O lžích pana Soudného a jeho pomlouvačném článku

Zdeněk Soudný  čest svému jménu rozhodně nedělá. Při psaní článku se zabývá jedním z bodů krajského zastupitelstva, který se má týkat změn jednacího řádu a počtu zastupitelů, který je k tomu účelu nutný.

Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby to, na čem je článek postaven a co je v titulku, nebyla nehorázná lež.

Zdeněk Soudný o mě tvrdí, že jsem „toho času krajský tajemník Změny.“ To je lež, která se dá snadno dokázat – každého jen trochu rozumného novináře by jistě napadlo ověřit si to u předsedy zastupitelského klubu. Proč by to ale „novinář“ Soudný dělal – i když to není pravda, ono se to hodí – popliveme někoho ze Změny a to je vždycky dobře.

V článku cituje moji FB komunikaci s Markem Pietrem (proti tomu nic) a dále píše:

 „Co už sám pan Felgr ve svém „svatém boji“ za práva zastupitelské menšiny neuvádí je, že vlastně bojuje především sám o sebe …  Pokud by ale tato skupina nedosáhla na požadovaný počet zastupitelů, který je potřeba k ustavení klubu, neměla by nárok na placeného tajemníka a on by přišel o práci, respektive o peníze. …  A zase tak malé peníze, abyste si jejich ztráty nevšiml, to nejsou.“

Těžko mohu bojovat sám za sebe, když nejsem tajemníkem klubu ZPLK. Jelikož nejsem tajemníkem klubu, nemohl bych přijít o práci a o peníze.

Článek postavený na lži vyšel 22/1, můj komentář s upozorněním, že je článek lživý byl – překvapivě – zveřejněn v pátek, ale do dnešního dne (neděle) žádná oprava nenastala. Jistě – článek by ztratil na zajímavosti a pomlouvačnosti.

Možná si pamatujete na japonský seriál Goro, bílý pes. Goro byl při návratu do Tokia po dlouhé cestě vyčerpán, unaven a zmaten. Od toho seriálu se zažila hláška „Zmatený jak Goro před Tokiem“. Nechci urazit tohoto psího hrdinu, ale mám pocit, že Zdeněk Soudný byl zmaten mnohem víc, než Goro před Tokiem.

Věřím, že tento „novinář“, PR pracovník a asistent poslance Horáčka (TOP09) bude chlap a zveřejní omluvný článek – oprava v původním článku po tolika dnech skutečně nestačí.

Pavel Felgr

Dnes byl zveřejněn „omluvný článek„, jehož obsah má k omluvě daleko stejně jako Goro k vlkodavovi 🙂

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Ve středu 20. listopadu proběhla prezentace forezního auditu, který zpracovala společnost NEXIA AP na Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraj (dále ZZS LK). Prezentace byla
Ve středu 31. července proběhlo na kraji jednání, kterého se účastnili statutární náměstkyně hejtmana Zuzana Kocumová, starosta Hamru na Jezeře Milan Dvořák, ředitel ZZS
Liberecké zastupitelstvo 22 hlasy vyhlásilo referendum na 4. října 2013, ačkoliv přípravný výbor navrhl termín pozdější (v termínu konání nejbližších voleb do Poslanecké sněmovny
Ve středu proběhlo veřejné projednání auditu, který proběhl v Dopravním podniku měst Liberce a Jablonce. Sice s delším časovým odstupem od jeho doručení, sice
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.