Cena tepla musí jít dolů, nekupujme ale zajíce v pytli

Starostové pro Liberecký kraj (SLK) vítají snahu vedení města dotlačit Teplárnu Liberec, a.s. ke snížení ceny tepla na konkurence schopnou úroveň. Návrh dohody, který rada města předložila libereckým zastupitelům ke schválení, musí být předtím ale ještě dopracován, jinak by město kupovalo zajíce v pytli. „V tuto chvíli klade dohoda samé otázky a žádné odpovědi. Především je to otázka, jak vysoká bude ona snížená cena a jak bude garantována. Navržená dohoda k této otázce mlčí,“ uvádí Michal Hron, zastupitel za SLK.

Klíčovým nástrojem ke snížení ceny tepla má být odbourání nájemného ve výši cca 49,3 mil. Kč za pronájem majetku, který dnes teplárně pronajímají její akcionáři a současně vlastníci tohoto majetku. Městu přitom platí teplárna na nájemném 9,8 mil. Kč a druhému akcionáři Energie Holding, a.s. platí 39,5 mil. Kč. „Aby náklady na nájemné teplárně odpadly, mají oba akcionáři pronajímaný majetek do společnosti vložit, a to bezplatně. Podle zpracovaného odhadu má město vložit majetek za 37,5 mil Kč a druhý akcionář za 211,1 mil. Kč. Jenže ten si současně v dohodě vymiňuje, že vkládá víc, než kolik připadá na jeho 70% podíl na teplárně, a proto mu má teplárna rozdíl vyrovnat. V tuto chvíli ovšem tento rozdíl k doplacení činí 123,6 mil. Kč,“ vysvětluje Michal Hron.

Starostové mají navíc podezření, že Energie Holding, a.s. chce do teplárny vložit majetek, který v současné době není k výrobě tepla potřeba. Jedná se například o nádrže na mazut, přestože se v kotlích spaluje výhradně plyn, nebo o odpojené a nepoužívané parovodní přípojky a další sporné položky.

„Naše výpočty nás vedou k nápadu, aby se akcionáři místo složitého a problematického vkládání pronajímaného majetku dohodli na snížení nájemného o přibližně 50 %. Tím by teplárna na nákladech ušetřila zhruba stejně jako problematickým vkládáním majetku,“ navrhuje a uzavírá zastupitel Jiří Šolc.

MVV prý cenu tepla sníží, ale jen když město přijme projekt GreenNet

Po čtyřech měsících se vrací zastupitelům k rozhodování sporný projekt GreenNet. Jedná se o pokus zachránit systém centrálního vytápění 16 tisíc domácností a dalších objektů ve vlastnictví soukromých firem či veřejných institucí včetně objektů města. Starostové na základě konzultací s odborníky zastávají názor, že systém, který byl vybudován před 40 lety k centrální výrobě tepla pro velké průmyslové podniky, je bez zásadní změny koncepce neudržitelný a je nezbytné jej zásadně změnit.

„Jako alternativu k projektu GreenNet jsem radě města konané letos 21. července předložil principy projektu SmartNet. Ten má, na rozdíl od záměru MVV protahující agónii současného stavu, nově vymezit, které oblasti města je vhodné vytápět z Termiza nebo teplárny a které oblasti města by se mohly od centrálního zdroje tepla odpojit. Rada města zřejmě na tento koncept rezignovala a zájmy města zcela podřídila zájmům MVV,“ vysvětluje Jaroslav Zámečník, zastupitel za SLK, rozdílnost přístupů Starostů a koalice Změna  ANO.

Za nepřijatelný považují Starostové zejména požadavek MVV, aby město použilo veřejnoprávní nástroje, jako jsou územní plán, územní energetická koncepce, jednání vedená magistrátem a rozhodování orgánů města, k zamezení odpojování od systému a zajišťování nových odběratelů. „MVV prosazuje falešný názor, že město jako 30% akcionář teplárny musí preferovat prosperitu teplárny i na úkor širších zájmů města. Město ale nemůže zneužívat svého silnějšího postavení vůči občanům a dalším subjektům působícím ve městě a omezovat je ve svobodném rozhodování o způsobu vytápění. Město může z pozice akcionáře používat stejně jako ostatní společníci a akcionáři v obchodních společnostech pouze ekonomické, obchodní a technické nástroje k uchování nebo i rozšíření sítě odběratelů tepla, např. cenovou politiku,“ uvádí na závěr Michal Hron (SLK).

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.