Návrh územního plánu bude k vidění také v obchodním centru Forum

Nový návrh územního plánu města Liberec si bude možné podrobně prohlédnout v obchodním centru Forum. Od 1. března do 15. dubna budou v rámci informační kampaně v přízemní pasáži vystaveny všechny důležité výkresy, včetně nově zpracovaného systému zeleně a přehledného schéma charakteru zástavby.

„Chceme, aby byl návrh nového územního plánu lidem co nejdostupnější. Kromě této výstavy budou výkresy k vidění v budově historické radnice, kde také od 1. března otevíráme informační kancelář pro veřejnost. Připravovaný návrh může veřejnost písemně připomínkovat a také o něm diskutovat na veřejných besedách, které proběhnou v březnu na sedmi místech,“ uvedla náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí Karolína Hrbková.

V obchodním centru bude k vidění hlavní výkres, který ukazuje funkční využití ploch na celém území Liberce. Z něj lze jednoduše vyčíst, kde se může stavět, jaký druh staveb a za jakých podmínek, ale také, které plochy zůstanou nezastavitené. Dále nebude chybět výkres dopravy a výkres technické infrastruktury, který zohledňuje novou koncepci centrálního zásobování teplem. Tím výčet výkresů nekončí.

Mezi novinky územní plánu v Liberci patří schéma charakteru zástavby, schéma rozvojových ploch a systém sídelní zeleně. Schéma charakteru zástavby rozděluje barevně území Liberce podle typu zástavby. Jinou barvu tak má čtvrť s rodinnými domy, vilovými domy nebo sídliště. Schéma bude sloužit jako pomůcka pro stavební úřad. Na schématu rozvojových ploch mohou lidé vidět, které lokality ve městě jsou prioritně určeny pro investiční činnost. Spadá sem například oblast kolem vlakového nádraží, plocha po bývalé Textilaně, na Perštýně nebo areál Intexu ve Vratislavicích nad Nisou.

Systém sídelní zeleně nejenže mapuje jednotlivé parky a další zelené plochy ve městě, ale zároveň tyto místa v rozumné docházkové vzdálenosti propojuje. V celém katastru města je tak vytvořen ucelený systém zeleně, který je rozčleněn na několik kategorií a propojen pomocí zklidněných komunikací či jinými typy komunikací doplněnými o aleje a další zeleň. Systém zeleně bude závaznou součástí nového územního plánu města.

„Na kostru zeleně, která je vymezena v územním plánu, tzn. městské a místní parky, navazuje připravovaný projekt územní studie zeleně, který plochy přehledně rozděluje podle velikosti a účelu, tedy například na městské parky k rekreaci, zahrady, veřejnou zeleň na sídlištích, parky u veřejných budov a podobně,“ doplnila Karolína Hrbková.

„Celý systém je nastavený tak, aby se dalo z jednoho konce města na druhý projít zelení. Počítáme i s napojením na okolní krajinu. Aby byl systém funkční, bude samozřejmě někde potřeba vybudovat pěší propojení a doplnit mobiliář. Plánujeme i webovou aplikaci, kde by si Liberečané mohli najít vhodné parky a trasy podle zadaného požadavku,“ upřesnila náměstkyně.

 

Jan Král

referent propagace a komunikace s veřejností
oddělení tiskové a vnějších vztahů
odbor Kancelář primátora

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.