Revitalizace lázní jako hodně křivý politický obušek

Raději finančně zničit vlastní město, raději zničit to nejlepší co Liberec má, jenom když nám to pomůže k politické moci. Asi to si řekl Jan Korytář a ti nejvěrnější z jeho Změny , když se pustili téměř doslova přes mrtvoly do boje za to, aby dokázali, že revitalizace libereckých lázní na galerii byla předražena o 50 milionů a že všichni okolo nich patří do klepet. Kdyby Jan Korytář a Změna uspěli tak, jak si představovali, město by muselo vrátit dotaci cca 300 milionů Kč a dalších 300 milionů zaplatit jako penále. Řada bývalých i současných politických soupeřů Jana Korytáře by skončila v teplácích.

Revitalizaci libereckých lázní použil Jan Korytář jako mocný politický obušek již v roce 2012. V rámci předvolební kampaně do krajských voleb 2012 zveřejnila  Změna v říjnu 2012 své kultovní video, jehož vrcholem je neohrožený bojovník Jeník stojící před rozestavěnými lázněmi  slibující, že všechny ty zloděje pochytá.  Kampaň zabrala, Změna  získala v krajském zastupitelstvu 10 mandátů.

Snaha použít revitalizaci libereckých lázní opětovně jako mocný politický obušek opakoval Jan Korytář i nyní před komunálními volbami v roce 2014. A tak prostřednictvím tzv. Krajského protikorupčního pracoviště (KPKP), které jako dvojjediný zakladatel založil on sám jako fyzická osoba a jako statutář Čmeláka o.s., podal v květnu 2014 trestní oznámení na všechny okolo včetně Regionální rady regionálního operačního programu Severovýchod (kde je přitom sám členem, sic!) a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Jenže Jan Korytář a spol. neuspěl. Proč? No jednoduše proto, že veškerá jeho obvinění byly  snůškou blábolů, polopravd a lží. Policie České republiky KŘP Libereckého kraje,  Služba kriminální policie a vyšetřování,  Odbor hospodářské kriminality 31. července 2014, trestní oznámení odložila.  

Korytářovo elektronické médium Náš Liberec (vlastníkem je Čmelák o.s., jehož je Jan Korytář  statutářem), které redakčně vede Jaroslav Tauchman (který je zároveň členem KPKP)  informaci o odložení trestního řízení zveřejnilo až 2. září 2014 (poté co se tato informace provalila jinde), ale nejenže nedalo k dispozici na web odůvodnění PČR, proč ho odložilo, ale odmítlo kopii tohoto odůvodnění  vydat i konkrétnímu žadateli.

Z hlediska Jana Korytáře se tomu nevydání (poté,  co se ho podařilo oficiální cestou získat kompletní odůvodnění Libereckému kraji, který ho zveřejnil jako přílohu k bodu 39 i) na zastupitelstvo 23.09.2014  a já si ho přečetl)  ani nedivím.  

PČR totiž uvádí, že prakticky totožné trestní oznámení, které podal Jan Korytář, již jednou odložila. A sice 15.02.2012.  To ovšem znamená, že Jan Korytář a Změna na podzim roku 2012 před krajskými volbami zcela vědomě  lhali ve svém řevu o zlodějích a předražených lázních (odložení policií se jim podařilo před veřejností utajit).   Zřejmě stejnou taktiku chtěl Jan Korytář prostřednictvím KPKP zvolit i nyní před komunálními volbami s tím, že věřil, že do voleb verdikt policie buďto nepadne nebo se jim ho podaří před veřejností opět utajit. Toho, že bude odloženo, si museli být na základě verdiktu z 15.02.2012 vědomi předem.  

A když si člověk v odůvodnění policie přečte, že členy komise, která přiklepla zakázku revitalizaci lázní vítězné firmě za ty dle pana Korytáře a spol. 50 zlodějských milionů navíc, byli 18.02.2011 největší esa Změny Jan Korytář (primátor), Jaromír Baxa (náměstek primátora) a Zuzana Kocumová (náměstkyně primátora), tak to se již ani nemůže smát.

Revitalizace lázní je hotova, obdržela právem nejvyšší možná ocenění, Liberečané a lidé v celém Libereckém kraji jsou na tuto stavbu pyšní. Před těmi, kteří přes neskutečné kýbly či spíše cisterny špíny dokázali tuto stavbu dokončit a realizovat patří smeknout. A ti, kteří tyto cisterny špíny  lili, by měli zpytovat svědomí. Ale to bych chtěl asi moc.  

                                                                                                                                       Michael Canov

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dne 21. března 2013 vydal OVÚS MěÚ Chrastava (dále jen „prvoinstanční orgán“) v přenesené působnosti rozhodnutí, kde nařídil majitelce odstranění závad její závažně poškozené
TRANSPARENCY INTERNACIONAL hodnotila transparentnost financování senátní volební kampaně mj.v senátním obvodě Liberec s těmito výsledky (školní známky 1=výborná, 5=nedostatečná):
Dosavadní praxe životnosti hejtmanů v Libereckém kraji připomíná spíše prostředky na jedno použití. Hejtman posloužil, hejtman může (musí) jít.  Nelze říci, že dosud nikdy
V naší republice vznikly kdysi logické správní části zvané okresy tvořené zpravidla větším městem a menšími městy a obcemi, které se k němu logicky