Liberec: dotace jsme vyhlásili správně, žadatelé budou moci peníze čerpat dříve

Liberecká radnice vyhlásila v únoru letošního roku výzvy k čerpání dotací ze svých účelových fondů (kulturní, sportovní, vzdělávací aj.) naprosto v souladu s novelou zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Potvrdila to hned dvě stanoviska ministerstva financí (MF), která radnice obdržela v posledních dnech.

Radnice se tedy nedopustila žádné nezákonnosti, jak uváděla část liberecké opozice. Na svižném a správném postupu města teď vydělají především žadatelé, kteří díky tomu mohou čerpat dotace daleko dříve a pokrýt i více akcí.

 „Jsme rádi, že ministerstvo financí potvrdilo náš výklad novely zákona a že tedy nedojde k žádnému zpochybňování či zpožďování přidělování letošních dotací. Vydělají na tom ostatně nejen žadatelé, ale i veřejnost. Pokud by se vyhlášení dotací zdrželo třeba i jen o měsíc, nebo jsme je museli dokonce pozastavit, ochudili bychom veřejnost například o pořádání řady nejrůznějších vzdělávacích a kulturní projektů. Přidělenými penězi totiž nelze pokrývat již ukončené akce,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

Radnice vyhlásila dotační výzvy ještě před tím, než novela zákona vešla v účinnost, přizpůsobila jí ale už předem text dokumentace. MF navíc posléze potvrdilo, že výzvy, vyhlášené před 20. únorem, se řídí původními pravidly, není třeba je rušit ani znovu vyhlašovat. „To, že jsme dotační tituly sladili předem s novelou zákona, MF označilo za pragmatické řešení. Legislativní proces jsme pečlivě sledovali od ledna a výzvy v radě města schválili už 17. února poté, co nové znění zákona podepsal prezident, a novela vyšla ve sbírce. Účinnost zákona ale nakonec nebyla zpětná k 1. lednu, jak předpokládali zákonodárci, ale až k 20. únoru,“ uvedl Langr.

Ve sporu s opozicí šlo kromě toho ještě o druhou, ryze technickou záležitost, tedy zda mohou mít výzvy formálně podobu „složky“ s několika dokumenty, jako je tomu v případě Liberce, nebo musí jít o jediný celistvý elektronický soubor. To totiž novela zákona vůbec neřeší. „Ministerstvo financí i zde jednoznačně potvrdilo náš výklad, tedy že je plně na poskytovateli dotací, jakou formální podobu programu zvolí, pokud dodrží požadavky zákona. Hlavním kritériem by měla být především přehlednost a srozumitelnost dotačních titulů a souvisejících dokumentů pro žadatele,“ uvedl Langr.

K čerpání dotačních titulů, vyhlášených v polovině února, mohou zájemci žádat od 23. března do 3. dubna. Dotace přitom mohou pokrýt akce konané po 1. dubnu. Jednotlivé přidělené částky by zastupitelé měli po projednání správními radami a radou města schvalovat na konci května.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
O sociálním a dostupném bydlení budou diskutovat účastníci konference s názvem Rozvoj sociálního a dostupného bydlení: stát, kraj, obce v pátek 31. března 2023. Více než
Dvacet šest prozaiků i básníků, osmnáct výtvarníků a fotografů. Jména jako Miloslav Nevrlý, Jiří Žáček, Pavel Novotný, Zuzana Lazarová, Ilona Witkowska, Filip Zawada, Krystyna
Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt na prosazování změn v zemědělské krajině ve výši 300 tisíc Kč. Ekologové z Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) v projektu usilují o
V roce 2022 se spolku Čmelák podařilo na území Libereckého kraje vysadit dalších 1000 vzrostlých sazenic tisu. Je to více, než kolik dnes v celém kraji najdeme
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.