nášLiberec

Search

Anketa o územním plánu dopadla půl na půl

V březnu měli Liberečané možnost na našem webu hlasovat v anketě, kde jsme se ptali, zda schvalují návrh náměstkyně Karolíny Hrbkové (Změna pro Liberec) na prodloužení doby na přípravu nového územního plánu. V anketě hlasovalo 450 lidí a dopadla zhruba půl na půl s mírnou převahou PRO prodloužení přípravné doby. Oslovili jsme i největší zastánce prodloužení doby přípravy i její odpůrce, aby nám vysvětlili své postoje a stanoviska.

V anketě hlasovalo během tří týdnů 444 lidí, ovšem častokrát ze stejné IP adresy, což ale nemusí znamenat, že se jedná o jednoho člověka, ale například zaměstnance jedné instituce, která má více zaměstnanců. Ovšem „vášnivým klikačům“ se nevyhne asi žádná anketa.

Rozhodně ano pro prodloužení schvalovací doby schválení nového územního plánu by řeklo 194 lidí, rozhodně ne 192, spíše ano 29 lidí, spíše ne 18 a 11 lidí nemá pro rozhodnutí dostatek informací. Podívat se můžete ZDE.

Důvodem pro delší přípravnou dobu jsou podle náměstkyně Hrbkové i celého současného vedení potřeba projednat některá sporná místa v navrhovaném územním plánu s veřejností, která podala stovky námitek, které bývalé vedení, dle ní tuto skutečnost nebralo v potaz. S tím opozice nesouhlasí a upozorňuje, že se schvalování může prodražit a například odradit potencionální investory.

Karolína Hrbková, která navrhuje prodloužení doby přípravy nového územního plánu, vysvětluje, proč je to pro ni a současnou městskou koalici Změny a ANO důležité: „K poslední veřejně projednávané části ÚP (návrh ÚP) přišly stovky námitek jednotlivců a 12 námitek zástupců veřejnosti s cca 3500 podpisy.  Je to zřejmý ukazatel toho, že mezi občany města nejsou ve velké míře s navrhovaným řešením spokojeni.

Jako nové vedení města tak navrhujeme, aby byl návrh ÚP přepracován a znovu projednán s veřejností. Dojde tak v procesu pořizování ke zdržení cca 1,5 roku, ale máme možnost vyřešit některé problematické lokality a zároveň tato řešení hledat ve spolupráci s veřejností.“

Jan Marek, zastupitel za Starosty pro Liberecký kraj, který patří k největším odpůrcům návrhu náměstkyně Hrbkové,  vidí situaci takto:  „Nejsem natolik hloupý, ani hnidopich, abych trval na dodržení platného harmonogramu ÚP, který již nyní zcela nezávisle na krocích náměstkyně Hrbkové má nejméně 3-4 měsíce zpoždění. Pokud by byl přednesen návrh na změnu harmonogramu o tuto lhůtu, podpořil bych jej.

Paní náměstkyně  chce posun výrazně delší (2 roky) a to z důvodů, které nechápu. Dosud jsem ani na ZML, ani na výboru pro ÚP nezaznamenal konkrétní argumenty pro prodloužení. Paní náměstkyni jsme na základě jejího požadavku poslali otázky, které by mohly její pádné argumenty odkrýt. V tuto chvíli (27.3.) odpovědi k dispozici nemám  a nevím tudíž o žádném pádném argumentu, proč by se harmonogram měl posouvat o více jak 3 měsíce.

 Proto návrh na prodloužení o více jak 3 měsíce nemohu podpořit ani jsem jej ne výboru pro ÚP nepodporoval. Prodloužení vydání ÚP zkomplikuje situaci městu, občanům, podnikatelům a dojde k nevratným rozhodnutím stavebního úřadu, která v důsledku znemožní podat ÚP v podobě nyní navrhované (kupř. situace v Doubí). Proto bych čekal opravdu pádné argumenty pro zásadní posun harmonogramu.“

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Příběh Lesního koupaliště tak nějak odráží péči Liberce o veřejný prostor a svůj majetek vcelku za posledních šest let. Ačkoliv má město od státu
V Liberci se péči o veřejný prostor příliš nedaří. Co ale zanedbává radnice, nahrazují občanské aktivity. Jedním z příkladů instalace sochy Ikara na libereckém
Vedení radnice přichystalo pro Liberečany i návštěvníky Liberce nové lavičky. Jenomže způsob jejich nákupu i to, jakým je začalo umísťovat po městě, budí rozpaky
Koaličním partnerům se nelíbí, jakým způsobem si Starostové pro Liberecký kraj přisvojují nákup a zpřístupnění libereckého zámku. Získání památky do majetku města přitom vyjednali