2. Květen, 2015

Za mého mládí, tak šedesát let zpátky, bylo město šedivé, monotónní a čekaly jej horší časy. Opadávání omítek, zatírání prvorepublikových a německých válečných nápisů vápnem, jako i pozdější nápisy z let 1968 – 69 vyjadřující se ke vstupu vojsk Varšavské smlouvy do města….

2. Květen, 2015

Tisková zpráva SML: Liberečtí zastupitelé schválili na svém dubnovém zasedání nový postup přípravy územního plánu Liberce. Ten počítá s revizí připravovaného územního plánu s ohledem na zapracování koncepčních změn nebo větší zapojení veřejnosti v těch oblastech, kde jsou dlouhodobě námitky ke vznikajícímu územnímu plánu….

2. Květen, 2015

Starostové: Naším přáním je schválit nový územní plán bez umělých odkladů co nejdříve. Firmy i občané již od roku 2007 čekají na nový územní plán (ÚP). Proces vypracování a schválení územního plánu má již dnes značné zpoždění. Původně měl být ÚP vydán v červu 2013. I kdyby se nyní pracovalo co nejefektivněji a nejrychleji,…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.