Teplárna chystá výměnu parovodu za stovky miliónů, z Nisy v centru Liberce zmizí nevzhledné trubky

Více než 90 % zákazníků Teplárny Liberec podepsalo dlouhodobé smlouvy, což potvrdilo důvěru libereckých domácností v centrální zásobování teplem. Dalším krokem bude postupná rekonstrukce parovodu. Stavební práce na projektu za 351 miliónů korun by se mohly rozeběhnout už příští rok.

Projekt s názvem GreenNet výrazně sníží tepelné ztráty na parovodu „Město“, který vede podél řeky Nisy až do Pavlovic. Kromě zvýšení efektivity dodávek tepla dojde také k vymístění parovodu z koryta řeky Nisy v centru města. Namísto páry bude teplo do Pavlovic dodávat úspornější horkovod, který více odpovídá současným nárokům připojených odběratelů.

„Aktuálně byla přijata žádost Teplárny Liberec o dotaci projektu v jednom z programů OPPIK, která by mohla uspořit více než pětinu investičních nákladů. Rozhodnutí o jejím schválení očekáváme na konci letošního roku. Projekční práce běží na plné obrátky a v příštím roce by již měla být zahájena první etapa plánované stavby“, řekl člen představenstva Vladimír Pitín. Teplárenská síť v Liberci se tedy začne měnit v souladu s moderními technologickými trendy dálkového přenosu tepla.

„Jsem rád, že po realizovaném snížení ceny tepla dochází velmi brzy ke druhému plánovanému kroku, kterým je postupná rekonstrukce teplárenských sítí. Jedině tímto způsobem se v budoucnu podaří zachovat rozvinutý systém centrálního zásobování teplem ve městě. Teplo vyrobené převážně z odpadů má v Liberci své místo. V budoucnu nabízí našemu městu velký potenciál výroby tepla téměř bez fosilních paliv,“ řekl primátor Tibor Batthyány.

Teplárna Liberec zákazníkům nadále garantuje kompletní službu
– kromě tepla nabízí v ceně také nepřetržitý monitoring provozu jednotlivých částí sítě centrálního zásobování, nonstop havarijní pohotovost, celoroční správu a údržbu technologických zařízení a poradenství týkající se spotřeby a vyúčtování.

Teplárna Liberec zásobuje téměř patnáct tisíc libereckých domácností, desítku průmyslových areálů a 130 odběratelů z terciární sféry. Centrální zásobování teplem zajišťuje dodávky tepelné energie ve městě už od roku 1976. Do skupiny MVV Energie CZ patří Teplárna Liberec od roku 2007. Pro výrobu tepla používá v posledních letech téměř výhradně zemní plyn a energii vyrobenou v přilehlém zařízení na energetické využití odpadů – TERMIZO. Výrazně tak přispívá k zachování zdravého životního prostředí.

Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct dceřiných společností s působností v patnácti městech České republiky, především na Moravě, v severních Čechách a na Vysočině. Ekologická nezávadnost, šetrnost k životnímu prostředí a zamezení plýtvání pomocí užívání nejmodernějších technologií naplňují firemní motto „Zodpovědná energie“. Tři hlavní pilíře strategie jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná (kogenerační) vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu.

Tisková zpráva Teplárny Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.