Další otazníky nad evropskými dotacemi v Liberci. Hejtman Půta doporučil začátkem března mimořádnou platbu 20 milionů

Zástupci Regionální rady ROP Severovýchod tvrdí, že zatýkání ze strany protikorupční policie na její liberecké pobočce z minulého týdne dotace pro celý region neohrozí.  Díky obezřetnému postupu úřadu i rady ROP SV nebyly údajně na tento projekt vyplaceny žádné peníze. Před měsícem ale právě rada odsouhlasila proplacení dvaceti milionů na projekt Centrum podpory geotermálního využití energie (kostel sv. Máří Magdalény), kvůli kterému policie zasahovala. V rozporu s rok starým usnesením a na doporučení hejtmana Martina Půty.

Vše je v pořádku?

Podle zástupců ROP Severovýchod je projekt od počátku veden jako rizikový. „Tyto skutečnosti vedly Úřad Regionální rady k tomu, aby požadoval úpravu finančního plánu projektu a stanovil, že k proplacení dotace dojde až po skončení realizace celého projektu a po celkové rozšířené kontrole projektu,“ říká ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák.

Stejnou argumentaci používá i předseda Regionální rady Severovýchod a hejtman Libereckého kraje Martin Půta (STAN). „Projekt byl schválen do IPRM ještě před mým zvolením do funkce předsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.  Projekt byl podle mých informací od počátku považován za rizikový, proto tam proběhlo několik kontrol. Důležité je, že nebyly dosud vyplaceny žádné dotační peníze,“ řekl hejtman.

Dokumenty hovoří jinak

Tato tvrzení ale ostře kontrastují s rozhodnutím Regionální rady Severovýchod z března letošního roku, které bylo učiněno necelý měsíc před zásahem policie v pobočce ROP v Liberci. Regionální rada Severovýchod se 3. března 2014 rozhodla  změnit styl financování projektu a umožnit příjemci dotace předložit žádost o průběžné financování až ve výši dvacet milionů korun. Na návrh a doporučení právě Martina Půty.

Toto měsíc staré rozhodnutí z března 2014 je přitom  v přímém protikladu s usnesením Regionální rady Severovýchod z května 2013, kde se jasně uvádí, že projekt Centrum podpory geotermálního využití energie je rizikový, celá dotace bude uvolněna až po jeho skončení a žadatel se zavázal doložit, že má na realizaci celého projektu dostatek financí z hlediska cash flow. Zároveň měl žadatel předložit seznam všech subdodavatelů hlavního dodavatele stavby včetně popisu subzakázky, fakturované částky a doložení její úhrady, a to minimálně jeden měsíc před datem proplacení dotace. Viz zápis z jednání rady z března 2013 (přijato následně v květnu 2013)., na straně 25/26 ZDE

Předseda Regionální rady Severovýchod Martin Půta ale už necelý rok poté (před měsícem) uvedl, že „vzhledem k tomu, že většina prací již byla realizována, je vhodné změnu financování tohoto projektu schválit.“  Návrh Martina Půty jako jediná nepodpořila Zuzana Kocumová (Změna pro Liberecký kraj), která uvedla, že „vzhledem k problémovosti projektu a vzhledem k tomu, že příjemce s podmínkami již dříve souhlasil, zdrží se hlasování o tomto usnesení.“  Viz zápis z jednání rady z března 2014, na straně 25/26 ZDE

Společnost GEPO před rokem souhlasila

Další člen rady, Jan Korytář (Změna pro Liberecký kraj) na hlasování chyběl, kvůli zdravotní indispozici. Podle svých slov byl výsledkem jednání zaskočen. „Nerozumím tomu, co vedlo Martina Půtu k tomu, že podpořil  tuto změnu podmínek čerpání dotace. Osobně jsem ho před rokem o rizicích tohoto projektu informoval, stejně jako jsem již dříve na možné problémy upozornil i liberecké zastupitele.  GEPO se navíc zavázalo dopředu, že souhlasí s platbou až po převzetí celého projektu, takže důvod pro uvolnění 20 milionů v tuto chvíli žádný nebyl. Sám jsem před rokem zpřísněné podmínky pro GEPO navrhoval a ostatní souhlasili. Věřím,  že hejtman dokáže dnes svůj postup věrohodně vysvětlit, “ dodal Jan Korytář.

Hejtman Martin Půta na dnešní tiskové konferenci uvedl, že regionu reálně hrozí, že nestihne vyčerpat všechny dotace a proto se musí volit „úzkou pěšinku“ mezi snahou o maximální kontrolu projektů a snahou druhou, aby se do regionu dostala co největší částka z evropských projektů. S jeho slovy souhlasil i ředitel Úřadu ROP Severovýchod Zdeněk Vašák.

 

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Krajské protikorupční pracoviště /dříve Čmelák – Společnost přátel přírody / již od roku 2009 systematicky upozorňuje libereckou veřejnost a zároveň odpovědné politiky na problémy
Ačkoliv Ministerstvo práce a sociálních věcí i nadále bude ostřížím zrakem sledovat Regionální operační program (ROP) Severovýchod, začnou se skrze něj po čtvrt roce,
Minulý týden se stal jedním z hlavních témat regionálního zpravodajství zásah protikorupční policie v liberecké pobočce Regionálního operačního programu Severovýchod. Konečně, chtělo by se
Někteří říkají, že stát není dobrý hospodář. Někdy to ale vypadá, že dobře hospodařit neumí snad až schválně. Ukazuje to případ libereckého Úřadu práce.
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.