Hejtman LK: Na včerejší manipulativní článek na Našem Liberci musím zareagovat

Včerejší (článek vyšel 3.3., hejtman reagoval o den později-pozn.red.) manipulativní článek na Našem Liberci, „nezávislém“ serveru, mě utvrdil, že kauza minulého vedení kraje s nakládáním evropských peněz v programu IP1 (odpovědným manažerem projektu byl pan Miroslav Kroutil…) se stala předmětem předvolebního boje a cíleného politikaření. Do předvolebního boje se již podařilo vtáhnout tzv. protikorupční občanské sdružení Oživení. Dokonce se snaží vyprovokovat i dosud téměř neviditelnou Protikorupční komisi Rady LK.

Do politizace se tentokrát dobrovolně zapojil i tzv. protikorupční server Náš Liberec, když uveřejnil snůšku dohadů, lží, polopravd a domněnek (viz https://www.nasliberec.cz/transparentnost-verejne-spravy/vedeni-kraje-se-zdraha-splnit-svou-zakonnou-povinnost-a-vymahat-skodu.php )

z pera mně dosud neznámého údajného projektového konzultanta Martina Sýkory. Ten se pravděpodobně živí (pokud je to opravdu on), cituji z jediného nalezeného hesla na  Google,

„…způsoby, jak „přesvědčit“ zákazníky, aby si právě ve vašem e-shopu nakoupili více výrobků a utratili více peněz.“

Nevím, jaká opatření doporučuje klientům, aby zvýšili svůj zisk, ale pokud to činí obdobně jako v uveřejněném článku na serveru Náš Liberec, zákazníky lituji. Tolik nehorázných lží a neověřených, navíc cíleně tendenčních spekulací v rámci jednoho textu jsem již dlouho nečetl.

K tak sugestivně popisované kauze konstatuji fakta:

V současné době prioritně řešíme Protokol o seznámení s výsledkem kontrolních zjištění pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně při čerpání prostředků poskytnutých z Evropského sociálního fondu a spolufinancovaných ze státního rozpočtu na projekt IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji.

Kontrola se týkala čerpání dotací z tohoto projektu za období od 1. 4. 2009 do 30. 6. 2011. Rozpočtová kázeň byla podle protokolu FÚ porušena v celkové výši 103.198.303,12 Kč. Předběžný výpočet penále do data 30. 11. 2013 činí 102.010.553 Kč, kraji tedy hrozí odvod celkem více než 205 mil. Kč.

Od našeho nástupu do vedení kraje, nám jde o klíčovou věc pro rozpočet kraje – minimalizovat škody, které by v případě potvrzení uvedené částky (připomínám, že se kraj odvolal) naprosto reálně a tvrdě dopadly na krajský rozpočet. Samozřejmě by nám vadila i jakákoliv menší škoda, pokud byla způsobena úředníky či kýmkoli jiným, týkající se údajné škody při neplatné výpovědi ze strany KÚ LK původnímu manažerovi projektu.

Nařčení, že kontrolní orgány, právní odbor úřadu, ředitel a ani já nic v této věci nečiníme, je rovněž bohapustá lež.

Zadal jsem úkol řediteli úřadu jmenovat škodní komisi (nikdo jiný ji ani jmenovat nemůže), setkali jsme se i s iniciativou Oživení, jednali jsme i s p. Kroutilem, vše právě ve snaze získat důkladné informace k projektu a minimalizovat tak co nejvíce možné škody pro kraj vzniklé v období, kdy jsme kraj neřídili.

Další fakta: V současné době mám k dispozici dva protichůdné právní názory. Je tak třeba si nechat vypracovat třetí – od Parlamentního institutu, a podle něho pak zvolíme nejzodpovědnější postup, abychom uspěli. Jinak to není zodpovědné jednání, rozhodně nechci vystupovat jako Oživení či původní manažer projektu IP1, pan Kroutil, a riskovat neúspěch kraje v odvolání. Oživení a pan Kroutil si asi myslí, že jsou vykladači práva, jen oni mají pravdu a jejich zarputilé stanovisko je pro Krajský úřad LK závazné. Kde však berou to sebevědomí a jistotu úspěchu?

