami neměly kompletní nabídku, ta s nejnižší cenou dokonce nemá v živnostenském rejstříku ani obor činnosti, který by ji opravňoval k vypracování auditu. To ovšem panu řediteli nevadí. Naopak mu vadí, že vítězná firma je ve stejné asociaci nezávislých firem v rámci mezinárodní sítě, jako firma VGD, která ZZS LK pravidelně audituje. Je to asi stejné, jako by někdo dokazoval provázanost lékařů tím, že jsou propojeni přes lékařskou komoru.

V současné době p. ředitel blokuje spolupráci a přípravu materiálů pro zahájení auditu, nedodal časový harmonogram, který slíbil. Postoj je to minimálně velmi nestandardní a vzbuzuje nedůvěru.

Současný tlak na mé odvolání vidím jako součást politické předvolební kampaně KSČM do parlamentních voleb, zároveň jako snahu zabránit či odsunout provedení auditu až po termínu parlamentních voleb. Audit přitom vnímáme pouze jako legitimní krok k nalezení možných úspor v organizaci, a to na jiných místech než jsou platy lékařů a záchranářů, nebo snižování počtu posádek – což jsou výroky, které jsem nikdy neřekla, ale kterými se S. Mackovík snaží znejistit ostatní zaměstnance ZZS LK a dostat je v tomto politickém boji na svou stranu.

Na záznam dnešní tiskové konference k tématu se můžete podívat ZDE

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
K článku zveřejněnému dne 13. 6. 2024 na webu s názvem „náš Liberec“ (k nalezení na adrese https://www.nasliberec.cz), provozovaném spolkem Revue Sever, z.s., s názvem
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město