O (ne)profesionalitě novinářů, opozici a faktech

Na mediálním ohlasu, který vyvolala návštěva ministryně pro místní rozvoj, je nepochybně zajímavá jedna skutečnost. Její poměrně nešetrná, avšak velmi obecná a nekonkrétní, kritika příprav rozvojového dokumentu „IPRÚ“, posloužila jako zdroj pro celou sérii článků a politických prohlášení. Stala se vděčnou záminkou pro vznesení požadavku na odstoupení náměstka pro ekonomiku a rozvoj. Čím bylo toto volání podložené?

 

Zkoumavý pohled vede k závěru, že pouze kritikou ministryně. Jakoby radost z této kritiky oslepila novináře a opoziční politiky uvedla do stavu euforie, že se nenamáhali s žádným velkým ověřováním důkazů a faktů, a jali se psát senzační články (jedni) a volat po odstoupení náměstka (druzí). Čtenář se tak nedozvěděl, krom spíše okrajových výhrad (typu chybějící zastoupení menších obcí v orgánech), v čem konkrétně má pochybení současného vedení radnice spočívat. Například, jaké termíny nebyly ze strany města dodrženy, jaké metodiky měly být porušeny a v jakých bodech, jaký dokument má jaké konkrétní nedostatky. Jaké termíny jsou stanoveny a jaké práce na dokumentu ještě zbývají.

Takové zjištění není pro veřejnost potěšující. Média spoluvytvářejí veřejné mínění a na žurnalisty tak kladou jak určitou morální odpovědnost, tak kvalitativní požadavky. To, že se rádoby „kauzy“ chopili opoziční politici a začali přitápět pod kotlem je pochopitelné. Selhala ale média ve své roli přinášet kritické a objektivní zpravodajství. Tím, že náhle se objevivší kritiku, postavenou na jednom nekonkrétním a ničím nepodloženém tvrzení, převzala jako fakt a nechala politiky samotné se o pravdivosti tohoto tvrzení přít. Novináři nepřinesli žádné vlastní výsledky a fakta, které by dokládaly jejich hlubší pátrání po podstatě věci, ať již by svědčili pro tu či onu stranu sporu. Nepátrali po podrobnostech, vystačili si s konceptem „tvrzení proti tvrzení“ a „ty si čtenáři vyber sám, kde je asi tak pravda“.

Výsledkem pak mohou být spekulace, že ten či onen deník nebo redakce, „nadržují“ té či oné straně. Přitom právě kvalitní práce s daty by takové výtky mohla rozptýlit. Škoda, příště to už třeba bude lepší.

 

Jan Žalský, Jablonec nad Nisou

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město
Vážená redakce „Náš Liberec“, vážení čtenáři, dne 25.5.2021 jste uveřejnili na Vašich stránkách rozhovor s Ing. Miloslavou Pošvářovou. Člověk, který se danou problematikou nezabývá,