nášLiberec

Search

Městské firmy čekají zásadní změny

První krok k zavedení nových pravidel při obsazování míst v představenstvech městských společností učinili radní na zasedání valných hromad několika společností.Dopravní podnik, Technické služby, Sportovní areál Ještěd a Liberecká IS jsou akciové společnosti, jejichž výhradním nebo většinovým vlastníkem je statutární město Liberec. Po každých volbách v nich dochází k výměně členů představenstva a dozorčí rady. Politici v představenstvu ovšem jen těžko mohou mít potřebné kompetence a fakticky je řízení na řediteli a dalších členech managementu.

Vedení města Liberec chce tento stav změnit. Představenstva firem se zmenší a budou tvořena přímo lidmi z managementu firmy. Odpadne tak zbytečný mezičlánek politicky obsazovaného představenstva (v případě DPMLJ 9 placených pozic, u ostatních firem 5 až 6 míst). Klíčovou pozicí se stane ředitel společnosti, který bude vybrán v otevřeném výběrovém řízení.

Město jako vlastník si samozřejmě musí udržet kontrolu nad svými společnostmi, k tomu ovšem stačí zastoupení v dozorčí radě. Dozorčí rady budou posíleny personálně i pravomocemi tak, aby mohly účinně kontrolovat management a dohlížet na vlastnické zájmy města.

„Obdobný model úspěšně funguje například v Krajské nemocnici Liberec. Formálně tam byl zaveden už dříve, ale teprve předloni se podařilo provést reálné výběrové řízení na ředitele a odstranit z představenstva a managementu firmy politicky dosazené osoby,“ říká liberecký radní a zároveň předseda dozorčí rady KNL Josef Šedlbauer.

Transformaci řízení obchodních společností nelze provést okamžitě, protože zahrnuje řadu kroků. Do představenstev byli na přechodnou dobu nominováni zástupci města s jasně vymezenými úkoly. Mezi ně patří:

 Zadat a nechat zpracovat forenzní audit společnosti;   

Připravit a realizovat výběrové řízení na ředitele společnosti. Výběrová řízení budou otevřená, o nominaci kandidátů budou požádány i personální agentury. V hodnotící komisi bude zastoupena opozice, zástupce zaměstnanců, personalista a externí odborník v oblasti působnosti firmy. Tito členové budou mít celkem v hodnotící komisi poloviční zastoupení;

Připravit úpravy stanov společnosti ve smyslu změny počtu členů a kompetencí členů představenstva, dozorčí rady a valné hromady, popř. dalších organizačních změn;
   

Připravit návrhy pro organizační změny na magistrátu tak, aby byla posílena pozice města jako objednatele, včetně kontroly rozsahu a kvality prací, objednávaných městem u svých obchodních společností;
   

Ve spolupráci s vedením města připravit vlastnickou politiku města v jednotlivých obchodních společnostech;
   

Úkolem transformačního představenstva je kromě toho běžná činnost řízení společnosti a komunikace se zaměstnanci tak, aby transformace mohla úspěšně proběhnout.

Primátor Tibor Batthyány zdůrazňuje: „Členství v transformačním představenstvu je krátkodobá funkce spojená s intenzivní prací. Nominovaní členové představenstev musí mít proto zkušenosti z oboru činnosti, případně ze statutárních orgánů podobných firem nebo musí jít o manažera či podnikatele se zkušenostmi v řízení společností. Jako vhodní členové se mi jeví také lidé s ekonomickým či právním vzděláním, kteří doplní takto vzniklé představenstvo. A nemusí jít vždy o zastupitele či politika, vhodné kandidáty jsme hledali i zcela mimo politické uskupení.“

„Profesionální řízení městských firem je hlavním předpokladem pro zlepšení jejich hospodaření. Naším cílem není městské firmy připravit k privatizaci, ale naopak k dlouhodobé prosperitě. Nejde ale jen o změny v městských společnostech, ale i související změny v řízení města. Městské firmy musí mít na straně města profesionálního a spolehlivého partnera,“ uzavírá náměstek primátora pro ekonomiku Jan Korytář.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Hnutí ANO v Libereckém kraji oficiálně podalo kandidátky do krajských voleb a voleb do části senátu, které se uskuteční ve dnech 20. a 21.
Po několik let probíhala na Grabštejně rozsáhlá rekonstrukce objektu a stavební úpravy, které vyžadovaly i zásah do terénu. Význam lokality, statut národní kulturní památky
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.