Chci veřejnosti garantovat, že Rada LK se bude držet platné legislativy a nebude výsledky žádných jednání předjímat. Zejména zvolí způsob řešení, který nabízí největší úspěch v jednání.  V současnosti také čekáme na výsledky vyšetřování, neboť trestní oznámení na Liberecké romské sdružení podalo v roce 2012 již předchozí vedení kraje a žádné zprávy doposud nemáme.

 Panem Sýkorou napadaná a znevažovaná transparentnost a otevřenost naší veřejné správy, se kterou jsme na kraj přišli, rozhodně platí a nemáme důvod na ní cokoliv měnit. Případné viníky čehokoliv samozřejmě bránit nebudeme, jak jsem ostatně již veřejnosti slíbil 17. 12. 2013. Rovněž platí, že ukážeme i na lháře a „rádoby“ fundované odborníky, ať pocházejí z řad zájmových organizací, občanských sdružení či konzultantů, v okamžiku, když se rozhodnou vědomě vyvolávat poplašné zprávy a zneužívat situace.  

                                                                                                               Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

P.S.: – Parlamentní institut plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Sněmovnu, její orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu.

Dokument ze 17. 12. 2013, na kterém se nic nemění:

Hejtman LK: V projektu IP1 – Služby sociální prevence selhal krajský úřad, politická odpovědnost je na bývalé Radě LK

Finanční úřad pro Liberecký kraj (FÚ) dne 16. 12. 2013 předal hejtmanovi LK Martinu Půtovi a členu rady kraje pro resort sociálních věcí Petru Tulpovi Protokol o seznámení s výsledkem kontrolních zjištění pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně při čerpání prostředků poskytnutých z Evropského sociálního fondu a spolufinancovaných ze státního rozpočtu na projekt IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji. Kontrola se týkala čerpání dotací z tohoto projektu za období od 1. 4. 2009 do 30. 6. 2011.

1.      Rozpočtová kázeň byla podle protokolu FÚ porušena v celkové výši 103.198.303,12 Kč. Předběžný výpočet penále do data 30. 11. 2013 činí 102.010.553 Kč. Tyto částky byly stanoveny finančním úřadem v uvedeném protokolu.

2.      S ohledem na rozsah a závažnost kontrolního zjištění jsem požádal o lhůtu pro vyjádření k těmto zjištěním do 31. 1. 2014, na kterou FÚ přistoupil.

3.      Situaci považuji za závažnou nejen z pohledu možných významných negativních dopadů výsledků kontroly na rozpočet Libereckého kraje, ale také z pohledu vzniku pochybení a selhání kontrolních mechanismů Krajského úřadu LK. Na základě těchto skutečností ustanovím speciální pracovní tým k hledání nejlepšího možného řešení vzniklé situace z pohledu LK, jeho členy budou jak zaměstnanci úřadu, tak i externí odborníci. Tento tým pro Liberecký kraj připraví stanovisko k uvedenému protokolu a navrhne další nutné kroky s cílem minimalizovat možné škody.

4.      V každém případě budu požadovat vyvození konkrétní osobní odpovědnosti osob, zaměstnanců krajského úřadu i politiků. Za standardní považuji také vymáhání vzniklé škody – padni komu padni – ať to budou bývalí členové Rady LK, úředníci či jiné osoby zúčastněné na projektu. V případě zjištění porušení povinností konkrétních osob nemohu vyloučit ani podání trestních oznámení v této kauze.

5.      Podle mého názoru je zřejmé, že selhaly kontrolní mechanismy Krajského úřadu LK, a to přesto, že šlo o významný projekt s celkovou výší dotace přes 210 milionů korun. Politická odpovědnost za toto selhání je jednoznačně na Radě Libereckého kraje z let 2008 – 2012, za projekt jako takový byl zodpovědný manažer projektového týmu.

Vzhledem k závažnosti této kauzy se jí budu osobně věnovat a veřejnost průběžně informovat o dalších krocích. Viz také video: http://www.youtube.com/watch?v=Vyc02pYNRMw

Viz také video – odpovědi na otázky novinářů: http://www.youtube.com/watch?v=50Go_zZlPl4

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
K článku zveřejněnému dne 13. 6. 2024 na webu s názvem „náš Liberec“ (k nalezení na adrese https://www.nasliberec.cz), provozovaném spolkem Revue Sever, z.s., s názvem
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město