nášLiberec

Search

Ředitelka Oživení se ohrazuje proti vyjádření Michala Hrona

Přinášíme vyjádření ředitelky občanského sdružení Oživení, které se dlouhodobě a úspěšně věnuje protikorupčnímu boji i úsilí o transparentní veřejnou správu, Lenky Petrákové, která odmítá tvrzení dnes již bývalého kolegy z protikorupční komise Libereckého kraje a kandidáta na primátora za Starosty pro Liberecký kraj Michala Hrona:

„Dovoluji si krátce reagovat na zveřejněné informace v libereckém vydání Mf Dnes týkající se fungování protikorupční komise Libereckého kraje.

– není pravdou, že by členové komise, kteří zároveň působí v neziskových organizací, „protlačovali“ krajské granty nebo zakázky neziskovkám na protikorupční činnost; téma protikorupčních grantů bylo diskutováno na 1. jednání komise dne 26.4.2013 viz také zápis a usnesení (ZDE), kdy jsem se já i kolega Leyer a Fiala vyjádřili v tom smyslu, že pokud budeme účastni na přípravě zadání grantového řízení, naše organizace se rozhodně grantového řízení účastnit nebudou; nejsem si vědoma, že by komise ještě dále o grantech jednala, natož že by byly krajem nějaké vyhlášeny;  z výše uvedeného je zřejmé, že tvrzení o opakovaní tématu peněz na protikorupční činnost neziskovek je lživé;

– sdílím přesvědčení, že komise nepožívá většinovou důvěru krajské Rady, neb výstupy komise, konkrétně například etický kodex zastupitele, ač byly připraveny na základě podnětu Rady, vyšly tzv. do ztracena;

– ohražuji se proti tvrzení, že bych jako členka komise využila svého postavení k „využívání vlastního zájmu“, ze strany pana Hrona jde o zásadní nepochopení „osobního zájmu“, pan Hron má pravděpodobně na mysli projednávání podnětu Oživení, o.s.  – upozornění na povinnost Libereckého kraje vymáhat škodu po odpovědných osobách vzniklé kraji v důsledku podání neplatné výpovědi Ing. Miroslavu  Kroutilovi, viz zápis z jednání komise 21.1.2014 zveřejněný online, kdy jsem byla předsedou komise vyzvána, abych podnět uvedla, což jsem na tuto výzvu učinila, hlasování o dalším postupu jsem se zdažela; podnět byl projednán avšak hlasováním bylo postoupení podnětu Radě nepřijato;

– komise je orgánem Rady, a to poradním, pan Hron se tedy mýlí zcela, tvrdí-li, že existuje mimo strukturu krajských orgánů, opak je pravdou; jako poradní orgán funguje s omezenými kapacitami, původní plán vytvoření protikorupční strategie byl velmi ambiciózní, což bylo řadou členů komise mnohokráte zmíněno; pro srovnání uveďme diskutovanou Protikorupční strategii Libereckého kraje, která vznikla v rámci projektu Asociace krajů před ustavením protikorupční komise a stála 12 milionů korun, krajskými orgány byla označena za nepoužitelnou;

– na posledním jednání komise nás tehdejší  kolega pan Hron mimochodem informoval, že působí jako daňový poradce Kraje a nabádal nás, abychom si uvědomili choulostivost situace v souvislosti s podněty na prošetření chyb v projektu IP1 se nesnažili hledat viníky pochybení, neb to může ohrozit upuštění od pokuty ze strany řídícího orgánu, právě v jednání o upuštění od pokuty se osobně angažoval;

Osobně je pro mne jednání pana Hrona překvapivé a vysvětluji si ho jen jako součást nepříliš čistého předvolebního boje.“

                                                                                                             Lenka Petráková, ředitelka Oživení o.s.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
K článku zveřejněnému dne 13. 6. 2024 na webu s názvem „náš Liberec“ (k nalezení na adrese https://www.nasliberec.cz), provozovaném spolkem Revue Sever, z.s., s názvem
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město